Anda di halaman 1dari 2

BIL.

ITEM YA TIDAK
1. Saya lebih berminat untuk membaca dengan simbol lalu lintas.
2.
Simbol lalu lintas memudahkan saya untuk membaca dengan
intonasi dan tanda baca yang betul.
3.
Saya lebih seronok bersaing dengan rakan-rakan lain dalam
membaca.
4.
Simbol lalu lintas menguji minda saya dalam membaca
mengikut intonasi dan tanda baca yang betul.
5.
Simbol lalu lintas telah membina keyakinan saya untuk
membaca dengan intonasi dan tanda baca yang betul.
6. Simbol lalu lintas membuatkan saya seronok dan dihargai.
7.
Aktiiti simbol lalu lintas !erlu dilakukan selalu dalam
!engajaran dan !embelajaran.
".
Aktiiti ini membuatkan saya lebih bersemangat dalam
!elajaran.
#.
Aktiiti simbol lalu lintas membina komunikasi antara saya dan
rakan-rakan.
1$.
Simbol lalu lintas memudahkan saya memahami cara membaca
dengan intonasi dan tanda baca yang betul.
BORANG SOAL SELIDIK
%A&A ' (((((((((((((((((((((((((((((..
)A*+% ' (((((((((((((((((((((((((((((..