Anda di halaman 1dari 4

PROSEDUR ABSEILING

Sebelum melakukan abseiling, kita perlu mematuhi beberapa prosedur berikut:


1) Mengenal pasti lokasi aktiviti
Aspek utama yang perlu diberi perhatian semasa memilih lokasi bagi
aktiviti abseiling ialah keselamatan. Kesesuaian lokasi dan ciri-ciri
keselamatan yang ada dapat mengelakkan risiko kemalangan. Aspek
keselamatan yang diberi perhatian semasa memilih lokasi aktiviti abseiling
adalah seperti berikut:
a) Memilih pokok yang besar dan berakar tunjang sebagai pasak.
b) Memilih pokok yang bebas daripada haian atau serangga berbisa
seperi ular atau tebuan.
c) Memilih pokok yang mempunyai banyak dahan yang kukuh.
d) Memilih kaasan yang rata, luas dan selamat untuk mendarat.
e) Memilih palang atau tiang yang kukuh, sekiranya aktiviti diadakan
di bangunan sekolah.
2) Pemasangan tangga tali tali !tama "main line) #an tali keselamatan
"sa$et% line)&
!emasangan tangga tali, tali utama dan tali keselamatan mesti dilakukan
daengan teliti setelah lokasi dikenal pasti.
'angga tali
"angga tali dipasang pada pokok untuk memudahkan pemasangan tali
utama dan tali keselamatan. "angga tali ini juga memudahkan kita
memanjat pokok untuk melakukan aktiviti. "angga tali boleh dibuat sendiri
dengan menggunakan tali kernmantle static. #katan simpul buaian
digunakan untuk mengikat kayu tangga.
'ali !tama "main line)
"ali utama yang biasa digunakan untuk melakukan penurunan ialah tali
Kernmantle dinamik. "ali ini diikat pada dahan utama dengan simpul
manuk pada ketinggian lima hingga tujuh meter. Sekurang-kurangnya dua
tali bertingkat diperlukan untuk mengikat tali tersebut. #katan tali utama
boleh diikat pada tempat-tempat seperti berikut:
a) Satu dahan utama dan satu dahan pasak
b) Satu dahan utama dan dua atau lebih dahan pasak.
c) Satu dahan tambahan diperlukan bagi tempat persediaan sebelum
melakukan penurunan.
'ali keselamatan "sa$et% line)
"ali kernmantle static yang digunakan sebagai tali keselamatan mesti
dipasang pada seseorang individu yang akan melakukan penurunan.
Sebaik-baiknya tali keselamatan diikat pada dahan yang berasingan
dengan dahan utama dan dahan pasak. $arna tali keselamatan perlu
berbe%a daripada tali utama.

&ara memasang tali keselamatan
() Pe)se#iaan melak!kan a*seiling
Setelah memasang dan menguji tangga tali, tali utama dan tali
keselamatan dilakukan. Kita boleh melakukan abseiling seperti langkah-
langkah berikut:
a) !asang ikatan abah-abah dengan kemas. 'araskan ikatan pada
bahagian pinggang dan paha mengikut keselesaan.
&ara mengikat tali pada abah-abah
&ara pemakaian abah-abah
b) !asang karabiner pada abah-abah.
c) !asang (igure o( ) pada karabiner.
&ara memasang tali pada (igure o( )
d) !asang topi keselamatan dan sarung tangan dengan kemas.
e) Sebelum memanjat tangga tali, pasang ascender tali
keselamatan *sa(ety one) pada karabiner.
() Setelah tali keselamatan siap dipasang, berteriak dengan
menyebut +sa(ety one on,. !anjat tangga tali sehingga ke lokasi
permulaan.
g) Apabila sampai di lokasi permulaan, pasang tali keselamatan
kedua dan buka tali keselamtaan pertama. -erteriak dengan
menyebut +sa(ety one o((, sa(ety to on,.
h) Keluarkan (igure o( ) daripada karabiner dan pasang tali utama
*main line) pada (igure o( ).
i) !asang dan kunci (igure o( ) pada karabiner. !astikan karabiner
telah dikunci dengan kemas.
j) Ambil kedudukan dan berteriak menyebut +sa(ety to o((, sa(ety
three on,.
k) -eri isyarat atau minta kebenaran untuk turun.
l) "unggu sehingga isyarat kebenaran turun +belay on, diberikan
oleh pembantu yang menjaga hujung tali utama di baah.