Anda di halaman 1dari 125
PEJABAT PELAJARAN DAERAH MELAKA TENGAH PROGRAM PEMANTAPAN ILMU MATAPELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1
PEJABAT PELAJARAN DAERAH MELAKA TENGAH PROGRAM PEMANTAPAN ILMU MATAPELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH MELAKA TENGAH

PROGRAM

PEMANTAPAN

ILMU

MATAPELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH MELAKA TENGAH PROGRAM PEMANTAPAN ILMU MATAPELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1
BAB TAJUK CATATAN 1 SEJARAH DAN KITA 1 - 12 2 ZAMAN PRASEJARAH 13 -

BAB

TAJUK

CATATAN

1

SEJARAH DAN KITA

1 - 12

2

ZAMAN PRASEJARAH

13

- 21

3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

22

- 32

4

PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

33

- 38

5

KEGEMILANGAN MELAKA

39

– 55

6

KEMEROSOTAN MELAKA

56

– 65

 

JOHOR MENEGAKKAN SEMULA

 

7

KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

66

– 84

8

KERAJAAN NEGERI-NEGERI MELAYU

85

– 90

9

WARISAN KESULTANAN MELAYU

91 – 105

10

SARAWAK

106 – 112

11

SABAH

113 - 123

BAB 1

SEJARAH DAN KITA

( NASKAH MURID )

1

PENGERTIAN
PENGERTIAN

Umum

khusus

Fakta Tepat dan Benar

Penting dan bermakna

Mempunyai sebab dan Akibat

Sumber Pertama

Sumber Kedua

Kaedah Lisan

Kaedah Bertulis

Kaedah Arkeologi

Tafsiran mungkin berbeza antara sejarawan

Pandangan berlainan menyebabkan perbezaan tafsiran

Perbezaan antara Sejarawan Barat dan Tempatan

TUJUAN

Dapat banyak pengetahuan

Menghargai Jasa Tokoh

Memahami Sejarah Tamadun Awal

Memupuk Sikap Berhati- linda

FAEDAH

Memberi Iktibar

Perangsang Kemajuan Negara

Memupuk Semangat Patriotisme

SEJARAH CIRI-CIRI SEJARAH SUMBER SEJARAH KAEDAH PENGKAJIAN BAB 1 SEJARAH SEJARAH DAN KITA OBJEKTIF PENTAFSIRAN
SEJARAH
CIRI-CIRI
SEJARAH
SUMBER
SEJARAH
KAEDAH
PENGKAJIAN
BAB 1
SEJARAH
SEJARAH DAN KITA
OBJEKTIF
PENTAFSIRAN
PEMBELAJARAN
SEJARAH
Pada akhir bab ini,kamu
akan dapat:
1.Memberi pengertian dan
cirri-ciri sejarah
2.Menyatakan sumber-
sumber dan kaedah
pengkajian sejarah
KEPENTINGAN
SEJARAH
sumber dan kaedah pengkajian sejarah KEPENTINGAN SEJARAH 2 3.Menerangkan pentafsiran sejarah 4.Menyenaraikan tujuan
sumber dan kaedah pengkajian sejarah KEPENTINGAN SEJARAH 2 3.Menerangkan pentafsiran sejarah 4.Menyenaraikan tujuan
sumber dan kaedah pengkajian sejarah KEPENTINGAN SEJARAH 2 3.Menerangkan pentafsiran sejarah 4.Menyenaraikan tujuan

2

3.Menerangkan pentafsiran sejarah 4.Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah
3.Menerangkan pentafsiran
sejarah
4.Menyenaraikan tujuan
dan faedah mempelajari
sejarah

ARAHAN : Lengkapkan rajah awan dibawah.

PENGERTIAN SEJARAH BAHASA ARAB
PENGERTIAN SEJARAH
BAHASA ARAB
----------------------------------- ------------------------------------- -----------------------------
-----------------------------------
-------------------------------------
-----------------------------
-------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------
Rujuk : m/s 3
3

2.

Isikan tempat kosong dalam jadual di bawah berhubung nama sejarawan yang

mengutarakan pendapat tersebut.

PENGERTIAN SEJARAH MENGIKUT PENDAPAT SEJARAWAN

Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu.

Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya

Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu

Secara umum sejarah merupakan

tentang

Rujuk : m/s 4

perkara yang telah berlaku.

Rujuk : m/s 4

2. Isikan tempat kosong dalam jadual di bawah berhubung tokoh yang mengutarakan

pendapat tersebut.

 

CIRI-CIRI

 

FAKTA

 

SEJARAH

 

1.

FAKTA TEPAT

1.

FAKTA SEJARAH IALAH:

DAN BENAR

 
 

m/s 5

ii.

 

iii.

iv.

Yang dapat dibuktkan kebenarannya.

 

2.Fakta sejarah tidak boleh

dan

serta perlu

dipertanggungjawabkan dari segi

 

dan

2.

Contoh fakta yang tepat dan benar ialah

3.

4

2. PENTING DAN BERMAKNA

1.

Berikan peristiwa bersejarah yang penting dalam hidup kamu.

i.

Tarikh

m/s 5-7

ii.

Tarikh

2.

Hari yang penting atau bermakna untuk:

 

i.

Pekerja: Hari

ii.

Guru: Hari

iii.

Negara: Hari

3. Tarikh 31 Ogos sangat bermakna kerana ia menandakan

 

3.SEBAB DAN

1. Untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa pengkaji perlu

AKIBAT

mengetahui :

 

m/s 8

i.

ii.

 

iii.

iv.

v.

sesuatu peristiwa itu berlaku.

 

1. Melalui cara ini

 

dapat dibuktikan .

2. Kemasukan pekerja

dan

akhirnya

 

membentuk masyarakat

3. Sebab dan akibat sesuatu peristiwa dapat menimbulkan perasaan

 

ingin tahu pelajar untuk mengetahui

dan

sesuatu

peristiwa itu berlaku serta

4. Kita perlu mengetahui ciri-ciri budaya dan amalan setiap kaum untuk

 

dijadikan panduan supaya hidup dalam suasana

 

dan

5

SUMBER SEJARAH (m/s 9) SUMBER PRIMER/ SUMBER PERTAMA SUMBER SEKUNDER/ SUMBER KEDUA
SUMBER SEJARAH
(m/s 9)
SUMBER PRIMER/
SUMBER PERTAMA
SUMBER SEKUNDER/
SUMBER KEDUA

Terdiri daripada bahan bahan

dalam bentuk

, dan keterangan lisan.

,

bahan bahan dalam bentuk , dan keterangan lisan. , Sumber ini belum dicetak. dan Sumber ini

Sumber ini belum dicetak.

dan

, dan keterangan lisan. , Sumber ini belum dicetak. dan Sumber ini bersifat asli dan belum

Sumber ini bersifat asli dan belum

ini belum dicetak. dan Sumber ini bersifat asli dan belum Contoh : 6 Merupakan bahan yang

Contoh :

dicetak. dan Sumber ini bersifat asli dan belum Contoh : 6 Merupakan bahan yang melalui pembacaan
dicetak. dan Sumber ini bersifat asli dan belum Contoh : 6 Merupakan bahan yang melalui pembacaan
6
6

Merupakan bahan yang melalui pembacaan bahan

Contoh : 6 Merupakan bahan yang melalui pembacaan bahan Merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan

Merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan kepada umum.

: 6 Merupakan bahan yang melalui pembacaan bahan Merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan kepada

Contoh :

: 6 Merupakan bahan yang melalui pembacaan bahan Merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan kepada
: 6 Merupakan bahan yang melalui pembacaan bahan Merupakan bahan yang telah diolah, dicetak dan kepada
KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH KAEDAH LISAN (m/s 10)  Sejarawan mendapat maklumat sejarah melalui dengan seseorang
KAEDAH PENGKAJIAN
SEJARAH
KAEDAH LISAN (m/s 10)
 Sejarawan mendapat maklumat sejarah melalui
dengan seseorang tokoh.
 Kaedah ini dipanggil lisan kerana maklumat diperoleh terus daripada
,
,
,
dan
 Kaedah lisan berkait rapat dengan tradisi sastera rakyat seperti
dan
,
,
 ,
mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat.
Sejarawan perlu
dan
fakta bagi
 Kelemahan pada sumber lisan kerana wujud unsur
yang bercampur dengan
unsur
,
dan
KAEDAH BERTULIS (m/s11)  Kaedah bertulis ialah kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang , atau
KAEDAH BERTULIS (m/s11)
 Kaedah bertulis ialah kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang
,
atau
pada batu, dinding gua, kulit kayu,
daun kayu, logam, gading dan kertas.
 Sumber di atas dapat membantu sejarawan mendapat maklumat mengenai sesuatu
,
,
,
,
dan

7

KAEDAH ARKEOLOGI (m/s 12)

Kaedah arkeologi ialah cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian

Cabang dalam bidang arkeologi termasuklah

dan

,

PENTAFSIRAN SEJARAH

1. Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu

sebaliknya.

2. Sejarawan berusaha mencari jawapan atau menerangkan

berlaku.

,

atau

sesuatu peristiwa itu

3. Usaha untuk membuat tafsiran sejarah yang betul dan tepat memerlukan sejarawan melakukan

4. Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin

 

antara

sejarawan. Contoh: peristiwa pembunuhan Residen British di Perak,J.W.W Birch.

5. Tafsiran

sejarah

antara

seorang

sejarawan

dengan

sejarawan

lain

berbeza

disebabkan

6. Sejarawan

perlu

dan

dalam

membuat

penyelidikan

dan

penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat

mendapat maklumat yang tepat

dan benar.

8

KEPENTINGAN SEJARAH

(Rujuk : m/s 14-15)

1. Tujuan mempelajari sejarah kita akan memperoleh banyak

yang

dapat

membantu kita membuat

,mengetahui

kepentingan sesuatu peristiwa dan

2. Dapat melahirkan perasaan

yang tinggi.

3. Dapat membentuk

bangsa lain di dunia.

4. Dapat

mengenali

tokoh

mempertahankan

dan

dengan

menghapuskan rasa rendah diri dengan

pemimpin

Contoh

Negara

yang

telah

demi

5. Dapat

dan usaha pemimpin Negara samada pemimpin masa dahulu dan

sekarang.

6. Sejarah banyak mengajar kita sikap berhati-hati supaya

berulang.

tidak akan

7. Dapat merangka

masa depan dengan lebih yakin.

9

2. 1. FAEDAH MEMPELAJARI SEJARAH 3. 5. 4.
2.
1.
FAEDAH MEMPELAJARI
SEJARAH
3.
5.
4.

10

Rujuk : m/s 14-17

 

KONSEP-KONSEP PENTING

1. Kurun/Abad

 

2. Zaman

 

3. Masihi

 

4. Hijrah

 

5. Kronologi

 

6. Dekad

 

7. Fosil

 

8. Artifak

 

9. Manuskrip

 

10. Mitos

 

11. Lagenda

 

11

UJI MINDA

ARAHAN:

CARI PERKATAAN-PERKATAAN DI BAWAH DAN LOREKKAN

F

O

S

I

L

G

M

A

S

I

H

I

K

L

A

F

O

S

I

L

J

K

M

N

V

C

X

Z

A

S

D

T

T

Y

Z

N

K

R

O

N

O

L

O

G

I

S

E

I

A

R

A

H

U

O

O

N

J

K

E

R

W

C

M

V

F

B

N

P

R

I

M

E

R

N

E

R

A

D

I

F

G

Y

S

R

W

D

Y

P

D

D

N

W

T

E

C

I

G

O

L

O

E

K

R

A

N

T

R

M

N

B

J

H

T

F

D

K

R

T

Y

U

A

B

A

D

V

W

H

I

J

R

A

H

T

R

K

Y

P

L

K

J

H

G

M

F

R

D

Y

H

B

E

S

Y

A

J

A

R

A

T

U

N

W

D

X

N

S

FOSIL, MASIHI, PRIMER, SEKUNDER, ABAD ,SYAJARATUN, HIJRAH, MITOS,

LAGENDA, ARTIFAK, ZAMAN, KRONOLOGI, ARKEOLOGI.

12

BAB 2

ZAMAN

PRASEJARAH

( NASKAH MURID )

13

BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA
BAB 2
ZAMAN
PRASEJARAH
DI MALAYSIA
ZAMAN PALEOLITIK ZAMAN MESOLITIK ZAMAN NEOLITIK ZAMAN LOGAM
ZAMAN
PALEOLITIK
ZAMAN
MESOLITIK
ZAMAN
NEOLITIK
ZAMAN
LOGAM

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

Pada akhir bab ini, kamu akan dapat :-

Ciri-Ciri

Petempatan

Kegiatan

Ekonomi

Peralatan

Kepercayaan

Lokasi Di

Malaysia

1. Menyatakan perkembangan zaman Prasejarah di Malaysia iaitu Zaman Paleolitik,

Zaman Neolitik dan Zaman Logam.

2. Membandingkan tahap perkembangan Zaman Prasejarah.

14

15 Rujuk : m/s20

15

Rujuk : m/s20

2.1 ZAMAN PALEOLITIK (m/s21)

Zaman Paleolitik

Zaman Paleolitik di Malaysia bermula kira-kira

dahulu.Alat

batu yang digunakan oleh manusia zaman tersebut

ialah

hingga

seperti

Ciri Ciri Penempatan # Hidup # Biasanya tinggal di kawasan terbuka seperti , dan
Ciri Ciri Penempatan
# Hidup
# Biasanya tinggal di kawasan terbuka seperti
,
dan
Kegiatan dan peralatan # memburu binatang liar # seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun. # mengamalkan
Kegiatan dan peralatan
#
memburu binatang liar
#
seperti
buah-buahan dan
pucuk-pucuk daun.
#
mengamalkan cara
#
menggunakan
seperti alat
utama dalam kehidupan seharian
Kepercayaan
# animisme
# mengamalkan
Lokasi di Malaysia # Bukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit Bunuh di Lenggong. # ,
Lokasi di Malaysia
#
Bukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit Bunuh di
Lenggong.
#
,
Sarawak.
#
Tingkayu,

Info Minda Animisme ialah kepercayaan setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat (Jiwa dan roh) orang mati.

Dalam upacara perkuburan masyarakat Zaman Paleolitik, mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu.

16

ZAMAN NEOLITIK (m.s. 24) - Zaman Neolitik merupakan zaman perkembangan teknologi daripada batu kepada tembikar,
ZAMAN NEOLITIK (m.s. 24)
- Zaman Neolitik merupakan zaman perkembangan teknologi daripada batu kepada
tembikar,
dan
- Zaman Neolitik di Malaysia bermula kira-kira
tahun
dahulu.
- Masyarakat Zaman Neolitik bukan sahaja menggunakan batu, tetapi menggunakan
untuk
- Manusia pada zaman ini mula tinggal menetap dan menjalankan kegiatan

Ciri Ciri penempatan

- Wujud sistem bermasyarakat seperti

- Tinggal

dan

dan

membuat

Kegiatan dan peralatan

seperti bekas air, periuk dan belanga.

Bercucuk tanam Menangkap ikan dan menternak binatang dan memunguthasil hutan Berdagang secara Menggunakan alat batu seperti Mencipta barang-barang kemas seperti

dan

,

dan

Kepercayaan:

Lokasi di Malaysia

17

ZAMAN LOGAM (M/26) - Selepas Zaman Neolitik, berkembang ke arah telah - Zaman Logam di
ZAMAN LOGAM (M/26)
- Selepas Zaman Neolitik,
berkembang ke arah
telah
- Zaman Logam di Malaysia bermula kira - kira
tahun
dahulu.
- Pada zaman ini, manusia telah mencipta
dan
.
Ciri Ciri penempatan - Hidup - Ada yang masih tinggal di dalam gua dan berhampiran
Ciri Ciri penempatan
- Hidup
- Ada yang masih tinggal di dalam gua dan berhampiran dengan sungai.
- Mempunyai
Kepercayaan: - Mempunyai dan yang tertentu. - Menjalankan menggunakan
Kepercayaan:
- Mempunyai
dan
yang tertentu.
- Menjalankan
menggunakan
Kegiatan dan peralatan - Menghasilkan daripada dan - Bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu , menternak
Kegiatan dan peralatan
- Menghasilkan
daripada
dan
- Bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu , menternak binatang dan
menjalankan kegiatan
Lokasi di Malaysia (i) (ii) (iii) A) SOALAN OBJEKTIF
Lokasi di Malaysia
(i)
(ii)
(iii)
A) SOALAN OBJEKTIF

18

Beliung

Tembikar

Pemukul kulit kayu

1.

Senarai alat alat di atas digunakan oleh manusia pada

A.

Zaman Paleolitik

B.

Zaman Neolitik

C.

Zaman Logam

D.

Zaman Mesolitik

2.

Apakah ciri-ciri masyarakat Zaman Logam?

A.

Mempunyai adat resam.

B.

Hidup berpindah-randah.

C.

Tinggal disekitar tasik.

D.

Wujud sistem bermasyarakat.

3.

Apakah yang membezakan Zaman Neolitik dengan orang Zaman Paleolitik?

A.

Memungut hasil hutan

B.

Memburu binatang liar

C.

Tinggal menetap

D.

Membuat alat logam

Gua Cha, Kelantan Bukit Tengkorak, Sabah

4. Apakah yang mungkin dijumpai oleh arkeologi di penempatan di atas?

A. Tembikar

B. Beliung batu

C. Batu tajam

D. Loceng gangsa

Masyarakat X

Mempunyai adat resam.

Membuat penempatan di sekitar Sungai Tembeling, Pahang

5. Berdasarkan maklumat di atas, masyarakat X sudah tahu

A. Memburu binatang

B. Memungut hasil hutan

C. Menghasilkan alat logam

D. Menggunakan alat batu

19

BAHAGIAN B

LENGKAPKAN KOTAK BERIKUT DENGAN PERNYATAAN YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN BETUL.

1.

Kepercayaan

 

diamalkan pada zaman Paleolitik.

2.

merupakan rangka manusia zaman Paleolitik yang

dikebumikan dengan kaki terlipat.

zaman Paleolitik yang dikebumikan dengan kaki terlipat. 3. digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu. 4.
3. digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu. 4. Alat digunakan untuk meraut dan memotong.
3.
digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu.
4.
Alat
digunakan untuk meraut dan memotong.
5.
, Sabah merupakan tapak manusia zaman Neolitik di Malaysia.
kayu. 4. Alat digunakan untuk meraut dan memotong. 5. , Sabah merupakan tapak manusia zaman Neolitik

20

BAHAGIAN C

CARI PERKATAAN YANG BERIKAITAN DENGAN ZAMAN PRASEJARAH DALAM TABURAN ABJAD BERIKUT

K

S

G

K

A

R

E

P

A

I

S

U

N

A

M

A

J

A

O

E

E

K

L

D

R

R

E

H

N

B

P

B

U

K

I

T

T

E

N

G

K

O

R

A

K

A

K

L

U

N

O

I

I

M

N

B

K

H

K

A

K

M

A

T

A

L

E

M

B

I

N

G

E

A

P

G

L

J

Y

N

L

P

O

N

N

L

A

A

N

A

E

Y

H

T

K

A

S

P

N

E

N

O

A

K

K

N

T

U

L

A

N

G

M

A

W

A

S

G

A

N

G

A

L

A

T

R

E

P

I

H

A

N

E

A

N

G

O

F

R

U

I

O

P

B

S

A

E

L

E

M

A

S

D

E

H

A

I

M

N

U

O

O

A

R

O

M

A

N

U

S

I

A

A

E

T

P

L

N

N

U

L

B

W

T

B

P

B

N

T

A

R

I

G

A

G

L

I

E

G

B

M

E

S

O

L

I

T

I

K

A

M

T

S

H

E

P

B

M

N

L

O

I

N

A

G

N

E

P

A

L

E

O

L

I

T

I

K

A

L

N

H

A

N

T

I

N

G

A

N

T

I

N

G

U

A

U

T

D

K

U

S

E

T

U

I

O

P

P

N

L

T

A

N

I

N

I

S

M

E

U

D

A

A

G

E

O

H

F

Y

G

G

M

R

I

A

S

A

K

E

B

1.

PALEOLITIK

2. NEOLITIK

3. MESOLITIK

4.

BELIUNG

5. LOGAM

6. ANIMISME

7.

ALAT REPIHAN

8. MANUSIA PERAK

9.KAPAK GENGGAM

10.

BUKIT TENGKORAK

11. TEMBIKAR

12. TULANG MAWAS

13.

SABIT

14. KAPAK

15. BEKAS AIR

16.

BELANGA

17. PERIUK

18. KALUNG

19.

ANTING ANTING

20 MATA LEMBING

21. GELANG

21

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

22

KONSEP:

Kegiatan

LOKASI:

lembangan sungai dan pedalaman.

CONTOH

Terletak di

Angkor

Funan

KERAJAAN AGRARIACONTOH Terletak di  Angkor  Funan berasaskan pertanian BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

di  Angkor  Funan KERAJAAN AGRARIA berasaskan pertanian BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

berasaskan pertanian di  Angkor  Funan KERAJAAN AGRARIA BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KONSEP: 

BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
BAB 3
KERAJAAN AWAL
DI ASIA TENGGARA
KONSEP:  Kegiatan berasaskan kelautan  Terletak di persisir pantai CONTOH  Champa  Srivijaya
KONSEP:
 Kegiatan
berasaskan kelautan
Terletak di persisir
pantai
CONTOH
 Champa
 Srivijaya
 Chih Tu
 Kedah Tua
 Majapahit

KERAJAAN MARITIM Srivijaya  Chih Tu  Kedah Tua  Majapahit LOKASI: OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir

 Chih Tu  Kedah Tua  Majapahit KERAJAAN MARITIM LOKASI: OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir

LOKASI:  Chih Tu  Kedah Tua  Majapahit KERAJAAN MARITIM OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir bab

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

Pada akhir bab ini, kamu akan dapat :-

1. Menerangkan maksud Kerajaan Agraria dan Maritim

2. Memberikan ciri-ciri serta melabel lokasi kerajaan tersebut

3. Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Agraria dan

Maritim

23

Pengenalan. (ms 32)

1. Nyatakan dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara.

i.……………………………………………

ii.…………………………………………….

2. Lengkapkan rajah di bawah.

Kerajaan Awal Asia Tenggara
Kerajaan Awal Asia Tenggara
Kerajaan Awal Asia Tenggara

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Kerajaan Awal Asia Tenggara
Kerajaan Awal Asia Tenggara
Kerajaan Awal Asia Tenggara
Kerajaan Awal Asia Tenggara
2. Lengkapkan rajah di bawah. Kerajaan Awal Asia Tenggara Contoh Kerajaan Agraria Contoh Kerajaan Maritim i.
2. Lengkapkan rajah di bawah. Kerajaan Awal Asia Tenggara Contoh Kerajaan Agraria Contoh Kerajaan Maritim i.

Contoh Kerajaan Agraria

Contoh Kerajaan Maritim

i.

i.

ii.

ii.

iii.

iv.

v.

Kerajaan Agraria. (ms 33-34)

1. Kerajaan Agraria menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan……………………

2. Kerajaan ini terletak di kawasan …………………, ………………………, dan

…………………………

3. Kegiatan ekonomi masyarakat Agraria ialah ……………………………… ,

…………………………………

…………………………

, …………………………………….,…………

dan ……………………………………

4. Hasil kegiatan pertanian utama ialah …………………………….,………………

.………………… dan ……………………………………

5. Kepentingan empangan dan saliran ialah untuk ………………………………

……………………………………

24

dan

6.

Pemerintah kerajaan Agraria berperanan ………………………………, ………

…………………………………

dan …………………………….

7.

Masyarakat Agraria yang ……………… masyhur.

berjaya membentuk kerajaan yang

8.

Faktor-faktor kemajuan kerajaan Angkor dan Funan ialah

(i)

(ii)

KERAJAAN ANGKOR (ms 33)

Lengkapkan jadual di bawah.

Tema

Huraian

Diasaskan

 

Vyadhapura

 

Kawasan

 

Baray

 

Devaraja

 

Bantu

 

Suryavarman II

 

Hindu-Buddha

 

Angkor Wat

 

KERAJAAN FUNAN (ms 33)

Lengkapkan jadual di bawah.

Tema

Huraian

25

Diasaskan

Awal

Pusat

Pengairan

Bekalan

Kaundinya

Fan Shih-man

Oc-Eo

Mekong

Pencerna Minda (ms 34)

1. ……………………………

bermaksud

raja-raja gunung.

2. Gunung yang dimaksudkan ialah ………………………………………… menjadi simbol …………………………………………….

yang

3. ………………………… ialah kolam air besar yang mampu menampung

………………………

meter padu air.

4. Air dari kolam disalirkan ke ………………………………………………

5. Pembinaan baray membolehkan kerajaan Angkor memperoleh ………

………………………………………………………

Kerajaan Maritim. (ms 34-35)

1. Maksud kerajaan Maritim ialah

…………………………………………………

2. Kegiatan terpenting ialah

26

……………………………………………

.

3. Aktiviti lain ialah ………………………………

dan …………………………

4. Kawasan muara sungai merupakan ……………………………………………

…………………………………………

,

dan …………………………………….

5. Pelabuhan dilengkapi dengan kemudahan …………………………………… ,

………………………………………, …………………………………

dan

… …………………………………………

6. Kerajaan Maritim berfungsi …………………………………………. dalam

urusan perdagangan.

7. Barangan yang dikumpulkan ialah ………………………… ,

, …………………………, …………………

… ………………………………

dan …………………………………

,

8. Pelabuhan utama berfungsi sebagai …………………………………………….

9. Masyarakat Maritim mahir ………………

………………………………………

serta menguasai …………………………………

10. Pedagang Maritim mampu belayar hingga ke ………………………………

Pencerna Minda(ms 35)

1. Tasik Tonle Sap dibina pada abad ………………………………………

2. Terletak di ………………………………………

3. Merupakan sistem pengairan yang terpenting untuk …………………

………………………………………….

27

4.

Air disalurkan melalui …………………………

dan ………………………….

5. Kawasan Tasik Tonle Sap ………………. dan sesuai untuk

……………

Kerajaan Champa (ms 36) Lengkapkan rajah dibawah.

……………………………………………….

 

Diasaskan sekitar tahun 192 Masihi oleh ……………………

 

Raja Champa dipengaruhi oleh agama …………………….

 

Kerajaan Champa

Kerajaan Champa Terdapat dalam struktur

Terdapat

dalam

struktur

 

pentadbirannya.

Pelabuhan yang terkenal ialah ………………………….

 

Ditadbir oleh …………………….

 

Pengaruh ………………. mempengaruhi kerajaan ini pada akhir kurun

ke-13.

Menurut sumber Sanskrit, Champa diterajui oleh …………….

 

…………………

pada tahun 400 Masihi.

Nama …………………… wujud pada tahun 655 Masihi.

 

Kerajaan Chih Tu. (ms 37) Lengkapkan rajah di bawah.

Menurut catatan I-Ching, Chih Tu bermaksud ………………

Diasaskan oleh ……………………… pada abad ke-6 Masihi

Diketuai oleh seorang raja yang ……………………………

oleh ……………………… pada abad ke-6 Masihi Diketuai oleh seorang raja yang ……………………………

28

Kerajaan

Chih Tu

Kerajaan Chih Tu Raja dibantu oleh tiga orang ………………… yang bertanggungjawab

Raja

dibantu

oleh

tiga

orang

…………………

yang

bertanggungjawab …………………………………………….

Sistem pemerintahan beraja mengikut corak pemerintahan kerajaan ………………… yang menerima pengaruh ………

Kerajaan Srivijaya. (ms 38)

Buat carta pengurusan grafik tentang kerajaan Srivijaya berdasarkan soalan yang berikut.

Bilakah kerajaan ini diasaskan?

a.

Bilakah kerajaan ini diasaskan? a.  
 

b.

Di manakah pusat

b. Di manakah pusat  
 

pemerintahannya?

c.

Nyatakan konsep

c. Nyatakan konsep  
 

pemerintahannya.

d.

Apakah anggapan

d. Apakah anggapan  
 

terhadap raja menurut

catatan Arab ?

e.

Nyatakan peranan

e. Nyatakan peranan  
 

menteri.

Nyatakan tiga bahagian pentadbiran yang dicatatkan pada batu bersurat Telaga Batu.

f.

Nyatakan tiga bahagian pentadbiran yang dicatatkan pada batu bersurat Telaga Batu. f.  
 

g.

Apakah yang dilakukan

 

untuk mengawal kegiatan perdagangan di Kepulauan

untuk mengawal kegiatan perdagangan di Kepulauan

Melayu ?

h.

Namakan pelabuhan

 

penting Srivijaya

penting Srivijaya 29

29

Nyatakan barangan yang didagangkan

i.

Nyatakan barangan yang didagangkan i.

j.

Nyatakan peranan

kerajaan Srivijaya.

kerajaan Srivijaya.

Pencerna Minda. (ms 38)

peranan kerajaan Srivijaya. Pencerna Minda. (ms 38) Terangkan maksud Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.
peranan kerajaan Srivijaya. Pencerna Minda. (ms 38) Terangkan maksud Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.

Terangkan maksud Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kerajaan Kedah Tua. (ms 39)

Buat carta pengurusan grafik tentang kerajaan Kedah Tua berdasarkan soalan yang berikut.

a. Kerajaan ini dikenali juga sebagai

b. Menurut catatan I-Ching,

Kedah Tua disebut sebagai

c. Bilakah kerajaan ini diasaskan ?

d. Namakan pelabuhan

utamanya.

e. Kerajaan ini dipengaruhi agama

f. Buktikan kedatangan

pengaruh Hindu- Buddha.

? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.
? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.

30

? d. Namakan pelabuhan utamanya. e. Kerajaan ini dipengaruhi agama f. Buktikan kedatangan pengaruh Hindu- Buddha.

g. Nyatakan peranan Gunung

Jerai.

g. Nyatakan peranan Gunung Jerai. h. Nyatakan peranan kerajaan Kedah Tua. i. Nyatakan hasil tempatan yang

h. Nyatakan peranan kerajaan

Kedah Tua.

Gunung Jerai. h. Nyatakan peranan kerajaan Kedah Tua. i. Nyatakan hasil tempatan yang didagangkan. j. Mengapakah

i. Nyatakan hasil tempatan yang didagangkan.

Kedah Tua. i. Nyatakan hasil tempatan yang didagangkan. j. Mengapakah kerajaan ini menjadi pengeluar padi utama

j. Mengapakah kerajaan ini menjadi pengeluar padi utama ?

Buktikan kegemilangan

f.

Pencerna Minda. (ms 39)

kerajaan Kedah Tua.

Terangkan maksud candi.

(ms 39) kerajaan Kedah Tua. Terangkan maksud candi. Kerajaan Majapahit. (ms 41) Lengkapkan jadual di bawah.
(ms 39) kerajaan Kedah Tua. Terangkan maksud candi. Kerajaan Majapahit. (ms 41) Lengkapkan jadual di bawah.
(ms 39) kerajaan Kedah Tua. Terangkan maksud candi. Kerajaan Majapahit. (ms 41) Lengkapkan jadual di bawah.

Kerajaan Majapahit. (ms 41)

Lengkapkan jadual di bawah.

Pengasas

Pentadbiran

Raja

Devaraja

Kegemilangan

Dikunjungi

Utama

Pelabuhan

31

Pencerna Minda. (ms 41)

Terangkan maksud Undang-undang Manu.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……

Terangkan maksud Devaraja.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……

Kesimpulan. (ms 42)

Sistem pentadbiran yang teratur membolehkan ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… …………………………

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… mentadbir kerajaan dan empayar.

mentadbir kerajaan dan empayar. Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara.
mentadbir kerajaan dan empayar. Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara.
mentadbir kerajaan dan empayar. Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara. Sokongan…………… ………………………
Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara. Sokongan…………… ………………………
Faktor-faktor kemajuan kerajaan awal di Asia Tenggara. Sokongan…………… ………………………

Sokongan…………… ……………………… ……………………… ……………………… daripada rakyat.

32

……………………… daripada rakyat. 32 Nilai-nilai yang diamalkan dalam pemerintahan negara seperti

Nilai-nilai yang diamalkan dalam pemerintahan negara seperti :

ii

iii

iv

v

vi

vii………………………

viii……………………

BAB 4

PENGASASAN

KESULTANAN

MELAYU

MELAKA

33

PARAMESWARA PENGASAS KESULTANAN MELAYU MELAKA
PARAMESWARA
PENGASAS
KESULTANAN
MELAYU
MELAKA
ASAL USUL NAMA MELAKA
ASAL USUL
NAMA MELAKA
KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNAN KAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
KEGIGIHAN
PARAMESWARA
MEMBANGUNAN
KAN
KESULTANAN
MELAYU
MELAKA

Kedatangan

Parameswara

BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
BAB 4
PENGASASAN
KESULTANAN
MELAYU MELAKA

Asal usul nama Melaka

1. Sejarah Melayu

2. istilah Arab

3. Mitos Hindu

Langkah Parameswara membangunkan Melaka:

Sistem pemerintahan teratur

Kemudahan pelabuhan

Hubungan diplomatic

Bantuan Orang Laut

Ikatan konsep daulat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

Pada akhir bab ini, kamu akan dapat :-

1. Menerangkan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka oleh Parameswara

2. Menceritakan asal usul nama Melaka

3. Menjelaskan kegigihan Parameswara membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

34

1.a KEJATUHAN SRIVIJAYA

Di Sebabkan oleh kemunculan

Kerajaan Majapahit menguasai SRIVIJAYA,

DAN

dan Parameswara

ingin membebaskan

Raja Majapahit menyerang Palembang

Parameswara berundur ke dan di sambut baik oleh

Temasik berada di bawah naungan

1.b KEDUDUKAN YANG STRATEGIK

Parameswara menuntut hak pertuanan kerana Temasik pernah menjadi naungannya.

Parameswara membunuh

Parameswara berusaha memajukan Temasik.

membunuh  Parameswara berusaha memajukan Temasik. c b a Namakan lokasi perjalanan Parameswara dari Palembang
membunuh  Parameswara berusaha memajukan Temasik. c b a Namakan lokasi perjalanan Parameswara dari Palembang
c b a
c
b
a

Namakan lokasi perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka

lokasi perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka 1.c Pembunuhan Temagi  Siam menuntut bela atas

1.c Pembunuhan Temagi

Siam menuntut bela atas kematian

Parameswara meninggalkan temasik dan menuju ke Muar

Parameswara meneruskan perjalanan ke Bertam menuju ke

Mereka tiba di Perkampungan

dan

Nelayan yang terdiri daripada

dan

, Orang Laut

Perkampungan tersebut berhampiran dengan laut dan menjadi laluan

Bekalan

juga

mudah didapati.

dan menjadi laluan  Bekalan juga mudah didapati. 1.d Bentuk Muka Bumi  Kawasan petunjuk bagi

1.d

Bentuk Muka Bumi

Kawasan petunjuk bagi pelayar

Memudahkan urusan mengawal selat Melaka

Pokok bakau dan

dijadikan

dijadikan

benteng pertahanan dan pelindung

semula jadi

Muara sungai terlindung daripada tiupan

35

Latihan Pengukuhan

1.

Siapakah Parameswara ?

2.

Bagaimanakah pokok bakau dan api-api boleh menjadi pelindung semulajadi?

3.

Mengapakah parameswara membunuh Temagi?

 

4.

Siapakah Penduduk asal perkampungan nelayan?

i.

ii.

iii.

5.

Mengapakah Parameswara berpendapat kedudukan Perkampungan Nelayan tersebut sesuai dijadikan petempatan.

i.

ii.

iii.

iv.

6

Kerajaan Majapahit telah berjaya menguasai Srivijaya termasuk dan

 

7.

Parameswara dan pengikutnya telah berundur ke

8

Temasik berada di bawah naungan

 

9

Parameswara meninggalkan Temasik menuju ke Muar dan meneruskan

perjalanan melalui

dan

menuju

ke utara.

10.

Bentuk muka bumi yang

boleh dijadikan petunjuk bagi

pelayar dan memudahkan urusan

36

2. ASAL USUL NAMA MELAKA

1. Asas usul nama Melaka diperoleh daripada pelbagai sumber iaitu…….

i.

ii

iii

2. Apakah peristiwa luar biasa yang disaksikan oleh Parameswara ketika beliau

sedang berehat di bawah pokok Melaka.?

3. Apakah nama pokok yang dijadikan nama negeri Melaka.

4. Nama Melaka juga berasal daripada istilah Arab iaitu

i.

ii.

5. Mitos Hindu menyebut pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit dikenali sebagai

37

3. KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKAN KESULTANAN

MELAKA

Jawab Betul atau Salah

1. Bentara bertanggungjawab dalam hal ehwal balairung seri.( Betul / Salah)

2. Pelbagai kemudahan pelabuhan disediakan oleh pemerintah Melaka seperti air

bersih dan tempat penyimpanan ( Betul/ Salah )

3. Hubungan antara kerajaan China dan Melaka menyebabkan kerajaan Siam dan

Srivijaya tidak lagi berani mengancam dan menyerang Malaka( Betul/Salah)

4. Peranan orang laut untuk menjaminkeamanan dan kemakmuran Melaka (

Betul/Salah)

5. Penduduk Melaka terdiri daripada orang Melayu, orang laut dan orang Jawa.

(Betul/Salah)

Isi tempat kosong

1. Hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan China apabila

dan

melawat Melaka .

2. Melaka menjadi negeri naungan China dan bersetuju menghantar

3. Sikap orang laut yang

kepada

sultan dan kerajaan menjamin

keamanan Melaka.

4. Orang asli membekalkan

orang laut membekalkan

untuk perdagangan manakala

dan

menjaga keselamatan

5. Antara kemudahan pelabuhan yang disediakan ialah

dan makanan , tenaga kerja serta

,

38

BAB 5

KEGEMILANGAN

MELAKA

39

PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK
PENTADBIRAN
YANG
SISTEMATIK
Sistem Pembesar Empat Lipatan
Sistem Pembesar
Empat Lipatan
PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK Sistem Pembesar Empat Lipatan  Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin
PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK Sistem Pembesar Empat Lipatan  Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin
PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK Sistem Pembesar Empat Lipatan  Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin
PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK Sistem Pembesar Empat Lipatan  Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin
PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK Sistem Pembesar Empat Lipatan  Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin
PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK Sistem Pembesar Empat Lipatan  Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin
 Kedudukan geografi PUSAT PERDAGANGAN  Pemangkin kemajuan perdagangan di Melaka
 Kedudukan geografi
PUSAT
PERDAGANGAN
 Pemangkin kemajuan
perdagangan di Melaka
BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA
BAB 5
KEGEMILANGAN
MELAKA

KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR

KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR
 Hubungan serantau  Hubungan antarabangsa
 Hubungan serantau
 Hubungan
antarabangsa
 Kedatangan agama Islam ke Melaka PUSAT PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM  Keunggulan Melaka sebagai pusat
 Kedatangan agama
Islam ke Melaka
PUSAT
PERKEMBANGAN
AGAMA ISLAM
 Keunggulan Melaka
sebagai pusat
penyebaran agama
Islam ke AT
 Sinar Islam di
Melaka
PUSAT KEGIATAN SENI

PUSAT KEGIATAN SENI

PUSAT KEGIATAN SENI
Peranan istana
Peranan istana
 Cara-cara perluasan kuasa  Kebijaksanaan pemimpin
 Cara-cara
perluasan kuasa
 Kebijaksanaan
pemimpin

PERLUASAN KUASA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN :

Pada akhir bab ini, kamu akan dapat :-

1. menghuraikan sistem Pembesar Empat Lipatan

2. menyenaraikan faktor yang menyumbang kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan

3. Menjelaskan hubungan luar kerajaan Melaka

4. Menerangkan peranan kerajaan Melaka sebagai pusat pengembangan agama Islam dan kegiatan ilmu

5. Memahami perluasaan kuasa kerajaan Melaka

40

PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK

Sistem Pembesar Empat Lipatan

1. Sultan Melaka telah memperkenalkan system pentadbiran yang tersusun yang dikenali sebagai ………………………………………………….

2. Sistem Pembesar Empat Lipatan ialah …………………………………… menjadi pegawai pentadbir.

yang

3. Dalam sistem ini sultan …………………………………………………….

4. Baginda dibantu oleh empat pembesar yangdikenali sebagai …………………

5. Pembesar Berempat dibantu oleh …………………………………, dan

…………………………………………

6. Setiap pembesar mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang perlu dilaksanakan dengan ……………………… dan

Lengkapkan gambarajah piramid di bawah Raja/Sultan Temenggung Pembesar Berlapan
Lengkapkan gambarajah piramid di bawah
Raja/Sultan
Temenggung
Pembesar Berlapan

Struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan Sistem Pembesar Empat Lipatan.

41

5.1.2

Lengkapkan rajah di bawah dengan merujuk buku teks m/s 59.

Lengkapkan rajah di bawah dengan merujuk buku teks m/s 59. Peranan Sultan dan Pembesar Berempat 

Peranan Sultan dan Pembesar Berempat

  Raja/Sultan     Bendahar Penghulu Bendahari Temenggung Laksamana - - -
Raja/Sultan
Bendahar
Penghulu Bendahari
Temenggung
Laksamana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

42

(Buku teks Muka surat 60)

Tugas umum

 

pembesar

Siapa yang dilantik untuk pungut cukai?

Pembesar dikawasan

dan

Kawasan

Kawasan

bagi

pembesar dikawasan jajahan dan daerah

pemakanan?

yang dilantik oleh sultan dan lazimnya pembesar-pembesar akan datang

menghadap dan mempersembahkan

 

kawasannya kepada sultan.

Tugas umum

 

pembesar

Melaksanakan tugas dengan

 

Sokongan padu dan taat setia

 

Untuk meningkatkan sokongan

 

Kawasan Pegangan

Maksudnya.

Pembesar

Gelaran

Kawasan pegangan

Bendahara

Paduka Raja

 

Penghulu Bendahari

Seri Nara Diraja

 

Temenggung

-

 

Laksamana

Laksamana

 

Hulubalang

Seri Bija Diraja

 

1

Kerajaan Melaka telah memperkenalkan sistem pentadbiran yang teratur dan telah diwarisi oleh kerajaan lain di Semenanjung Tanah Melayu.

2

Sistem ini dijadikan

 

dan

kepada pemerintah sekarang untuk

mewujudkan sistem pentadbiran yang sistematik

3

Kita harus

dengan sistem pentadbiran yang kita miliki

4

Tanpa sistem yang

 

,sudah

tentu sesebuah kerajaan menjadi lemah

43

5.2. PUSAT PERDAGANGAN

Tandakan lokasi laluan perdagangan Timur dan Barat rujuk buku teks m/s 61

laluan perdagangan Timur dan Barat rujuk buku teks m/s 61 Peta menunjukkan kedudukan pelabuhan Melaka yang

Peta menunjukkan kedudukan pelabuhan Melaka yang terletak di tengah-tengah jalan Timur dan Barat

5.2.1 Kedudukan Geografi

perdagangan antara

Kedudukan Strategik Muara sungai yang dalam Ditengah laluan perdagangan - dan - Memudahkan kapal Kedudukan
Kedudukan Strategik
Muara
sungai
yang
dalam
Ditengah laluan
perdagangan
-
dan
-
Memudahkan kapal
Kedudukan
Geografi

Terlindung daripada tiupan angin monsun

 

Bentuk Muka Bumi Berbukit -bukau

- Menjadi

kepada

-

menghalang

pedagang untuk belayar dan menuju Melaka

Angin Monsun

-

menghalang

- Tempat strategik untuk memerhati

Angin Monsun

44

dan mengawasi

5.3 PEMANGKIN KEMAJUAN PERDAGANGAN DI MELAKA (m/s 63)

PEMANGKIN KEMAJUAN PERDAGANGAN DI MELAKA (m/s 63)

Peranan Syahbandar

Syahbandar berperanan sebagai

dapat

urusan

perdagangan

Tugas-tugas Syahbandar

1

2

3

4

5

6

Syahbandar (m/s 64)

1 2 3 4 5 6 Syahbandar (m/s 64) Syahbandar Syahbandar Syahbandar Syahbandar I II III
1 2 3 4 5 6 Syahbandar (m/s 64) Syahbandar Syahbandar Syahbandar Syahbandar I II III
1 2 3 4 5 6 Syahbandar (m/s 64) Syahbandar Syahbandar Syahbandar Syahbandar I II III
1 2 3 4 5 6 Syahbandar (m/s 64) Syahbandar Syahbandar Syahbandar Syahbandar I II III

Syahbandar

Syahbandar

Syahbandar

Syahbandar

I

II

III

IV

 

Menguruskan

   

Menguruskan

   

Menguruskan

 

Menguruskan

pedagang dari

pedagang dari

pedagang dari

pedagang dari

1

1

1

1

3

2

2

4

3

3

4

4

5

 

6

Pembahagian tugas Syahbandar mengikut kumpulan pedagang

7

45

5.3.2

Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka

 

Tugas

 

Huraian

Peranan

Tugas Laksamana

 

Laksamana

Tugas orang Laut

 

dan Orang

Keberanian

 

Laut

Keberkesanan

24 fasal yang

 

Undang-

mengandungi

Undang Laut

Melaka

Beri keyakinan

 

Kemudahan di

Pemimpin telah

Gudang untuk

pelabuhan

menyediakan

Menyediakan

Syahbandar

Menyediakan.

Baiki kapal

 

Terdapat bekalan makanan dan minuman untuk pedagang

Faktor yang menarik ramai pedagang ke Melaka

 

Penggunaan jong

 

Penggunaan

 

perahu

Penggunaan gajah

 

Menurut Tome

- terdapat 4000

 

PIres

- kesannya wujud penempatan yang dikenali sebagai dan

Sistem cukai

Cukai yang

 

dikenakan

Cukai sebelum

Cukai rasmi atau “Panduan”

 

berjual-beli

kadarnya

 

dinamakan

 

6%

 

3%

 

0%

 

Surat

Dianggap

 

kebenaran

Peniaga perlu

 

untuk

mendapat surat kebenaran

Berniaga

 

Tujuannya

Memastikan

Menjadi

46

 

1

Daripada logam timah dipanggil

 

2

daripada wang emas

Penggunaan

3 mata wang emas, perak dan timah yang di bawa dari

,

Sistem Mata

 

,

dan

Wang

 

Kebaikan penggunaan mata wang:

 

1

Membolehkan urusan perdagangan berjalan

 

2. Menggalakkan

 

Pelabuhan

Iaitu pusat

 

entreport

Berbeza dengan pelabuhan lain yang hanya.

 
 

Maksud lingua franca

 

Jawapan:

Bahasa

Apakah bahasa yang digunakan oleh pedagang asing semasa berurusan dgn pegawai dan sesama pedagang di Melaka?

Jawapan:

Melayu

sebagai

Lingua Franca

Apa kelebihan bahasa Melayu ?

Jawapan:

1. lebih

2. bahasa

di rantau ini

47

5.4

KEMATANGAN HUBUNGAN LUAR

Kematangan Hubungan Luar Antarabangsa Serantau
Kematangan Hubungan Luar
Antarabangsa
Serantau

m/s 69

Negara

Bentuk Hubungan

 
   

i.

Sultan Melaka,

mengahwini

Perkahwinan

ii.

Bertukar pendapat tentang

Pasai

iii.

Kedudukan Melaka dengan Pasai dianggap Istilah digunakan dalam utusan surat.

 

iv.

Melaka membantu menamatkan keadaan di Pasai.

Perdagan

Jawa

 
   

i.

Bertujuan menguasai negeri

terasebut

Siak dan Kampar

ii.

Memberi taraf

Penaklukan

terhadap Siak

iii.

Menggunakan istilah apabila berutus surat ke Melaka.

 

iii.

Taraf lebih

dari

 

Melaka.

iv.

Hantar

ke Melaka.

Negara

 

Bentuk Hubungan

 

China

i.

Hubungan diplomatik Melaka dengan China bermula apabila datang melawat pada tahun 1404

ii.

Kerajaan Melaka mendapat China.

 

Siam

i.

Hubungan bermuula apabila Melaka menghantar utusan diplomatiknya, iaitu dan ke Siam untuk berbaik-baik dengan Siam bagi menjaga kepentingan ekonominya.

ii.

Siam membekalkan, dan bahan makanan kepada Melaka.

 

i.

Sultan

 

mengirim

Ryukyu

(Jepun)

kepada raja Ryukyu untuk memberitahu tingkah laku pedagang Ryukyu yang melanggar undang-undang di Melaka.

ii.

Balasan surat raja Ryukyu kepada Sultan Mansor Shah membuktikan mereka

 

menyanjung tinggi

kerajaan

Melaka serta akur dengan peraturan dan undang-undang Melaka.

 

i.

Hubungan terjalin melalui

 

Gujerat

ii.

Membekalkan kain kepada Melaka dan mereka memerlukan rempah dari Kepulauan Melayu.

iii.

Pedagang Gujerat

 

di

Melaka.d

 

i.

Pedagang dari Tanah Arab yang berdangan

Tanah Arab

   

di

membeli

dan

dari Kepulauan Melayu serta dari china

dan

ii.

di

 

Melaka.

 

48

Isikan nama-nama negara yang menjalankan hubungan perdagangan antarabangsa dengan Melaka pada abad ke 15 (rujuk buku teks m/s 72)

dengan Melaka pada abad ke 15 (rujuk buku teks m/s 72) 5.5 PUSAT PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM

5.5

PUSAT PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM

m/s 72

5.5.1 Bukti-bukti Penerimaan Islam di Asia Tenggara

 

Tempat

Tahun

 

Bukti

 

Abad ke-

Penemuan

di

 

1. Kedah

 

Keda

   

h

 

2. Terengganu

Abad ke-

di

 

,

Terengganu

Abad ke-

Sultan

 

mem

 

eluk agama Islam

 

49

5.5.2

Cara Kedatangan Agama Islam Ke Melaka m/s 73

5.5.2 Cara Kedatangan Agama Islam Ke Melaka m/s 73 Perkahwinan Perkahwinan Sultan Melaka, Menurut Hikayat Raja-
5.5.2 Cara Kedatangan Agama Islam Ke Melaka m/s 73 Perkahwinan Perkahwinan Sultan Melaka, Menurut Hikayat Raja-
Perkahwinan Perkahwinan Sultan Melaka, Menurut Hikayat Raja- raja Pasai dan dengan puteri agama Islam di
Perkahwinan
Perkahwinan Sultan
Melaka,
Menurut Hikayat Raja-
raja Pasai dan
dengan puteri
agama
Islam di sebarkan oleh
mubaligh Arab bernama
yang
telah memeluk Islam
dari Makkah
Beliau mengislamkan
Raja
,
Cara
dan
rakyat
Kedatangan
Pedagang
Disebarkan oleh pedagang
Keistimewaan
Islam dari
dan
Agama Islam
Ada dalam kalangan
mereka berkahwin dengan
Mereka membawa
bersama-sama
,
untuk
membantu
menjalankan kegiatan
dakwah
Ajaran Islam meliputi semua
aspek
Antaranya ialah
dan rasional
Aspek-aspek ini telah menarik
minat golongan
untuk memeluk Islam

50

5.5.3

Keunggulan Melaka Sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam m/s 74

     

Peranan Raja Melaka

 

Melaka Pusat Penyebaran dan Pengajian

Baginda

kedatangan

Islam. Tindakan diikuti

Tempat pertemuan dan

 

oleh

dan

Melaka.

 

Ulama menjadi guru kepada

,

Sultan Mansur Shah menghantar

dan

 

ke

Pasai

berdakwah kepada seluruh Mereka bersedia dan sanggup dihantar Melaka.

 

bertanya hal-hal agama.

Sultan Muzaffar Shah memwujudkan beberapa institusi agama seperti

,

dan

Pemerintah Melaka menyediakan kepada pendakwah

 Pemerintah Melaka menyediakan kepada pendakwah (menjadi tempat belajar agama dan membaca kitab
 Pemerintah Melaka menyediakan kepada pendakwah (menjadi tempat belajar agama dan membaca kitab

(menjadi tempat belajar agama dan membaca kitab

 

Keunggulan Melaka Sebagai Pusat Penyebaran Islam