Anda di halaman 1dari 1

Kaedah Tikrar (Ulangan)

Kaedah Tikrar (Ulangan)Kaedah tikrar atau ulangan ini bolehlah kita samakan
dengan kaedah latih tubi.
Pendekatan kaedah ini adalah melakukan pembacaan
atau mengingat secara
berulangkali. Caranya adalah :

(i) Selepas guru membaca, murid akan mengikut bacaan
guru;
(ii) Kemudian, seorang murid membaca dan diikuti oleh
murid murid lain lalu
murid murid membaca secara kelas; dan
(iii) Seterusnya, murid membaca beramai ramai mengikut
kumpulan,
sementara kumpulan lain mendengar atau seorang
sahaja murid membaca,
sementara yang lain mendengar bacaan murid tersebut.

Bagi menjadikan kaedah ini mendatangkan kesan yang
lebih baik, ia hendaklah
dilakukan secara berturutan dan berulang kali