Anda di halaman 1dari 21

1

PENILAIAN MENENGAH RENDAH


SEJARAH
TAHUN 2013
Masa : Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang behuruf A, B, C dan D. Pilih satu
jawapan terbaik bagi tia-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan
objektif anda.

1. Mengapakah sumber sejarah berikut diklasifikasikan sebagai sumber kedua ?

A Maklumat terkini
B Fakta telah diolah
C Kandungan ditokok tambah
D Berasaskan kajian secara ilmiah

2. Antara yang berikut, manakah lokasi penempatan penduduk Zaman Neolitik?
I Gua Cha
II Bukit Tengkorak
III Sungai Tembeling
IV Changkat Menteri

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV


3. Bagaimanakah kerajaan Srivijaya mengawal kegiatan perdagangan maritim di
Asia Tenggara?
A Mengupah orang laut
B Menguasai selat penting
C Merampas barang dagangan
D Melantik Syahbandar4. Tokoh berikut telah melawat Melaka antara tahun 1404 dengan tahun 1405.


Mengapakah mereka melawat Melaka?
Ensiklopedia
Laporan Belanajwan Negara
Laksamana Yin Ching
Laksamana Cheng Ho
2

A. Menganugerahkan pengiktirafan
B. Membentuk pakatan tentera
C. Mengadakan rundingan damai
D. Memperkukuhkan sistem pertahanan


5. Mengapakah dasar perdagangan Portugis di Melaka menyebabkan para
pedagang beraih ke Acheh?

A. Perubahan sistem mata wang
B. Kekurangan bahan mentah
C. Kenaikan kadar cukai
D. Layanan yang baik
6. Petikan berikut menggambarkan suasana di pelabuhan Melaka pada kurun ke-15.

Sumber: The Suma Oriental of Tome Pires

Mengapakah suasana tersebut berlaku di pelabuhan Melaka?

A. Peningkatan hubungan diplomatik
B. Perkembangan kegiatan intelektual
C. Kegiatan penyebaran agama
D. Tumpuan pedagang

7. Pernyataan berikut menerangkan hubungan serantau pada zaman Kesultanan
Melayu Melaka.
Mengapakah istilah tersebut digunakan?

A. Menunjukkan perbezaan taraf
B. Menyekat pengaruh asing
C. Mempertahankan budaya tempatan
D. Meningkatkan kecekapan pentadbiran

8. Senarai berikut adalah slogan Portugis dalam misi penjelajahan ke Timur.
di pelabuhan Melaka biasanya terdapat lapan puluh empat
bahasa dituturkan, tiap-tiap satunya berlainan...
Istilah sembah digunakan oleh Kampar dan Siak apabila berutus
surat ke Melaka.
Gold
Gospel
Glory
3


Mengapakah slogan tersebut digunakan?

I Mengembangkan pendidikan sekular
II Menguasai perdagangan rempah
III Menyebarkan agama Kristian
IV Memasarkan barangan industri

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. I dan IV

9. Rajah berikut menunjukkan perpindahan pedagang dari Melaka ke pelabuhan lain
pada zaman pemerintahan Portugis di Melaka.

Mengapakah perpindahan tersebut berlaku?

A. Barang dagangan berkurangan
B. Kadar cukai meningkat
C. Sistem perundangan lemah
D. Kemudahan perniagaan terhad

10. Rajah menunjukkan sistem perwarisan takhta di negeri Perak

Sultan

Raja Muda
Raja di Hilir

Raja Kecil BesarMengapakah sistem perwarisan tersebut berbentuk demikian ?

A Mengutamakan kewibawaan
B Mengikut keturunan
C Mengamalkan penggiliran
D Mementingkan pengalaman
Acheh
Pedagang
Melaka
Brunei Patani
4

11. Senarai berikut merupakan kuasa yang mengancam keselamatan kerajaan Johor.

Bagaimanakah kerajaanJohor menghadapi ancaman kuasa tersebut?

A. Mendapatkan perlindungan China
B. Menerima bantuan Siam
C. Memindahkan pusat pentadbiran
D. Mengukuhkan perpaduan kaum

12. Senarai berikut adaah negeri yang menghadapi ancaman Belanda pada kurun
ke-17 dan kurun ke-18

Mengapakah negeri tersebut menghadapi ancaman di atas?

A. Kedudukan pelabuhan strategik
B. Kepelbagaian hasil pertanian
C. Kekayaan hasil bijih timah
D. Ketidakstabilan pentadbiran


13. Senarai berikut adalah negeri yang mengenakan cukai kepala terhadap rakyat
jelata.
Mengapakah kutipan cukai tersebut diaksanakan?

A. Mendirikan kubu
B. Membina istana
C. Membuka pelabuhan
D. Membuat bunga emas

14. Rakyat Sarawak hidup dalam suasana aman dan harmoni walaupun terdiri
daripada pelbagai etnik yang berbeza budaya.
Apakah nilai yang diamalkan oleh etnik tersebut?
Portugis
Acheh
Perak
Selangor
Kedah
Kelantan
5

A. Berdisiplin
B. Bersyukur
C. Bertoleransi
D. Bertanggungjawab

15 Senarai berikut merupakan bentuk hukuman yang diamalkan oleh masyarakat
Kadazan- dusun di Sabah.


Mengapakah hukuman tersebut dilaksanakan ?

A Menyemai sifat keberanian
B Memupuk kecekalan
C Mengeratkan hubungan
D Menanam semangat berdikari


16 Mengapakah Sultan Kedah menghubungi syarikat berikut pada kurun ke-18 ?A Meningkatkan aktiviti perdagangan
B Mengekalkan kedaulatan negeri
C Menjalin hubungan diplomatik
D menghapus ancaman lanun


17 Ilustrasi 1 menggambarkan pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang
pada tahun 1786.

Firma Jourdain Sullivan and de
Souza
Syarikat Hindia Timur Inggeris


Babas
Sogit
Kepanasan


6

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut ?

A Kesabaran dalam tindakan
B Kesetiaan kepada pemerintah
C Kebijaksanaan mengelak penjajahan
D Keberanian dalam menghadapi cabaran18. Pada tahun 1826,negeri-negeri dalam Peta 1 telah disatukan oleh British di
bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat.

Peta 1


Mengapakah British menyatukan negeri-negeri tersebut?
A. Memajukan perhubungan
B. Mengurangkan kuasa raja
C. Menjimatkan perbelanjaan
7
D. Menamatkan pemberontakan

19. Jadual menunjukkan kekacauan di negeri-negeri Melayu yang memberi peluang
kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19.
Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut ?

A Bersatu padu asas kedaulatan negara
B Berbangga dengan kekayaan negara
C Berdikari untuk memperjuangkan hak
D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

20. Jadual merujuk kepada pembesar Melayu pada kurun ke 19.
Bagaimanakah mereka menyumbang untuk memajukan ekonomi negeri masing-
masing?

A Membuka bandar baru
B Memodenkan sIstem pengangkutan
C Memperkenalkan sIstem perladangan
D Membawa masuk pelombong luar

21. Persengketaan antara Dato Kelana dengan Dato Bandar telah menyebabkan
British campur tangan di Sungai Ujong.
Mengapakah pembesar tersebut bersengketa ?
A Pertikaian sempadan daerah
B Perebutan hak mengutip cukai
C Penguasaan kawasan pertanian
D Percanggahan undang-undang adat

22. Senarai berikut menunjukkan negeri yang terlibat dalam Sistem Residen di
Tanah Melayu.Negeri Peristiwa
Perak Perang Larut
Selangor Perang Kelang
Negeri Sembilan Perbalahan Sungai Ujong
Pembesar Negeri
Long Jaafar Perak
Raja Abdullah Selangor
Perak
Selangor
Negeri Sembilan
Pahang
8


Mengapakah sistem tersebut menggugat kedudukan sultan?

A Memantapkan struktur masyarakat
B Mencampuri hal ehwal agama
C Menguasai urusan pentadbiran
D Melucutkan jawatan pembesar

23. Maklumat berikut adalah usaha Tunku Mahmud untuk mengekalkan identiti
negeri Kedah dalam menghadapi cabaran Barat.

Penggunaan bahasa Melayu dalam surat rasmi
Penggunaan calendar Hijrah
Cuti umum pada hari JumaatApakah iktibar daripada usaha tersebut?
A Toleransi dalam masyarakat
B Berani mempertahankan hak
C Berbangga dengan bumi bertuan
D Berkerjasama mengekalkan perpaduan

24. Jadual berikut menunjukkan kuasa Barat yang ingin meluaskan pengaruh di
Tanah Melayu

Jerman
Amerika
Syarikat
Berhasrat
untuk
mendapatkan
Pulau
Langkawi
Berhasrat untuk
meluaskan
pengaruh di
Terengganu

Bagaimanakah British menyekat kuasa Barat tersebut daripada bertapak di
Tanah Melayu?

A Menggubal perlembagaan negeri
B Memeterai perjanjian dengan Siam
C Memperkenalkan sistem Residen
D Menetapkan sempadan pengaruh


25. Mengapakah penduduk di wilayah Tabal berhijrah ke negeri Kelantan selepas
Perjanjiaan Bangkok 1909?

9
A. Membantah kekuasaan Siam
B. Mempertahankan system beraja
C. Menghalang kemasukan kuasa Barat
D. Memperkukuhkan pentadbiran tradisional

26. Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke
Sarawak ?

A Mengawal kegiatan lanun
B Melindungi pedagang asing
C Mencari kawasan perdagangan
D Menamatkan kebangkitan rakyat

27 Rajah menunjukkan tentang perubahan pentadbiran di Sarawak.
Mengapakah Sultan Brunei membuat perubahan tersebut ?

A Menguasai kekayaan
B Menyekat pengaruh asing
C Mengelak perebutan kuasa
D Menamatkan pemberontakan

28. Rajah menunjukkan perubahan bidang kuasa Majlis Negeri di Sarawak.


Mengapakah perubahan tersebut berlaku ?

A Penyeragaman sistem pentadbiran
B Perkembangan sistem pendidikan
C Pengisytiharan perlembagaan
Kurun ke-18
Sultan Brunei
melantik seorang
pembesar Brunei
sebagai wakil
pemerintah
Kesultanan Brunei
di Sarawak..
Kurun ke-18
Sultan Brunei
melantik pembesar
tempatan Sarawak
untuk mentadbir
wilayah Sarawak.
1941
Meluluskan
undang-
undang
Mengurus
kewangan
1867
Bertukar-tukar
fikiran
Menyuarakan
pandangan
10
D Penentangan pemimpin tempatan

29. Mengapakah Sultan Brunei menyerahkan kawasan timur laut Brunei kepada
Sultan Sulu pada tahun 1704 ?

A Mengekalkan persahabatan
B Membantu menewaskan musuh
C Mengukuhkan sistem pertahanan
D Memudahkan urusan pentadbiran

30. Mengapakah Syarikat Borneo Utara British (SBUB) melantik tokoh tempatan
berikut untuk memegang jawatan ketua Anak negeri di Sabah ?
A Memenuhi tuntutan penduduk
B Memberi latihan kepimpinan
C Mengiktiraf pemimpin tempatan
D Menjimatkan perbelanjaan pengurusan


31. Senarai berikut merupakan tanaman baru yang diperkenalkan British pada abad
ke 20


Kopi
Tembakau
Kelapa Sawit

Mengapakah British memperkenalkan tanaman tersebut ?

A Memantapkan ekonomi
B Menambah peluang pekerjaan
C Meningkatkan taraf hidup rakyat
D Mengatasi kekurangan makanan32. Bagaimanakah orang Eropah dapat menguasai perusahaan bijih timah di Tanah
Melayu pada tahun 1930-an ?

A Mendapat kerjasama pembesar tempatan
B Menggunakan tenaga buruh yang ramai
C Memodenkan kaedah pengeluaran
1867
O.K.K. Pangeran Haji Omar
O.K.K. Haji Mohamad Arshad
O.K.K. Pangeran Mohamad
Abbas
11
D Menstabilkan harga pasaran

33. Mengapakah Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan menentang British
di Kelantan ?

A Pemecatan pembesar
B Pengenalan cukai baru
C Pengambilan buruh paksa
D Penangkapan pengikut setia

34. Mengapakah pembesar berikut berpakat untuk menggulingkan Charles Brooke di
Sarawak ?
A Menghalang perluasan kuasa
B Memelihara adat resam
C Menyekat kemasukan imigran
D Menentang amalan buruh paksa

35. Bagaimanakah akhbar berikut berperanan dalam menyemarakkan semangat
kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an?A. Mengkritik dasar penjajah
B. Menentukan persamaan hak
C. Mendapatkan bantuan luar negara
D. Meperjuangkan pemulihan agama

36. Peta menunjukkan negeri yang diserahkan oleh Jepun kepada Thailand semasa
Perang Dunia Kedua.

Sharif Masahor
Temenggung Hashim
Datu Patinggi Abdul
Ghafur
Warta Malaya
Majlis
Utusan Melayu
12


Mengapakah Jepun bertindak demikian?

A Menghalang kehadiran tentera asing
B Menerima bekalan tentera
C Memperoleh maklumat sulit
D Mendapat kemudahan laluan tentera

37. Dialog berikut mungkin berlaku semasa penjajahan Jepun di negara kita.


Apakah pengajaran daripada dialog tersebut?

A Bertoleransi untuk keharmonian kaum
B Bersatu untuk mencapai kemajuan
C Berusaha mengelak penjajahan asing
D Bekerjasama untuk kesejahteraan hidup

38. Tindakan berikut dilakukan oleh anggota Malayan Peoples Anti-Japanese Army
(MPAJA) di Tanah Melayu.Samad : Syukurlah, Jepun dah
menyerah kalah di
Singapura. Aku tak sanggup nak
makan ubi kayu hari-hari.

Ayob : Itu boleh tahan lagi. Aku
paling tak tahan pakai baju guni.
Cukai yang tinggi kepada penduduk
kampung
Merampas harta benda orang
kampung
Melakukan keganasan yang tidak
berperikemanusiaan
13

Mengapakah anggota MPAJA bertindak demikian?

A Keganasan tentera Jepun
B Kelewatan penubuhan kerajaan
C Kekurangan sumber kewangan
D Kelemahan pertahanan British


39. Maklumat berikut merupakan antara faktor kejayaan Jepun di Tanah Melayu.


Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada maklumat tersebut ?
A Bersatu memartabatkan maruah bangsa
B Berani menentang musuh negara
C Bijak menyusun strategi
D Berhati-hati terhadap propaganda

40. Jadual berkaitan dengan tempat berlakunya demonstrasi pada tahun 1946.

Tempat Peristiwa

Alor Setar

Demonstrasi mengecam
Sir Harold Mac Michael

Kota Bharu

Mengapakah demonstrasi tersebut berlaku?

A. Menetang perlaksanaan Malayan Union
B. Menolak Persekutuan Tanah Melayu
C. Membantah keganasan komunis
D. Menghalang kemasukan imigran


41. Rajah berikut menunjukkan antara tujuan penubuhan UMNO pada tahun 1946.
Pakatan Jepun-Thailand
Taktik serangan Jepun
Kelemahan pertahanan
British
UMNO
Melindungi kepentingan orang Melayu
Mengekalkan ketuanan Melayu
14Bagaimanakah tujuan tersebut dicapai?
I Menamatkan darurat
II Mengadakan pilihan raya
III Membubarkan Malayan Union
IV Menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu

A. I dan II
B. II dan IIII
C. II I dan IV
D. I dan IV

42. Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan imigran pada tahun 1946.

Mengapakah Mei Ling layak mendapat taraf kerakyatan Malayan Union?

A Sokongan kerajaan British
B Pelaksanaan prinsip jus soli
C Kemahiran berbahasa Inggeris
D Mendapat restu Raja Melayu

43. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) gagal membentuk negara republik
komunis di Tanah Melayu?

A Sumber kewangan dan senjata terhad
B Corak perjuangan tidak sistematik
C Kerjasama rakyat dan kerajaan kukuh
D Bantuan kerajaan asing sukar diperoleh

44. Dialog berikut mungkin berlaku antara pegawai British di Tanah Melayu pada
zaman darurat.

Ah Leong : Bertuah sungguh anak saya,
Mei Ling. Dia dilahirkan pada 1 April
1946.

Krishnan : Anak awak layak mendapat taraf
kerakyatan Malayan Union.
15


Bagaimanakah British melumpuhkan gerakan tersebut ?

A Mengisytiharkan darurat
B Melancarkan perang saraf
C Melaksanakan Gerakan Kelaparan
D Melaksanakan tawaran pengampunan

45. Pada tahun 1948, Undang-undang Darurat telah diisytiharkan bertujuan untuk
mengekalkan keamanan di Tanah Melayu.
Bagaimanakah undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan di atas?
A Kemajuan ekonomi diberikan perhatian
B Gencatan senjata dipersetujui
C Sifat perkauman dibendung
D Parti berhaluan kiri diharamkan


46. Gambar menunjukkan pihak yang terlibat dalam Pertemuan Baling pada 28
Disember 1955.Apakah perkara yang dituntut oleh kerajaan daripada pihak komunis dalam
pertemuan tersebut?

I Menyerah diri
II Meletak senjata
Pegawai A : Pergerakan komunis kuat kerana
mendapat bekalan
makanan,ubat- ubatan dan
maklumat daripada Min Yuen.

Pegawai B : Sir Harold Briggs telah
mengarahkan kita supaya
melumpuhkan gerakan Min
Yuen.
16
II Meninggalkan negara
IV menyerahkan hak kerakyatan

A I dan II
B I I dan III
C III dan IV
D I dan IV

47. Perpaduan kaum merupakan syarat utama bagi menjamin kestabilan politik di
Persekutuan Tanah Melayu sebelum merdeka.

Bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk bagi mencapai tujuan
di atas?
A Memantapkan perkhidmatan kerajaan
B Memajukan bidang ekonomi
C Menggabungkan parti-parti
D Mewujudkan sistem perhubungan


48. Garis masa berikut menerangkan perkembangan pilihan raya di Tanah Melayu.1955


1954


1951


Mengapakah pilihan raya tersebut diadakan?

I Membentuk Sistem Ahli
II Memelihara hak orang Melayu
III Merintis ke arah berkerajaan sendiri
IV Mengasaskan sistem pemerintahan demokrasi

A I dan II
B I I dan III
C III dan IV
D I dan IV


49 Bagaimanakah tokoh dalam gambar berusaha mewujudkan perpaduan kaum di
Tanah Melayu?
Pilihan Raya Majlis
Perundangan Persekutuan


Pilihan Raya Negeri


Pilihan Raya Majlis
Bandaran


17A Mencadangkan Sistem Ahli
B Menubuhkan Parti Perikatan
C Menggubal Perlembagaan Merdeka
D Membentuk dasar pelajaran kebangsaan

50. Mengapakah perkara berikut dijadikan panduan oleh Suruhanjaya Reid?A Merancang dasar pelajaran kebangsaan
B Membentuk Undang-undang Persekutuan
C Menggubal Perlembagaan Merdeka
D Melaksanakan pilihan raya umum


51. Perkara berikut adalah antara kandungan Perlembagaan Merdeka yang
dipersetujui hasil daripada perbincangan masyarakat pelbagai kaum di negara
kita.Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat Tanah Melayu?

Menjamin kedudukan Raja-raja
Melayu
Mewujudkan satu rupa bangsa
Persekutuan Tanah Melayu
Kedudukan istimewa orang Melayu
Kerakyatan terbuka
Bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan
18
A Bersifat amanah
B Bertindak jujur
C Bertatasusila
D Bertolak ansur

52. Pada tahun 1954, Jawatan Pilihan Raya yang dianggotai oleh pegawai kanan
British dan wakil parti politik telah ditubuhkan di Tanah Melayu.

Mengapakah British menubuhkan jawatan kuasa tersebut?

A. Melanjutkan proses berkerajaan sendiri
B. Membentuk perpaduan kaum
C. Memenuhi hasrat rakyat
D. Menamatkan penjajahan

53. Gambar berikut menunjukkan Perjanjian London yang ditandatangani
pada tahun 1956.


Apakah kesan perjanjian tersebut?

I Pilihan raya diadakan
II Sistem Ahli diperkenalkan
III Suruhanjaya Reid dibentuk
IV Tarikh kemerdekaan ditetapkan

A I dan II
B I I dan III
C III dan IV
D I dan IV

19
54. Mengapakah perlembagaan 1941 di Sarawak tidak dapat dilaksanakan?
A Penentangan penduduk tempatan
B Kelemahan pentadbiran Brooke
C Kemelesetan ekonom diunia
D Pendudukan tentera Jepun


55. Mengapakah tokoh berikut menjadi sanjungan negara kita?


A Mempertahankan kedudukan negeri
B Memajukan pendidikan rakyat
C Menyatukan pelbagai kaum
D Menubuhkan parti politik


56. Maklumat berikut menunjukkan tindakan kerajaan British di Sarawak pada tahun
1947.
Mengapakah tindakan tersebut diambil?

A. Meningkatkan perpaduan rakyat
B. Menyekat peluasan kuasa asing
C. Memantapkan kuasa pemerintahan
D. Melatih penduduk tempatan mentadbir


57.
Parti Politik di Sabah

Parti Bersatu
Parti Demokratik

Mengapakah parti-parti tersebut tidak menyokong pembentukan Persekutuan
Malaysia pada peringkat awal cadangannya?

A Bimbang bantahan Indonesia
B Khuatir akan neokolonialisme
C Ingin menuntut kemerdekaan terlebih dahulu
D Mahu menganggotai kerajaan Kalimantan Utara


Rosli Dhobi
Awang Rambli
Morshidi Sidek

Mengeluarkan Pekeliling No.9
Menubuhkan Young Malay Association
20
58. Jadual 5 menunjukkan perbezaan reaksi parti politik di Singapura terhadap
pembentukan Malaysia.

Reaksi Parti Politik di Singapura
Parti Tindakan
Rakyat (PETIR)
Menyokong
Barisan Sosialis Menentang

Bagaimanakah Singapura menyelesaikan perbezaan reaksi tersebut?

A. Melaksanakan pilihan raya
B. Mengadakan referendum
C. Menubuhkan sebuah suruhanjaya
D. Membentuk jawatankuasa perpaduan

59. Pernyataan berikut menerangkan tentang tindakan Indonesia terhadap
penubuhan Persekutuan Malaysia.

Mengapakah Indonesia bertindak sedemikian ?
A. Indonesia ingin membentuk Persekutuan Borneo Utara
B. Tanah Melayu dianggap sebagai neokolonialisme
C. Mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada Indonesia
D. Indonesia tidak dibawa berunding semasa pembentukan Malaysia.

60 Dialog berikut berkaitan dengan penyingkiran Singapura dari Persekutuan
Malaysia.
Mengapakah mereka bersetuju Singapura disingkirkan?

A Melancarkan dasar konfrontasi
B Membangkitkan sentimen perkauman
C Menggalakkan penularan fahaman komunis
D Mengabaikan kepentingan kaum bumipute


KERTAS SOALAN TAMAT

Ali : Saya berpendapat penyingkiran
Singapura sangat wajar.

Abu : Ya, saya setuju kerana Singapura menjadi
duri dalam daging

Indonesia telah mengisytiharkan konfrontasi
terhadap Malaysia
21