Anda di halaman 1dari 2

Senarai Semak Terhadap Pemerhatian Tingkah Laku Murid.

Nama Sampel

: ________________________________

Umur Sampel

: 10 Tahun

Tarikh Pemerhatian : ________________

Masa Pemerhatian : ____________

Arahan : Tandakan ( / ) bagi kenyataan yang betul dan (x) bagi kenyataan tidak
berdasarkan soalan diberi.

Bil.
1.

Soalan
Adakah

murid

mendengar

Ya ( / )
arahan

yang

diberikan oleh guru jelas semasa di dalam


2.

kelas?
Adakah murid menunjukkan tindak balas positif

3.

terhadap pengajaran guru?


Adakah murid menunjukkan minat terhadap

4.

pengajaran dan pembelajaran guru?


Adakah murid dapat menggunakan formula
Aku Suka 3 Budak 2 Melur berdasarkan

5.

gambar yang diberi?


Adakah penggunaan formula berkesan dalam
kemahiran menulis murid?

Tidak ( x )

Soalan Temu Bual


Nama Sampel

: ________________________________

Umur Sampel

: 10 Tahun

1. Bagaimanakah pengajaran cikgu sebelum dan selepas menggunakan formula


Aku Suka 3 Budak 2 Melur?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Bagaimanakah kamu menulis ayat berdasarkan gambar yang diberi sebelum
adanya formula Aku Suka 3 Budak 2 Melur??
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Adakah kamu faham menggunakan formula Aku Suka 3 Budak 2 Melur semasa
menulis berdasarkan gambar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Apakah perasaan kamu setelah guru menggunakan formula semasa menulis
berdasarkan gambar?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Untuk aktiviti seterusnya, adakah kamu dapat menggunakan formula ini semasa
menulis?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________