Anda di halaman 1dari 10

ANXIETY DISORDER

DEFINISI
Anxiety Disorder mempunyai banyak maksud berdasarkan pakar-pakar psikologi dunia.
Anataranya adalah :
Kebimbangan adalah perasaan takut yang kronik dan komplek yang wujud dalam pelbagai
jenis kecelaruan mental dan saraf.
Drever !"#$%
&indak balas keseluruhan pada bahaya yang subjektif.
'ersild !"()%
*erasaan yang dirasai seseorang semasa ketiadaan sebarang bahaya luaran yang dikenalpasti
dan ia hanya sebagai tindak balas terhadap bahaya dalaman yang tidak realistik.
Altrocchi !"+)%
1 | P a g e
TANDA DAN GEJALA ANXIETY
!. Ketegangan motor seperti tidak dapat bertenang dan menggigil.
$. ,iperaktiviti autonomik seperti pening- degupan jantung yang kencang dan berpeluh.
.. /entiasa berasa cemas- gelisah- memperlihatkan dan memikirkan perkara yang
menyebabkan ketegangan.
0. &erlalu memberi perhatian yang terperinci dengan mengawasi segala gerak laku
disekelilingnya
JENIS-JENIS
Anxiety dapat dibahagikan kepada beberapa jenis. Antaranya adalah :
!. A123A4256A
7aksud asal ialah 8takut pada kawasan pasar9. 6aitu ketakutan berada ditempat
terbuka ataupun di kawasan yang sibuk.
&akut beli-belah di kawasan pasar yang sibuk- berjalan menerusi orang ramai- lintas
jambatan dan makan di restoran.
7ereka takutkan terjadinya serangan panik dan malu untuk mendapatkan pertolongan
$. *A:6K
/eseorang yang diserang kecelaruan ini selalunya percaya dia mendapat serangan
jantung walaupun sebenarnya tiada apa yang salah dengan jantungnya.
/imptom panik melibatkan jantung berdebar-debar- pernafasan cepat dan
sukar bernafas- tubuh badan lemah atau pening- fikiran hilang kawalan atau berasa
akan mati
.. &;236 *A:6K ,6*;3<;:&6=A/6%
2 | P a g e
/imptom gangguan dikenali juga sebagai D/7-666-3
menifestasi penyerapan gangguan%
&eori ini mendedahkan-rasa panik adalah berikutan rasa sensasi yang tidak diduga dan
disangka. 6ni mengakibatkan kematian atau kegilaan kerana peningkatan
hiperventilasi.
*enghidap hiperventilasi yang kronik akibat kegagalan sistem pernafasan akan
bernafas menggunakan mulut dan berlaku kecacatan fi>ikal serta mempunyai tekanan
yang kronik. :amun situasi yang kronik ini tidak bermaksud bahawa mereka sentiasa
panik tetapi mereka sentiasa terdedah dengan keadaan yang menyebabkan panik.
0. K;5675A:1A: ?7?7
Dikaitkan dengan suasana kehidupan kewangan- anak-anak dan hubungan sosial.
@ontohnya kanak-kanak bimbang akan prestasi akademik- sukan dan aspek sosial
persekolahan.
/imptom yang dialami mudah letih- sukar menumpukan perhatian- fikiran buntu- otot
tegang dan mengalami gangguan tidur.
*erasaan mereka resah- bimbang dan mengalami gangguan fi>ikal dan emosi seperti
ketagangan.
#. 4256A K,?/?/
7erupakan ketakutan yang melampau pada suasana atau objek yang khusus seperti
ketinggianacrophobia%- takut pada ruang yang tertutupclaustrophobia%- atau takut
pada binatang yang kecil seperti tikus- ular atau binatang merayap yang lain.
Ketakutan menyebabkan tindakbalas yang kuat berlaku untuk melepaskan diri
daripada suasana yang mengerikan itu.
(. K;@;=A3?A: 25/;/64-K27*?=/64
2bsesif :
3 | P a g e
*erasaan takut yang berkait rapat dengan kepercayaan- bayangan dan fikiran yang
tidak logik dan rasional
2bsesif boleh menyebabkan gangguan hidup dalam bentuk keraguan dan imej mental
yang kurang menyenangkan.
Kompulsif tingkah laku berulang-ulang% ada dua kategori iaitu ritual memeriksa dan
ritual membersih
A. K;@;=A3?A: &;KA:A: AK?& DA: *2/&- &3A?7A
Akut :
*erasaan takut yang tinggi selepas mengalami suasana ataupun peristiwa yang
mengejutkan dan menakutkan bagi satu jangka masa yang pendek.
*ost-trauma :
&rauma yang berlaku dalam masa panjang jangka masa yang panjang
*enghidap seolah :
olah tidak berada di alam yang nyata dan terawang-awangan.
5oleh menyebabkan kematian- kecederaan fi>ikal yang serius
CARA MENGHINDAR ANXIETY
/entiasa bersedia menghadapi keadaan yang mungkin wujud rasa cemas.
&arik nafas dalam-dalam
,indari kafein- alkohol dan rokok
Ketawa dan bersukan
4 | P a g e
&idur yang cukup- jika rasa letih dan cemas- cuba tidur seketika
?sir kebimbangan yang berlebih-buat aktiviti yang mengembalikan ketenangan
=uahkan pada kertas
'angan abaikan peluang berehat
7endengar mu>ik
/abar menyihatkan badan- apabila marah tubuh akan menghasilkan en>im
cathecolamines- menyebabkan pembuluh darah tegang- jantung berdenyut
cepat dan tekanan darah meningkat
FAKTOR YANG MENIMBULKAN KECELARUAN
Antara faktornya adalah :
6. 4AK&23 &6:1KA, =AK?
*engalaman awal yang dipelajari adalah pengalaman yang tidak disukai terhadap
objek yang mendatangkan ketakutan dan ia mengakibatkan rangsangan.
5 | P a g e
Kurangnya peluang untuk menghilangkan ketakutan menyebabkan kebimbangan
berkekalan.
66. 4AK&23 *;3/;K6&A3A: DA: /2/6A=
*eristiwa traumatik
*emerhatian pada perasaan takut orang lain
&untutan baru yang mencabar dalam suasana yang baru
Kekurangan sokongan sosial
4aktor budaya yang mendorong kepada sosialisasi pasif atau peranan terlalu
bergantung pada orang lain
666. 4AK&23 562=216
Disebabkan faktor genetik:
contohnya seperti fobia sosial- fobia khusus dan
kecelaruan obsesif kompulsif cenderung berlaku dalam keluarga yang sama.
1angguan pada sistem saraf semenjak lahir atau kemalangan. 6a membabitkan
kegagalan otak berfungsi kerana terdapat kandungan karbon dioksida dalam darah.
6<. 4AK&23 K21:6&64 DA: ;72/6
Disebabkan konflik psikologi yang tidak terlerai. Kecelaruan kebimbangan ini dilihat
sebagai neurosis.
:eurosis:
membayangkan satu perasaan yang tidak dapat diterima oleh minda sedar serta
perasaan takut pada apa yang terjadi
/ensitiviti ketakutan yang tinggi pada isyarat yang mengancam diri pesakit
;fikasi kendiri yang rendah.
*emikiran yang tidak rasional
7embuat jangkaan yang melampau pada ketakutan:
membayangkan pengalaman yang sangat menakutkan- tetapi ia tidaklah seteruk mana
6 | P a g e
<. 4AK&23-4AK&23 562=216KA=
Disebabkan oleh kebimbangan neurobiologi:
penemuan kebimbangan ini memberi cahaya kepada mereka yang mengalami
kerosakan otak.
Kerosakan otak disebabkan kesukaran bersalin- enchepalitis dan trauma otak.
5en>odia>epin:
menunjukkan kesan an>iolitik mengurangkan tekanan%- sedatif mencetus tidur% dan
antikonvulsan.
/truktur di otak yang diketahui berperanan dalam emosi
=ain-lain neurotransmiter:
Didapati juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan kebimbangan
khususnya noradrenaline dan serotonin.
,ormon ini akan akan menukar gaya tingkah laku manusia seperti berjaga-jaga dalam
keadaan tegang dan tertekan.
5ahan kimia ini akan bertambah apabila seseorang itu dalam keadaan tertekan
khususnya apabila dalam cemas dan panik.
*enghasilan hormon akan kerap berlaku apabila berhadapan bahaya atau ancaman
pada diri
1enetik:
mewarisi sifat sistem saraf secara automatik. Keadaan persekitaran B mewarisi sistem
saraf CK;5675A:1A:tekanan%mudah bimbang%
Kesediaan:
kita bersedia dengan sesetengah ransangan. @ontohnya kita mudah pelajari untuk
takut dengan ular daripada takut dengan bunga
7 | P a g e
RAWATAN
*;:D;KA&A: 562=216
menekankan penggunaan ubat-ubatan seperti ben>odia>epine valium- tranxene-
librium- xanax
&etapi ubat-ubatan ini terbukti tidak berkesan kerana simptom akan muncul jika
berhenti mengambilnya.
*;:D;KA&A: *;75;=A'A3A:
menggunakan pelbagai teknik seperti bersemuka pada objek atau situasi kebimbangan.
&eknikdesensiti>ation secara sistematik- beransur-ansur berhadapan apa yang
ditakuti. !) hingga $) kali ransangan diberikan kemudian rehat dan tenang.
Keberkesanannya terbukti dan menjadi teknik utama bagi merawat fobia khusus.
&;K:6K ;7D3- ;D; 72<;7;:& D;/;:/6&6EA&62: A:D 3;*32@;//6:1
untuk pesakit pasca-traumatik
8 | P a g e
7erupakan teknik membayangkan keadaan trauma sementara ahli terapi akan
menggerakkan jari ke belakang dan hadapan mata pesakit dengan pantas dalam masa
!# hingga $) saat. /emasa pesakit membayangkan imej trauma itu- pesakit diminta
menggerakkan matanya mengikut pergerakan jari ahli terapi.
RUJUKAN
- Kamus english-malay
- HELPGUIDE.org anxiety attacks and disorder
- Npad News.CO
- http:FFwww.scribd.comFdocF$+$0$($"FAnxiety-!
- Gekipedia.
9 | P a g e
10 | P a g e