Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Latihan Intensif Kawad
Kaki


1) Meningkatkan
penyertaan murid

2) Membangunkan
bakat pelajar, jati diri
dan semangat
patriotisme para
pelajar

3) Melahirkan insan
yang cergas, sihat,
berdaya tahan, berdaya
saing dan
berketrampilan
Penolong Kanan
Kokurikulum

Guru penasihat
Sepanjang
Tahun
RM400.0030%
30%

60%
60%Peratus penyertaan
murid menjadi ahli
KRS

Peratus pencapaian
kemahiran murid
dalam Kawad Kaki2

Perkhemahan

1) Meningkatkan minat
pelajar untuk
melibatkan diri dalam
program yang
dijalankan.

2) Membangunkan
bakat pelajar, jati diri
dan semangat
patriotisme para pelajar

3) Menjadikan unit KRS
aktif sepanjang tahun.

4) Memupuk
perhubungan yang
sihat antara kaum.

Jun

RM1000.00

30%
50%

60%70%
70%

100%


Peningkatan peratus
kemahiran murid


Peningkatan minat
murid melibatkan diri
dalam program yang
dijalankan

Peratus Kehadiran
muridPELAN OPERASI 1
BIDANG KOKURIKULUM
KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Projek

Latihan Intensif Kawad Kaki
Objektif

1) Meningkatkan penyertaan murid
2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para
pelajar
3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan
berketerampilan

Tempoh

Sepanjang tahun
Kumpulan
Sasaran

Semua ahli KRS SMK Permai Indah
Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum
2) Guru penasihat

Proses Kerja

Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi
mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program
Pelaksanaan program:
Guru penasihat akan mengumpul semua pelajar
Tayangan cara-cara berkawad dan gerak langkah yang betul
dengan menggunakan LCD
Latihan berkawad secara amali dan akan dirakamkan oleh ahli
yang bertugas.
Rakaman akan ditayangkan kepada ahli dan dinilai
Penyediaan laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1. 1) Keberkesanan program yang dijalankan
2. 2) Keberkesanan penggunaan ICT semasa amali
3. 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
4.
Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2
BIDANG KOKURIKULUM
KADET REMAJA SEKOLAH


Nama Projek

Perkhemahan
Objektif

1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang
dijalankan.
2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para
pelajar
3) Melahirkan ahli yang cintakan negara, sayang diri, keluarga dan
masyarakat.
4) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun.
5) Memupuk perhubungan yang sihat antara kaum.

Tempoh

Ogos
Kumpulan
Sasaran

Semua ahli KRS SMK Permai Indah
Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum
2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi
mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program
2) pelaksanaan program:
Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan
dijalankan
Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masing-
masing.
Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan
menjalankan aktiviti dalam kumpulan
Dokumentasi program dirakamkan
Penilaian program
Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program
dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
pada masa hadapan