Anda di halaman 1dari 8

SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG

KL/BM/2014/SJKTLK
MATAPELAJARAN : BAHASA MELAYU (PENULISAN)

PROGRAM 1

PROGRAM INTERVENSI

SUBJEK PEPERIKSAAN JUMLAH
MURID
A B C D E
Bahasa
Melayu
Pemahaman
UP3
(2013)
8 0 1 5 0 2

TOV
POTENSI CEMERLANG LULUS POTENSI LULUS
R.Viswa 78B J.Vikneswary
P.Durgashini
R.Logeswary
J.Vinodkumar
D.Thebeen

47C
40C
50C
42C
40C
R.Jakatheeskumar
S.Thinagaran

15E
13E


ETR
CEMERLANG LULUS POTENSI LULUS
R.Viswa
J.Vikneswary
R.Logeswary

86A
86A
82A
P.Durgashini
J.Vinodkumar
D.Thebeen
S.Thinagaran
R.Jakatheeskumar


60B
60B
60B
53C
52CUlasan masalah: 1 orang murid telah mendapat B , 5 orang mendapat C dan 2 orang
murid tahun 6 Kambar mencapai keputusan E dalam matapelajaran
Bahasa Melayu Penulisan(TOV)

SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK

PROGRAM 2 PUNCA MASALAH

a) Root Map


Bahagian C
Cemerlang
(1 orang)
Bahagian A
Kata kerja yang salah
Tiada perkembangan ayat
Penggunaan imbuhan
yang salah
Bahagian B
Kurang kosa kata
Kesalahan struktur ayat
Penggunaan penanda
wacana yang salah
Susunan isi yang tidak
teraratur
Kembangan isi yang
kurang
Penggunaan kata ganda
yang salah
Kadangkala pemilihan
nilai murni yang salah
Penggunaan perkataan
kerana yang berulang
Penjelasan nilai murni
yang tidak betul
Overconfident
Kurang bertutur dalam
Bahasa Melayu
Kurang guna kamus
SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK
MASALAH : KURANG GUNA KAMUS
PROGRAM 3
PROGRAM INTERVENSI (KUMPULAN POTENSI CEMERLANG)
HEAD
COUNT
PLAN DO
(Time Frame)
CHECK ACT1 Orang
Mencari maksud
perkataan dengan
menggunakan
kamus.setiap hari
10 perkataan.
(100 patah
perkataan)
16.06.2014-
27.06.2014100% murid
dapat mencari
maksud
perkataan.
Diadakan pada
waktu rehat

SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK
PROGRAM 2

PUNCA MASALAH

a) Root MapBahagian C
Bahagian A
Kata kerja yang salah
Struktur ayat yang salah
Kesalahan ejaan
Bahagian B
Kurang kosa kata
Huraian isi yang kurang
Penggunaan imbuhan
yang salah
Penggunaan kata hubung
yang salah
Isi yang kurang
Pemilihan nilai murni
yang salah
Penggunaan perkataan
kerana yang berulang
Penjelasan nilai murni
yang tidak betul
Kurang bertutur dalam
Bahahasa Melayu
Meniru contoh karangan
Kurang guna kamus
Sederhana
(5 orang)
Tiada kembangan ayat
Isi yang tidak teratur
Penanda wacana yang
salah
Struktur ayat yang salah
SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK
MASALAH: KURANG GUNA KAMUS
PROGRAM 3
PROGRAM INTERVENSI(KUMPULAN SEDERHANA)
HEAD
COUNT
PLAN DO
(Time Frame)
CHECK ACT5 Orang
Mencari maksud
perkataan dengan
menggunakan
kamus.setiap hari 8
perkataan.
(80 patah perkataan)
16.06.2014-
27.06.201480% murid dapat
mencari maksud
perkataan.
Diadakan pada
waktu rehat

SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK
PROGRAM 2

PUNCA MASALAH

a) Root map

Bahagian C
Bahagian A
Kata kerja yang salah
Tiada perkembangan ayat
Penggunaan imbuhan
yang salah
Bahagian B
Kurang kosa kata
Kesalahan struktur ayat
Penggunaan penanda
wacana yang salah
Susunan isi yang tidak
teraratur
Kembangan isi yang
kurang
Penggunaan kata ganda
yang salah
Tidak menguasai nilai
murni
Membuat banyak
kesalahan tatabahasa
Penerangan yang kurang
jelas
Kurang semangat ingin
cuba
Kurang bertutur dalam
Bahasa Melayu
Tidak memahami
kehendak soalan
Potensi Lulus
(2 orang)
Menggunakan bahasa
pasar yang banyak
Banyak meniru kawan
Kurang menggunakan
kamus
Kurang mempunyai
keyakinan
SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK
MASALAH : KURANG GUNA KAMUS
PROGRAM 3
PROGRAM INTERVENSI(KUMPULAN POTENSI LULUS)

HEAD
COUNT
PLAN DO
(Time Frame)
CHECK ACT2 Orang
Mencari maksud
perkataan dengan
menggunakan
kamus.setiap hari
5 perkataan.
(50 patah
perkataan)
16.06.2014-
27.06.2014100% murid
dapat mencari
maksud
perkataan.
Diadakan pada
waktu rehat

SJK(T) LADANG KARMEN,28200 MENGKARAK, PAHANG
KL/BM/2014/SJKTLK

FASA 9

16.06.2014

HINGGA

27.06.2014