Anda di halaman 1dari 17

1

SET 2
BAHAGIAN A
[60 markah]


1. Berikut adalah amalan 4M

Padankan maklumat itu dengan definisi dengan menulis A, B dan C pada ruang yang
disediakan

[3 markah]

2. Tandakan () pada kaedah memasang skru yang betul dan (X) pada yang salah


[3 markah]

i
ii
iii
Murid mesti mematuhi peraturan keselamatan bengkel
Menggunakan alatan dan menyimpannya di tempat yang sesuai

Dilaksanakan supaya bengkel kemas, selesa dan selamatA
B
C
Membersih
Menyusun atur

mendisiplin
2

3. Rajah 1 menunjukkan mesin mudah alih yang digunakan semasa membina projek reka
bentuk.
Rajah 1

Padankan mesin itu dengan fungsinya dengan menulis A, B dan C pada ruang yang
disediakan

[3 markah]

4. Tuliskan motor AC atau motor DC untuk alatan elektrik berikut pada ruang yang
disediakan


[3 markah]i
ii
iii
memanaskan glu panas
Untuk melelas permukaan projek

memotong pelbagai bentuk seperti lengkung, bulat dan persegiA B
C
i
ii
iii
Skuter elektrik
Cordless screw driver
Mesin sander3
5. Rajah 2 menunjukkan kod warna perintang.

Rajah 2
Tuliskan nilai perintang berdasarkan kod warna yang diberi pada ruang yang disediakan.


[3 markah]
6. Rajah 3 menunjukkan jenis penyambung paip.Rajah 3

Padankan jenis penyambung paip dengan namanya dengan menulis A, B dan C pada
ruang yang disediakan.

[3 markah]


i
ii
iii
Puting heksagon


Penyuai soket
Soket pengecil
A
B
C
emas
jingga kuning
hijau
Kod warna perintang
jingga 3
kuning 4
hijau 5
hijau kuning jingga

47. Rajah 4 menunjukkan pandangan pelan sebuah objek


Padankan garisan yang berlabel dengan fungsinya dengan menulis A, B dan C di ruang
yang disediakan


[3 markah]
i
ii
iiiGarisan asas untuk memulakan lukisan dan mudah di padam
Digunakan untuk menunjukkan pusat atau tetengah bulatan
Digunakan untuk menunjukkan bahagian yang terlindung dalam lukisan
C
A
30
B
Rajah 4
5


8. Rajah 5 menunjukkan sebuah mesin jahit


Rajah 5

Padankan bahagian mesin jahit yang berlabel dengan fungsinya dengan menulis X, Y dan
Z pada ruang yang disediakan.


[3 markah]

9. Tandakan () bagi tiga ciri hidangan sepinggan lengkap yang betul pada ruang yang
disediakan.

[3 markah]


i
ii
ii
iMengawal gerakan mesin jahit
Menetapkan kedudukan fabrik ketika menjahit.
Melaraskan saiz mata jahitan.
Y
Z
X
i
ii
iiiDi makan dalam satu bekas
Mengandungi protein, vitamin dan lemak
Disediakan secara bergoreng atau berkuah
iv
v


Sebagai hidangan utama atau hidangan sampingan
Perlu disediakan dalam masa yang singkat
610. Nyatakan faktor keselesaan tempat kediaman berdasarkan pernyataan yang diberi pada
ruang yang disediakan.


[3 markah]

11. Susun mengikut urutan yang betul langkah menyediakan medium memasu dengan
menulis 1, 2 dan 3 pada ruang yang disediakan.


[3 markah]

i
ii
iiiKedudukan pintu, tingkap dan kekisi
Boleh diperolehi daripada sumber cahaya matahari dan lampu
Sediakan alat pemadam api yang dapat berfungsi dengan baik
i
ii
iiiCampur dan gaulkan ketiga-tiga medium

Sediakan ketiga-tiga medium secara berasingan

Tapis medium secara berasingan

712. Berikut adalah jenis-jenis milikan perniagaan.
A Perkongsian

B Syarikat Sendirian Berhad

C Koperasi

Jadual 1
Lengkapkan Jadual 2 dengan menulis A, B atau C pada setiap ruang yang disediakan.
Ciri-ciri

Jenis milikan

Liabiliti pemegang saham adalah terhad
Lembaga pengarah menguruskan
perniagaan
Bilangan pemegang saham antara 2 hingga
50 orangModal diperolehi sumbangan setiap ahli
Ahli yang aktif akan mengendalikan
perniagaan
Perniagaan didaftarkan dengan Pendaftar
PerniagaanAhli mempunyai tanggungan terhad
setakat modal yang disumbangkan
Pembahagian keuntungan dalam bentuk
dividen
Perniagaan dikecualikan daripada
membayar cukai


Jadual 2
[3 markah]

8
13. Berikut adalah pernyataan tentang perniagaan antarabangsa .
Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi pernyataan yang salah.

i) Eksport bermaksud aktiviti menjual barang dan
perkhidmatan oleh rakyat atau peniagaan sesebuah
negara dari negara lain

ii) Pasaran bagi perniagaan antarabangsa tiada batasan
kerana pelanggan berada di seluruh dunia

iii) Tiada masalah dari segi komunikasi kerana bahasa,
adat, dan kebudayaan difahami oleh masyarakat
[3 markah]
14. Berikut adalah maklumat bagi sebuah perniagaan.

Delima Merah Enterprise mendapatkan bekalan perniagaannya
daripada Seri Angsana Sdn. Bhd. Berikut ialah butir-butir urusniaga :
Harga Belian = RM 5000
Diskaun niaga = 15 %


(i) Kirakan diskaun niaga.

..
[1 markah]
(ii) Jumlah yang perlu dibayar .(Tunjukkan jalan penyelesaiannya)
.

...
[2 markah]
915. Perubahan dalam pengeluaran dan permintaan akan memberi kesan terhadap harga
sesuatu barang. Lengkapkan jadual di bawah.


Permintaan Pengeluaran Harga

(i) Meningkat Berkurang

(ii) Berkurang Meningkat

(iii) Meningkat Tetap

[3 markah]
16. Nyatakan tiga kegiatan dalam bidang pengeluaran yang boleh usahawan ceburi.

i.

ii. .

iii. .
[3 markah]
17. Nyatakan tiga elemen penting yang dapat membantu melicinkan strategi pemasaran?

i.

ii. .

iii. .
[3 markah]


10
18. Pengeluar mempunyai tanggungjawab terhadap pengguna. Nyatakan tiga
tanggungjawab pengeluar kepada pengguna?

i. .

ii.

iii.
[3 markah]
19. Nyatakan tiga tujuan menyediakan Imbangan duga.

i. .........................................................................................................................................

ii. ........................................................................................................................................

iii. ........................................................................................................................................
[3 markah]1120. Berikut adalah sebahagian maklumat dari buku perakaunan Perniagaan LAFA.
Akaun Belian

Jun 24
RM
Ambilan 300


Akaun Ambilan

Jun 24
RM
Belian 300i. Apakah urus niaga yang berlaku pada tarikh tersebut?


..................................................................................................................................
(1 markah)
ii. Sekiranya Perniagaan LAFA mengambil tunai perniagaan untuk membayar bil
elektrik rumah kediamannya, apakah catatan bergu bagi urus niaga berkenaan.

Debit

Kredit

(2 markah)


12

BAHAGIAN B
[40 Markah]

21. Rajah 6 di bawah menunjukkan bacaan meter kilowattjam (kWj) untuk dua bulan dan
kadar tarifnya
Rajah 6
i. Nyatakan bacaan meter kilowatt jam pada bulan semasa

.
[1 markah]

ii. Hitung kadar unit penggunaan tenaga elektrik pada bulan Jun


[2 markah]Bacaan bulan Mei Bacaan bulan Jun
200 unit pertama - 0.218
800 unit berikutnya - 0.258
Bagi setiap unit berikutnya - 0.558
Kadar Tarif
13iii. Hitung kos penggunaan tenaga elektrik itu pada akhir bulan Jun.

..
[7 markah]

22. Imbangan Duga Perniagaan Alice pada 30 Jun 2014 adalah seperti berikut:
Perniagaan Alice
Imbangan Duga pada 30 Jun 2014
Butir-butir Debit Kredit
Tunai 2 000
Bank 15 000
Kenderaan 30 000
Modal 18 950
Pinjaman 10 000
Penghutang 3 000
Pemiutang 3 500
Faedah diterima 150
Insurans 200
Sewa 300
Gaji 300
Ambilan 300
Belian 35 000
Jualan 54 000
Stok 500
86 600 86 600

Stok akhir dinilai pada RM700.
i) Mengapakah perniagaan menyediakan Akaun Perdagangan ?


[1 markah]
14ii) Senaraikan tiga belanja yang terdapat dalam Imbangan Duga di atas.
.
.
.
[3 markah]
iii) Hitung untung kasar dan untung bersih bagi Perniagaan Alice.
(Tunjukkan jalan pengiraan)

a) Untung kasar

.

[2 markah]
b) Untung bersih

.
.
[2 markah]
iv) Berikan dua contoh perbelanjaan atas belian.

.
.
[2 markah]

15


23. Rajah 7 di bawah menunjukkan sejenis tanaman hiasan yang mengalami masalah
pertumbuhan kerana air bertakung, pasu retak dan akar terkeluar.

Rajah 7
Berdasarkan rajah 7 di atas.
a . Apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?


[1 markah]
b. Huraikan langkah-langkah bagi melakukan aktiviti di (a)?
..
..


..

..
[7 markah]

16

c. Senaraikan dua ciri pemilihan bekas untuk menanam tanaman hiasan.
i. .
ii. .
[2 markah]

24. Rajah 8 menunjukkan dua lakaran idea bagi projek penahan buku.

Rajah 8
Berdasarkan rajah,
a. Pilih lakaran yang paling sesuai.

..
[1 markah]

b. Huraikan pemilihan anda di (a) dengan membandingkan antara kedua-dua lakaran
berasaskan faktor berikut;
i. Kefungsian
ii. Kesesuaian bahan
iii. Ketahanan
iv. Keselamatan


A
B
Mounting
board
board


MDF
board


Papan lapis

Kayu tebal


17


..
..
..
..
..
.
[ 7 markah ]

c. Namakan alatan tangan yang digunakan dalam proses membina bahagian lengkuk yang
terdapat pada lakaran idea tersebut.

.

.

[ 2 markah ]

Anda mungkin juga menyukai