Anda di halaman 1dari 33

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAU PINANG


EDU 3043
PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN
TINGKAH LAKU
NAMA PENSYARAH : EN. AZIZ BIN ISHAK

AHLI KUMPULAN:
STEVEN A/L ABRAHAM
BAVANI A/P RAJALINGAM


TAJUK 6

Pelajar diminta melaksanakan aktiviti seperti Lampiran 4
iaitu Recognising Listening Responses. Melalui aktiviti
ini pelajar akan mengenal pasti respon mendengar,
kemudian menentukan respon mana satu:
1) Menggalakkan perbincangan lanjutan
2) respon idea
3) Respon perasaan

Pelajar juga dikehendaki melakukan aktiviti main
peranan dan Menggunakan Aktiviti Respon Empati
berdasarkan situasi A E.

Rumuskan cara terbaik dalam mengenal pasti respon
mendengar dan respon empati


Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar bermaksud keupayaan
guru memahami mesej-mesej komunikasi
pelajar yang disampaikan secara lisan.

Guru perlu mendengar dengan aktif bukan
mendengar secara pasif iaitu, boleh menafsir,
menilai dan memberi maklum balas yang
berpatutan pada maklumat itu.
Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmini Md. Yusoff.(2006). Kaedah Mengajar dan
Interpersonal Guru. Kuala Lumpur: PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn.Bhd.
Guru yang mendengar dengan aktif akan memfokuskan dirinya kepada
perkara-perkara berikut:
Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmini Md. Yusoff.(2006). Kaedah Mengajar dan
Interpersonal Guru. Kuala Lumpur: PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn.Bhd.
Idea, pendapat, pengalaman,
merasionalkan keadaan,
memberi sebab, proses
ataupun punca sesuatu perkara
a) Apakah yang
disampaikan
oleh pelajar?
Dalam keadaan marah, tenang,
gelisah, duka-cita, gembira,
serba salah dan sebagainya.
b) Bagaimankah
maklumat itu
disampaikan?
Tujuan kemahiran mendengar
Tujuan 1
Membantu guru
menafsir dan
membuat
penilaian yang
baik pada
maklumat yang
disampaikan oleh
pelajar.
Tujuan 2
Membantu guru
memberi maklum
balas yang tepat
kepada pelajar
berkaitan
maklumat yang
diterimanya.
Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmini Md. Yusoff.(2006). Kaedah Mengajar dan
Interpersonal Guru. Kuala Lumpur: PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn.Bhd.
Murid: Sekolah itu teruk
Jangan guna perkataan seperti begitu.
A
Anda nampak seperti kecewa dengan sekolah ini.
B
Ia tidak seteruk seperti yang anda fikirkan.
C
Sikap anda seperti itu tidak akan membantu anda.
D
Ia tidak seteruk seperti yang anda fikirkan.
C
Guru haruslah mewujudkan suasana bilik darjah yang
harmonis dan selesa supaya murid-murid dapat memberi
perhatian yang sepenuhnya dalam pembelajaran mereka.
Guru perlu menghapuskan pandangan negatif murid-
murid terhadap sekolah kerana pandangan tersebut akan
menjejaskan prestasi murid dalam sekolah
Selain itu, keadaan persekitaran biik darjah yang tidak
kondusif juga boleh menimbulkan halangan kepada
pengurusan masalah bilik darjah.
Murid: Saya tidak boleh memahami apa yang diajar
tentang pecahan. Kenapa kita perlu belajar tajuk ini?
Anda memerlukan kemahiran ini untuk melanjutkan
pelajaran.
A
Anda perlu terus memberi perhatian dan anda akan
memahami tajuk tersebut kemudian.
B
Apakah yang anda tida fahami?
C
Adakah anda mahu untuk menghadiri kelas tambahan
selepas waktu sekolah bagi memahami tajuk ini?
D
Anda perlu terus memberi perhatian dan anda akan
memahami tajuk tersebut kemudian.
B
Apabila situasi ini timbul,
elakkan daripada bertekak
dan saling mencabar.
Situasi in akan menjatuhan
imej guru sekiranya guru
dilihat saling mencabar
dengan murid.
Cuba selesaikan secara baik.
Panggil murid yang
bermasalah berjumpa
dengan anda secara individu
Dengan cara ini, anda dapat
mengelak pertelingkahan di
hadapan murid-murid lain.
Murid: Saya tak mahu duduk dekat budak lelaki itu
lagi.
Minta maaf, tetapi tempat duduk murid telah ditetapkan.
A
Jika mereka mengganggu anda, cikgu akan mengubah
tempat duduk anda.
B
Bolehkah anda menguruskannya sendiri?
C
Apakah situasi yang sebenar?
D
Jika mereka mengganggu anda, cikgu akan mengubah
tempat duduk anda.
B
Guru perlu peka dengan susun atur murid di dalam bilik darjah supaya
dapat mengekalkan keharmonian di dalam bilik darjah.
Faktor persahabatan, dinamika kumpulan, rutin dan peraturan bilik darjah
serta keadaan fizikal bilik darjah perlu diberi perhatian untuk membentuk
persekitaran yang kondusif di dalam bilik darjah.
Hal ini sedemikian kerana keadaan yang tidak selesa akan mendorong
murid melakukan salah laku seperti ponteng kelas, mengacau rakan dan
tidak menumpukan perhatian dalam bilik darjah.
Guru yang tidak prihatin dengan sikap dan sahsiah murid akan
menimbulkan masalah.
Ibu Bapa: Anak saya sangat sedih dan memerlukan lebih
banyak bantuan dalam pelajaran, jika tidak dia akan
gagal untuk lulus dalam ujian. Dia memberitahu yang dia
tidak memahami apa yang diajar?
Sila terangkan dengan lebih lanjut, saya ingin mendengar dengan lebih
teliti.
A
Anak tuan perlu memberi perhatian yang lebih banyak dalam kelas.
B
Anak tuan terlalu gementar, tetapi sebenarnya dia dapat membuatnya
dengan baik. Dia hanya memerlukan lebih banyak latihan sebelum ujian. C
Kebanyakkan murid dapat memahami apa yang saya ajar dengan baik.
Mungkin anak tuan tidak mendengar apa yang diterangkan oleh saya.
D
Sila terangkan dengan lebih lanjut, saya ingin mendengar dengan lebih
teliti.
A
Guru perlu
menunjukkan sikap
prihatin terhadap
pelajarnya. Guru perlu
mengetahui
permasalahan yang
dihadapi oleh
pelajarnya melalui
bersemuka dengan
ibubapa pelajar
tersebut.
Sekiranya, pelajar
tersebut mempunyai
permasalahan dalam
pembelajaran, guru
boleh mengadakan
kelas tambahan bagi
meningkatkan
kefahaman
pembelajaran terhadap
pelajar tersebut.
Rakan sejawatan: Kelas yang saya masuk tadi memang
teruk. Saya dah tidak tahan dengan sikap murid didalam
kelas ini
Adakah anda tegas dengan murid-murid di dalam kelas
tersebut?
A
Saya tahu, semua guru ada mengatakan kelas tersebut
paling bising di sekolah.
B
Murid-murid kelas tersebut memang sukar unuk dikawal.
C
Anda rasa mereka teruk, anda harus tukar kelas dengan
saya.
D
Adakah anda tegas dengan murid-murid di dalam kelas
tersebut?
A
Apabila guru mengetahui sebab-sbab murid mempunyai tingkah
laku sedmikian, guru boleh mencari alternatif yang selanjutnya
untuk menyelesaikan masalah tersebut
Selain itu, guru haruslah bertimbang rasa dan prihatin terhadap
murid-murid mereka, bukanlah selalu memarahi mereka.
Hubungan yang baik antara guru dan murid akan menimulkan
suasana bilik darjah yang harmonis dan ini memudahkan
pengurusan bilik darjah terhadap guru.
Respon Empati
Kemampuan seseorang untuk mengenali,
mempersepsi dan merasai perasaan orang lain.
Roger (1977) menerangkan
Empati ialah keupayaan memasuki dunia
murid bagi mengalami dunia murid tersebut
seolah-olah situasi trsebut dialami sendiri oleh
guru.
Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel.(2014). Pengurusan Bilik dan Tingkah Laku. Selangor
: Oxford Fajar Sdn. Bhd
Melalui kemahiran ini
guru memperoleh
kobolehan bagi
memahami dengan lebih
mendalam lagi berkaitan
dunia pelajar.
Membantu guru mencari
maklumat dan mesej
penting yang cuba
disampaikan oleh
pelajar.
Meningkatkan lagi tahap
sensitiviti guru pada
masalah yang dihadapi
oleh pelajar.
Tahap sensitiviti yang
tinggi akan memberi
celik akal kepada guru
bagi membantu
pelajarnya dengan lebih
berkesan.
Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmini Md. Yusoff.(2006). Kaedah Mengajar dan
Interpersonal Guru. Kuala Lumpur: PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn.Bhd.
3 Peringkat Empati
Kaitkan perasaan dengan situasi
Membantu murid menghubungkait perasaan sebenar dengan situasi yang
dihadapi
Fahami situasi
Memahami situasi yang dihadapi oleh murid
Mendengar dengan sensitif
Guru mendengar dengan sensitif
tentang perkara yang disampaikan
oleh murid
Cuba fahami perasaan murid dan
bantu murid memahami perasaan
tersebut
Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel.(2014). Pengurusan Bilik dan Tingkah Laku. Selangor
: Oxford Fajar Sdn. Bhd
Monica adalah seorang pelajar yang
sederhana dengan kemahiran menulis yang
lemah Dengan air matanya, dia menghampiri
anda selepas kelas dengan tugasan. Dia tidak
berpuas hati dengan keputusan gred yang
diberi. Dia berkata, Saya fikir saya telah
lakukan yang baik dalam ini.
Guru cuba memahami masalah yang
dihadapi oleh Monica. Cotohnya: guru
faham bahawa awak tidak berpuas hati
dengan keputusan yang diperolehi.
Mendengar
dengan
sensitif
Guru menyelami perasaan Monica yang
menghadapi masalah.
Fahami situasi
Guru memahami bahawa Monica tidak
berpuas hati dengan keputusannya
kerana dia telah berusaha untuk
melakukan yang terbaik.
Kaitkan
perasaan
dengan situasi
David, seorang pelajar yang pandai,
menawarkan anda beberapa nasihat: Kelas
ini kan menjadi banyak lebih menarik jika
kita tidak perlu melakukan lembaran kerja
ini. Bolehkah sekali sekala kita memilih kerja
kita sendiri?
Guru mendengar dengan sensitif
tentang cadangan yang diberi oleh
David.
Mendengar
dengan
sensitif
Guru cuba memahai kehendak dan
moif David mengeluarkan cadangan
sebegini.
Fahami situasi
David kemungkinan berasa bosan
dengan lembaran kerja yang diberi
oleh guru lalu memberi cadangan ini.
Kaitkan
perasaan
dengan situasi
Apabila hampir seluruh kelas mula membuat
tugasan yang diberi, Barry menutup bukunya,
membuang tugasannya ke tepi dan sandarkan
diri pada kerusinya dengan emosi tertekan.
Guru cuba memahami perasaan Barry dan bantu
Barry memahami perasaan tersebut. Guru boleh
bertanya Barry adakah dia menghadapi sebarang
masalah dalam melakukan tugasnya. Contoh: Barry
melakukan sedemikian kerana dia tidak tahu
bagaimana untuk mellakukan tugasan tersebut.
Mendengar
dengan
sensitif
Guru memahami situasi yang dihadapi oleh Barry.
Guru tahu sebab Barry melakukan perbuatan
sedemikian.
Fahami situasi
Guru membantu Barry untuk menghubungkait
perasaan sebenar dengan situasi yang dihadapi.
Contoh: Barry bertindak sedemikian kerana dia tidak
tahu bagaimana untuk melakukan tugasan tersebut.
Kaitkan
perasaan
dengan situasi
Pada kali kedua minggu ini, SueAnn telah
tidak hantar sebarang tugasan yang diberi.
Minggu lepas, dia terlupa bawa kerja
sekolahnya dua kali. Kemudian, saya
mengingatkan SueAnn bahawa tugasan
adalah penting. Dia mengatakan Saya tidak
peduli.
Guru cuba memahami situasi dan perasaan
SueAnn. Guru cuba memahai sebab SueAnn
tidak menghantar tugasannya.
Mendengar
dengan
sensitif
Guru memahami situasi SueAnn. Guru tidak
terus marah tanpa mnyelami perasaan dan
memahami situasi SueAnn.
Fahami situasi
Guru membantu SueAnn untuk
menghubungkait perasaan sebenar dengan
situasi yang dihadapi. Guru cuba untuk
membantu SueAnn supaya dia dapat
menghantar tugasannya.
Kaitkan
perasaan
dengan situasi
Armand, seorang pelajar baru, dia telah
menghadapi masalah untuk berkawan. Akhir-
akhir ini dia telah bergaduh dengan beberapa
pelajar lelaki yang lebih popular, dan dia telah
mengusik beberapa pelajar perempuan, hanya
untuk mendapatkan perhatian. Walau
bagaimanapun, dia tidak berjaya menembusi
sosial di sekolah. Suatu hari lepas kelas, dia
berkata kepada anda, Saya berharap dapat
kembali ke sekolah lama saya.
Guru cuba bertanya sebab Armand berkata
sedemikian dan mendengar dengan sensitif
terhadap perkara yang disampaikan oleh Armand.
Mendengar
dengan
sensitif
Guru cuba memahami situasi Armand. Armand
berasa sedih kerana dia berusaha untuk berkawan
dengan orang lain, namun gagal.
Fahami situasi
Guru membantu Armand menghubungkait
perasaan sebenar dengan situasi yang dihadapi.
Armand tidak berjaya berkawan dengan orang lain
kerana dia telah menggunakan cara yang salah.
Guru membantu Armand untuk memperbetulkan
perbuatannya.
Kaitkan
perasaan
dengan situasi
RUMUSAN
Berdasarkan aktiviti dalam lampiran 4 iaitu
mengenalpasti respon mendengar dan menghasilkan
respon empati, kami dapati bahawa kedua-dua respon
ini amat penting untuk dikenalpasti supaya dapat
diaplikasikan dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas kelak.

Kami juga dapati respon mendengar dan
empati ini juga amatlah penting bagi seorang guru
dalam proses bersoal jawab serta dalam memberi
ransangan dan tindakan yang berkesan sama ada
dalam situasi formal mahupun tidak formal demi
mencapai hubungan interaksi positif yang berkesan.
BIBLIOGRAFI
SEKIAN
TERIMA
KASIH