Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONAL
TEKNOLOGI ELEKTRONIK

PENILAIAN PRESTASI

KOD/ NAMA BIDANG ETN 403 / AUDIO AND VIDEO MAINTENANCE 3
TAHUN 2 PRA DIPLOMA
NAMA CALON
NO KAD PENGENALAN
MODUL M1 (01) REPAIR FAULTY DVD PLAYER
TUGASAN

1.1 List dvd player component
1.2 Identify fault component according to component specification
1.3 Identify hand tools use according to faulty dvd player
requirements
1.4 Replace faulty component according to service report
1.5 Perform test serviceability of faulty component according to
manual

TARIKH
MASA PENILAIAN 5 JAM

PENILAIAN PRESTASI
(PERFORMANCE ASSESSMENT)

PERATURAN PENILAIAN


Calon-calon dikehendaki :

1. Berada ditempat penilaian 15 minit sebelum penilaian dimulakan.
2. Pamerkan kad pengenalan untuk disemak.
3. Berpakaian kemas dan sesuai mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pusat bertauliah.
4. Baca arahan soalan dengan teliti.
5. Mengambil peperiksaan dengan jujur. Sekiranya anda didapati melanggar peraturan penilaian
atau menipu, anda tidak dibenarkan meneruskan penilaian.

MODULE 01 : REPAIR FAULTY DVD PLAYER


ARAHAN :

Pelatih hendaklah melakukan kerja kerja amali berikut mengikut prosedur kerja yang betul dan
selamat. Tugas yang perlu dilakukan adalah :


TUGASAN

1. Disassembling the top cover
2. Disassembling the tray
3. Disassembling the front panel
4. Disassembling the loading base unit
5. Checking the module P.C.B
6. Diassembling the rear panel
7. Checking the power supply and mother P.C.B
8. Checking the front switch and power switch

MASA YANG DIBENARKAN : 5 JAMKRITERIA PENILAIAN :

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

1. Hasil kerja dan tempoh masa yang diperlukan.
2. Proses dan prosedur kerja yang betul.
3. Keprihatinan anda terhadap keselamatan diri, peralatan dan hasil kerja.
4. Sikap dan kebersihan sewaktu bekerja.
5. Ketepatan jawapan lisan yang ditanyakan oleh PP semasa anda menjalankan tugasan tersebut.


SOALAN:
1. Senaraikan lima komponen elektronik pada switch board beserta fungsinya ( 10m )

(i)_______________________________________________________________________
(ii)_______________________________________________________________________
(iii)_______________________________________________________________________
(iv)_______________________________________________________________________
(v)_______________________________________________________________________


2. Berikan tiga kerosakan yang biasa terjadi pada dvd player ( 3m )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI
AUDIO AND VIDEO MAINTENANCE 3 (ETN 403)

Skala Markah :
3-mengikut dan melebihi kriteria ditetapkan
2-mengikut kriteria ditetapkan
1-mengikut sebahagian daripada kriteria ditetapkan
0-tidak mengikut kriteria ditetapkan


BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH DIBERI JUMLAH
MARKAH 0 1 2 3

1
PROSES KERJA 20%
1.1 Melaksana urutan kerja dengan betul
1.2 Mengikut tempoh masa

JUMLAH2
HASIL KERJA 70%
2.1 Disassembling the top cover
2.2 Disassembling the tray
2.3 Disassembling the front panel
2.4 Disassembling the loading base unit
2.5 Checking the module P.C.B
2.6 Disassembling the rear panel
2.7 Checking the power supply and
mother P.C.B

2.8 Checking the front switch and power
switch


JUMLAH3
NILAI DAN SIKAP 5%
3.1 Amalan kebersihan bahan, alatan,
personel dan tempat kerja

3.2 Pengurusan peralatan
3.3 Ketepatan masa

JUMLAH4
KESELAMATAN 5%
4.1 Amalan keselamatan Peralatan dan
persekitaran

4.2 Keselamatan diri Pakaian yang
sesuai


JUMLAH

JUMLAH KESELURUHAN (1+2+3+4)KEPUTUSAN PENILAIAN PRESTASI ( PRAKTIKAL )
KEPUTUSAN % LULUS /GAGAL
TANDATANGAN PEGAWAI
PENILAI (PP)

NAMA PEGAWAI PENILAI
(PP)

TARIKH PENILAIAN
CATATAN / ULASAN