Anda di halaman 1dari 6

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG
TAHUN 2012
KERTAS 1
TINGKATAN 3
Nombor
soalan
Kemahiran konstruk Aras
1 Pengetahuan dan kefahaman asas Nombor bulat
(Bundarkan )
R
2 Kemahiran menghitung Ukuran asas ( berat ) R
3 Kemahiran menghitung dan
menyelesaikan masalah
Peratusan

S
4 Pengetahuan dan kefahaman asas Integer ( garis nombor )


R
5 Pengetahuan dan kefahaman asas Urutan dan pola nombor
(nombor perdana)

R
6 Pengetahuan dan kefahaman asas Urutan dan pola nombor
(LCM or HCF)
R
7 Kemahiran menyelesaikan masalah Ukuran asas (panjang )

R
8 Kemahiran menghitung Ukuran asas ( masa )

S
9 Pengetahuan dan kefahaman asas Perpuluhan

R
10 Kemahiran menyelesaikan masalah Pecahan

S
11 Pengetahuan dan kefahaman asas Sudut dan garis I

R
12 Pengetahuan dan kefahaman asas Sudut dan garis II
(garis selari )

R
13 Kemahiran menghitung Sudut dan garis II

S
14 Pengetahuan dan kefahaman asas Polygon I

R
15 Kemahiran menghitung Polygon II
(angle in regular hexagon)

S
16 Kemahiran menghitung Polygon II
(angle in heptagon )


S
17 Pengetahuan dan kemahiran asas Bulatan II

R
18 Kemahiran menghitung Bulatan II
( sudut dalam bulatan )
S
19 Kemahiran menghitung Bulatan II ( sudut dalam
sisiempat kitaran )
S
20 Kemahiran menghitung Bulatan I
(perimeter )
S
21 Kemahiran menghitung Bulatan I
( luas )
T
22 Pengetahuan dan kefahaman asas Teorem Pithagoras

R
23 Pengetahuan dan kefahaman asas Koodinat
( titik tengah )
R
24 Kemahiran menghitung Koodinat
( jarak )
S
25 Pengetahuan dan kefahaman Pepejal geometri I
( Namakan rajah geometri )

R
26 Kemahiran menghitung Pepejal geometri II
( Kira luas permukaan
kuboid)

S
27 Kemahiran menghitung Pepejal geometri II
( kira luas permukaan
prisma

T
28 Kemahiran menghitung Nisbah dan kadar I

S
29 Kemahiran menyelesaikan masalah Nisbah dan kadar I

S
30 Kemahiran menghitung data Statistik I
( graf gambar )

R
31 Kemahiran menghitung data Statistik I
(graf bar )

S
32 Kemahiran menghitung data Statistik II
Graf Bulatan

T
33 Pengetahuan dan kefahaman asas Statistik
Mode

R
34 Pengetahuan dan kefahaman asas Graf fungsi

R
35 Kemahiran menghitung data Graf fungsi

T
36 Pengetahuan dan kefahaman Pembinaan Geometri

R
37 Pengetahuan dan kemahiran asas Indeks

R
38 Kemahiran menghitung Lukisan berskala

S
39 Kemahiran komunikasi Lokus dalam dua dimensi

R
40 Kemahiran menyelesaikan masalah Peratus
(komisyen )

S

PANDUAN MENBINA SOALAN
FORMAT PENTAKSIRAN KERTAS 1
berdasarkan nisbah R : S : T = 5 : 4 : 1
Aras kesukaran ; R - rendah
S - sederhana
T tinggi

Tiga perempat daripada soalan hendaklah bergambarajah

FORMAT PENTAKSIRAN KERTAS 2 PMR
ARAS KESUKARAN
RENDAH R
SEDERHANA S
TINGGI T

R : S : T = 5 : 2 : 3
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI PAHANG
TAHUN 2012
KERTAS 2
TINGKATAN 3
Nombor
soalan
Markah Kemahiran konstruk Aras
1 2 Kemahiran mengendalikan
Operasi

Pecahan dan Integer R
2 2 Kemahiran mengendalikan
operasi

Pecahan dan perpuluhan R
3 2 Kemahiran
mengendalikan operasi

Nombor Bulat R
4 3 a. Pengetahuan dan
kefahaman
b. Kemahiran
mengendalikan operasi
Nombor punca kuasa
tiga

Nombor punca dan
kuasa

R


R

5 2 Pengetahuan dan kefahaman Transformasi Translasi

R
6 2 Pengetahuan dan kefahaman Transformasi- putaran

R
7 3 a. Kemahiran menghitung

b. Kemahiran menghitung

Persamaan linear

Persamaan Linear
R

S
8 3 a. Kemahiran
mengendalikan operasi
b. Kemahiran
mengendalikan operasi
Ungkapan algebra II
(permudahkan)
Ungkapan algebra II
(permudahkan )

R

T
9 3 a. Kemahiran
mengendalikan operasi
b. Kemahiran
mengendalikan operasi
Ungkapan algebra III

( kembangan )

Ungkapan algebra III
(kembangan )

R


T
10 3 a. Pengetahuan dan
kefahaman
b. Pengetahuan dan
kefahaman
Ungkapan algebra III
( Faktor )
Ungkapan algebra III
( Faktor )

R

T
11 3 a. Pengetahuan dan
kefahaman

b. Kemahiran membina
Statistik


Statistik
( carta bar )
R


S
12 3 a. Pengetahuan dan
kefahaman
b. Kemahiran menghitung
data
Statistik

Statistik
( graf gambar )
R

S
13 3 Pengetahuan dan
kefahaman

Rumus Algebra T
T
T
14 5 Kemahiran membina Pembinaan Geometri R
S
S
15 5 a.Pengetahuan dan kefahaman
b.Kemahiran membina
c.kemahiran membina

Lokus
Lokus
Lokus
R
R
R
16 3 Kemahiran asas membina Pepejal Geometri II
(bentangan prisma )
R
R
S
17 3 a. Pengetahuan dan
kefahaman
b. Kemahiran
mengendalikan operasi
Indices

Indices
R

S
T

18 4 Kemahiran membina Graf fungsi R
S
T
19 3 Kemahiran asas membina Lukisan berskala R
S
S
20 3 Kemahiran mengendalikan
operasi
Pecahan Algebra T
T
T

Skop soalan peperiksaan pertengahan tahun 2012
Tingkatan 3
Semua tajuk Tingkatan 1 dan 2

Tingkatan 3
1. Lines and Angles II
2. Polygon II
3. Circles II
4. Statistics II
5. Indices
6. Algebraic Expressions III
7. Algebraic Formulae
8. Graphs of Functions