Anda di halaman 1dari 18

Jabatan Mekanikal Pengeluaran

ADTEC Jerantut
Tujuan reka bentuk produk ini adalah bagi mendapatkan
nombor pendaftaran kenderaan yang lebih jelas ketika
perangkap halaju dilaksanakan di lokasi pencahayaan
yang kurang.

Keseluruhan proses reka bentuk ini terbahagi kepada
tiga langkah.

Kenderaan dihidupkan
Lampu hadapan dipasang
Sistem Indirect Plate Display (IPD) turut
berfungsi apabila lampu depan dinyalakan
1
2
3
Projek ini diinovasi bagi menghasilkan prototype yang
membolehkan nombor pendaftaran kenderaan lebih jelas
kelihatan di dalam kamera yang digunakan ketika operasi
perangkap halaju dilaksanakan pada waktu malam. Ini
membolehkan operasi perangkap halaju dilaksanakan
walaupun dalam keadaan pencahayaan yang malap.

Fungsi projek ini adalah untuk mendapatkan gambaran
daftar kenderaan yang lebih jelas pada waktu malam.
Projek ini dibangunkan menggunakan LED infrared.
KEBAIKAN---mendisiplinkan pengguna jalan raya
KELEBIHAN & POTENSI
--Belum terdapat di pasaran.
--Saiz dan Jarak nombor plat mengikut Standard JPJ
yang telah ditetapkan
--Penggunaan LED Putih yang terang dapat
memperlihatkan nombor plat pada waktu malam dengan
jarak penglihatan yang lebih jauh.
--Senang dipasang dan di tanggalkan.
--Boleh di sambung terus pada kenderaan tanpa
melibatkan pengubahsuaian yang besar.

Indirect Plate Display dipasang pada kenderaan
Nombor pendaftaran kenderaan lebih jelas kelihatan
pada waktu malam
Saman dapat dikeluarkan kepada pemandu yang
melebihi had laju pada waktu malam
Operasi had laju boleh dilakukan di kawasan kurang
pencahayaan.Mengurangk
an
kemalangan
Mendisipli
nkan
pemandu
kenderaa
n
Operasi
perangkap
halaju boleh
dilaksanakan
pada waktu
malam tanpa
mengira tempat
Nombor
pendaftaran
lebih jelas
kelihatan di
waktu malam
Kos no. daftar
kenderaan
RM15
Kos
keseluruhan
Secara amnya, inovasi ini mempunyai ruang potensi
untuk dikomersialkan. Hanya kajian lebih mendalam
diperlukan.
Kehadiran inovasi ini dijangka dapat membantu
mengurangkan kadar kemalangan.
Kenderaan dapat dikenal pasti pada waktu malam.
Boleh diguna pakai untuk pelbagai kegunaan lain selain
no. Pendaftaran kenderaan.
Setakat ini, cahaya infrared LED hanya kelihatan dalam
lingkungan 20 kaki.
Hanya kamera 5 megapiksel ke bawah sahaja boleh
mengesan cahaya yang dihasilkan.
Reka bentuk no. daftar kenderaan perlu dikaji semula.
Reka bentuk sekarang tidak praktikal.
Jika digunakan secara meluas, kemungkinan pengguna
kenderaan akan mengubah suai sistem ini.
Kajian yang lebih menyeluruh perlu dilakukan. Setakat ini
produk masih dalam tahap prototype.
Peralatan bengkel yang terhad, menyukarkan kajian lebih
mendalam.
Secara amnya, inovasi ini mempunyai ruang potensi
untuk dikomersialkan jika kajian lebih mendalam dapat
dijalankan dengan peralatan yang lebih baik. Buat masa
sekarang Jabatan Mekanikal Pengeluaran hanya
menggunakan peralatan yang hanya terdapat di bengkel
sahaja. Kehadiran inovasi ini dijangka dapat membantu
mengurangkan kadar kemalangan.