Anda di halaman 1dari 1

Pasukan Hoki,

Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun,


14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang.
En. !a!idan,
Ketua "arden Institut Pendidikan Guru,
Kampus Tuanku Bainun,
14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang. #$ MEI #014
Tuan,
Memo!on Ke%enaran &ntuk Menginap di 'srama
(engan segala !ormatn)a perkara di atas dirujuk.
#. a)a, Mu!amad 'mirol 'ri** +akil Pasukan Hoki Institut Pendidikan Guru Kampus
Tuanku Bainun ingin memo!on jasa %aik tuan mem%eri ke%enaran untuk kami
menginap di asrama %agi me+akili Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun ke
,esti-al Hoki Peringkat IPG di ungai Petani, Keda!.
.. Tujuan kami ingin menginap di asrama adala! untuk mem%ole!kan kami mem%uat
lati!an se!ingga tarik! perla+anan nanti. Kami memo!on untuk menginap di asrama
pada tarik! #$/0/#014 1 #/02/#014 seramai 1$ orang. 3asa %aik tuan amatla! di!argai.
ekian.
4ang %enar,
5 M&H'M'( 'MI678 '6I,, BI9 B'H'6&9 :
"akil Pasukan Hoki 8elaki