Anda di halaman 1dari 18

Ceramah Kh Fahmi Basya

Imam Mahdi
fahmi_basya@hotmail.co
m
Fahmi-
basya@telkom.net
Kh_Fahmi_Basya@yahoo
.com
Mahdu
Artinya Buaian, yang dalam ilmu fisika disebut
Pendulum
Imam Mahdi dapat juga disebut Imam Pendulum

Imam dapat berarti pusat berita atau sumber


berita.
Dilihat dengan kaca
mata ilmu fisika,
Imam Mahdi itu dapat bermakna:
“Si Pembawa Berita tentang Pendulum”

Imam tidak mesti seorang Raja atau Presiden


atau Pemimpin Perang.
Imam Muslim misalnya, tidak pernah jadi Raja
dan tidak pernah memimpin sepasukan tentara di
medan perang.

Atau Imam Gazali, Imam Bukhari


atau Imam-Addariquni
Mereka orang-orang yang terkenal dalam
Pemberitaan Belaka.
Imam Rawatib
Imam rawatib, ialah orang yang memimpin
sholat 5 waktu disuatu masjid.

Tentu saja dalam kondisi Perang seorang Imam


Rawatib diangkat sebagai Pemimpin Perang,
karena ia selalu memimpin orang sholat.
Tetapi tidak selalu begitu,
Khalid Bin Walid, dulu,
Sering memimpin perang dan menang.
Tetapi sampai sekarang kita tidak pernah dengar
Istilah “Imam Khalid Bin Walid”.
Kalau anda berkeyakinan bahwa
Imam Mahdi itu harus seorang Jenderal Perang,
Maka Jenderal Sudirmanlah orangnya,
ia memimpin perang dalam keadaan ditandu.

Nabi ‘Isa pun dikatakan bicara dalam buaian,


ketika itu ia sedang digendong Ibunya, tidak
sedang di dalam buaian.
matahari

Bumi kita, selain mengelilingi Matahari


(tahun qomariah), ia juga terbuai
terhadap Matahari (Tahun Syamsiah).

bumi
Akibat terbuainya bumi itulah terjadi
pergantian musim panas di belahan
bumi Selatan dan Utara.
Terjadi perpindahan arah angin dan arus
laut. Terjadi penyebaran hujan, dan
terjadi penyediaan air di utara dan
selatan bumi dari es-es yang mencair.
Rahmat Tuhan yang demikian hebat
itu, disebut pada ayat 6 surat An-Naba’

Bukankah kami telah menjadikan


Bumi tempat yang terbuai ?
(Al-Quran, surat An-Naba’, ke 78 ayat 6)

Kata Mihaada pada ayat ini berasal dari kata Mahdu yang berarti Buaian.
Dia Yang menjadikan untuk kamu bumi dalam
keadaan terbuai dan menjadikan untuk kamu padanya
jalan agar kamu dapat petunjuk
(Al-Quran, surat Az-Zukhruf, ke 43 ayat 10)
U

Allah Yang meninggikan langit


23,5
dengan tidak bertiang, yang kamu derajat
bisa lihat dia, kemudian Dia berada
atas ‘Arsy dan Dia edarkan matahari 47
derajat
dan bulan. Setiap berjalan untuk satu
waktu yang telah ditentukan. Dia urus
semua urusan-Nya, Dia jelaskan
ayat-ayat-Nya agar kamu dapat 22 Sep
kepastian tentang pertemuan dengan U
Rabbi kamu. 22 Des
22 Juni
(Al-Quran, surat Ar-Ra’du, ke 13 ayat 2)
22 Mar
Dan bumi kami beri grafitasi dia, maka dengan
nikmat ia dibuaikan
(Al-Quran, surat Az-Zariyat, ke 51 ayat 48)
Dia Yang menjadikan Matahari itu bersinar, dan
Bulan itu bercahaya, dan Dia tentukan tempat
turunnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan. Tidaklah Allah menciptakan itu,
melainkan dengan karakter yang lengkap. Dia
jelaskan ayat-ayat-Nya untuk kaum yang
mengetahui.
(Al-Quran, surat Yunus, ke 10 ayat 5)
Istilah Buaian (Mahdu) di dalam Al-Quran disebut pada
data (003,046) (005,110) (019,029) yang menceritakan
bahwa Nabi ‘Isa berbicara dengan manusia, padahal ia
masih dalam buaian (masih sangat kecil).
“Dan ia akan berkata-kata
kepada manusia di buaian dan di
masa tua, dan ia seorang dari
sholihin”
(Al-Quran, surat Ali-’Imran, ke 3 ayat 46)
“Dan ingatlah ketika berkata Allah : “Hai ‘Isa anak Maryam!,
ingatlah nikmat-Ku atas mu dan atas ibu mu, ketika Aku
kuatkan mu dengan Ruh Qudus, engkau berkata-kata kepada
Manusia dalam buaian,…..
(Al-Quran, surat Al-Maidah, ke 5 ayat 110)

Maka ia isyaratkan kepadanya, mereka berkata: “Bagaimana


kami bisa berbicara dengan anak kecil di dalam buaian ?”
(Al-Quran, surat Maryam, ke 19 ayat 29)
SEKIAN
Terima kasih Atas perhatian anda

Bukankah kami telah menjadikan


Bumi tempat yang terbuai ?
(Al-Quran, surat An-Naba’, ke 78 ayat 6)

Kh_Fahmi_Basya@yahoo.com
Fahmi-basya@telkom.net
Pusat Studi Islam dan Kepurbakalaan

WWW .

Anda mungkin juga menyukai