Anda di halaman 1dari 2

REKOD PRESTASI INDIVIDU

PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS


MATA PELAJARAN : Bahasa Malaysia
Nama Murid : Tahun :
Tarikh Masuk Pemulihan :
Penguasaan murid dalam unit :
1 = Sangat Baik 2 = Baik
3 =
Memuaskan
4 = Sangat
Lemah
BIL MASALAH / KEMAHIRAN
TARIKH
MENGASAI
SKALA !ATATAN
Huruf
1. Nama Huru! Ke"il

2. Nama Huru! #esar

3. $%ni& K%ns%nan

4. V%&al

Suku Kata
5. KV

6. KVK

7. KV meli'at&an di!t%ng dan digra!

8. KVK meli'at&an digra!

Perkataan
9. V ( KV

10. KV ( KV

11. KV(KV dengan digra!

12. KV ( KV dengan di!t%ng

13. KVK

14. V ( KVK

15. V ( KVKK

16. KV + KVK / KVK + KV

17. KV ( KVKK

18. KV ( KVK ) KVK ( KV di!t%ng dan digra!

19. KVK ( KVK

20. KVK (KVK dengan digra!

21. V%&al 'erganding

22. KV ( KV ( KV

23. KV ( KV ( KKV

24. KV ( KV ( KVV

25. KV ( KV ( KKVV

26. KVK ( KV ( KVK

26. KV ( KV (KVKK

27. KV(KVK ( KVKK

28. KVK ( KV ( KVKK

29. KVKK ( KV ( KVK

30. KV(KVKK ( KVK


Ayat / Perenggan
31. A*at

32. #a"aan dan Pema+aman

REKOD PRESTASI INDIVIDU
PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
MATA PELAJARAN : Matematik
Nama Murid : Tahun :
Tarikh Masuk Pemulihan :
Penguasaan murid dalam unit :
1 = Sangat Baik 2 = Baik
3 =
Memuaskan
4 = Sangat
Lemah
BIL MASALAH / KEMAHIRAN
TARIKH
MENGASAI
SKALA !ATATAN
1.
Pran%m'%r

2.
K%nse, Ang&a

3.
Mengenal N%m'%r

4.
Mengenal Si!ar

5.
O,erasi Tam'a+ Dalam Ling&ungan -.

6.
O,erasi T%la& Dalam Ling&ungan -.

7.
Mengenal N%m'%r --/.

8.
O,erasi Tam'a+ Dalam Ling&ungan -0

9.
O,erasi T%la& Dalam Ling&ungan -0

10.
O,erasi Tam'a+ Dalam Ling&ungan /. Tan,a
Mengum,ul Semula
11.
O,erasi Tam'a+ Dalam Ling&ungan /.
Dengan Mengum,ul Semula
12.
O,erasi T%la& Dalam Ling&ungan /. Tan,a
Mengum,ul Semula
13.
O,erasi T%la& Dalam Ling&ungan /. Dengan
Mengum,ul Semula
14.
Mengenal N%m'%r /-11

15.
O,erasi Tam'a+ Dalam Ling&ungan -..
Tan,a Mengum,ul Semula
16.
O,erasi Tam'a+ Dalam Ling&ungan -..
Dengan Mengum,ul Semula
17.
O,erasi T%la& Dalam Ling&ungan -.. Tan,a
Mengum,ul Semula
18.
O,erasi T%la& Dalam Ling&ungan -..
Dengan Mengum,ul Semula
19.
Dara'

20.
O,erasi #a+agi Hingga 2/)/

21.
3ang

22.
Masa Dan 3a&tu