Anda di halaman 1dari 2

SUKAN DAN REKREASI

Teori + Amali (1 + 1)
Tajuk:
1. Konsep dan definisi S&R.
- Menghuraikan konsep matlamat, tujuan dan definisi

2. S&R dlm kurikulum KBSR.
- Menjelaskan perkaitan dan kepentingan S&R dlm kurikulum sekolah.

3. Jenis S&R.
- Menyatakan jenis-jenis S&R serta faedahnya.

4. Kemahiran tali.
- Memperkenalkan jenis ikatan dan fungsi

5. Pendidikan Konsevasi.
- Memahami konsep dan mengamalkan pemeliharaan dan pemuliharaan
a/s

6. Kajian Empirikal.
- Mengenal dan membeza spesis tumbuhan
- Jenis dan sifat tumbuhan

7. Kajian Empirikal.
- Mengenal dan membeza spesis haiwan
- Jenis dan sifat haiwan

8. Ikhtiar Hidup.
- Mengenal pasti yg boleh dimakan
- Mempelajari teknik menyediakan makanan, gunakan kemudahan s/j

9. Perkhemahan.
- Jelaskan criteria tapak perkhemahan, pembinaan gajet dlm
perkhemahan, aspek sains dlm pembinaan khemah.

10. Pengelolahan dan Pengurusan.
- Prinsip kriteria dan tujuan pembelajaran luar bilik darjah.
- Merancang dan mengelolahan pembelajaran luar bilik darjah.
- Surat menyurat dan hubungan dgn agensi yg berkaitan.

11. Penyediaan Laporan
- Perbincangan dan menyediakan laporan aktiviti pembelajaran luar
bilik darjah.

Beri Nilai