Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

KEKUATAN (STRENGTHS)
S1. 80% guru-guru yang berpengalaman dan mempunyai latihan khas.
S2. Guru-guru saling bekerjasama.
S3. Pihak pengurusan memberikan sokongan penuh.
S4. Kemudahan peralatan yang baik.
S5. 80% guru dan kakitangan Pendidikan Khas mahir dalam ICT.
S6. Sekolah satu sesi.
S7. 45% murid Pendidikan Khas tinggal di asrama.
S8. 95% guru Pendidikan Khas tinggal berhampiran dengan sekolah.
S9. Sumber kewangan yang mencukupi.
S10. 80% guru memberikan komitmen yang tinggi.
S11. Bilik guru yang selesa.
S12. Sekolah PTJ.
S13. 80% disiplin murid adalah terkawalKELEMAHAN (WEAKNESS)
W1. 20% motivasi guru kurang memuaskan.
W2. 40% murid tidak menguasai kamahiran asas.
W3. Guru tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada
Pendidikan Khas kerana terlalu banyak aktiviti sampingan.
W4. Penguasaan BMKT di kalangan guru dan murid kurang memuaskan.
W5. Kehadiran murid kurang memuaskan.
W6. Kelemahan komunikasi antara guru dan murid.
W7. Kelemahan komunikasi pengusaha kantin dan murid Pendidikan Khas.
W8. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah.
W9. Hubungan murid Pendidikan Khas dan murid normal kurang memuaskan.
W10. 20% murid menghadapi masalah disiplindi sekolah atau asrama
W11. Guru yang sedia menjadi warden kurang.
W12. Guru kurang berpengetahuan dalam bidang Pendidikan Khas.

PELUANG (OPPORTUNITY)
O1. Sumber kewangan yang baik daripada PIBG dan agensi luar untuk
aktiviti Pendididkan Khas.
O2. Ibu bapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah.
O3. Ibu bapa berminat dengan program dan aktiviti Pendidikan Khas.
O4. Hubungan baik dengan PIBG dan komuniti luar.
O5. Bahan bantu mengajar yang mencukupi.
O6. JPK, JPN dan PPD sentiasa member sokongan yang padu terhadap
Pendidikan Khas.
O7. Sokongan dan kerjasama jabatan kerajaan, swasta dan NGO pada
Pendidikan Khas.
O8. Khidmat dari pakar luar.
O9. Sumber maklumat dari internet dan media elektronik.
O10. Hubungan baik dengan sekolah-sekolah yang berhampiran.


ANCAMAN/CABARAN (CHALLENGE)
C1. Kurang komunikasi guru dan ibu bapa.
C2. 80% keluarga murid berpendapatan rendah.
C3. 80% ibu bapa/penjaga tinggal jauh dari sekolah.
C4. Kurang mendapat perhatian dari pemimpin setempat.
C5. Ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada keperluan
Pendidikan Khas.
C6. Ibu bapa tidak memahami matlamat sebenar Pendidikan Khas yang
Dijalankan di sekolah.
C7. Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak.
C8. Sebaran maklumat Pendidikan Khas Yang Terhad.
PENJANA STRATEGI


KEKUATAN (STRENGTHS)
S1. 80% guru-guru yang berpengalaman dan mempunyai latihan khas.
S2. Guru-guru saling bekerjasama.
S3. Pihak pengurusan memberikan sokongan penuh.
S4. Kemudahan peralatan yang baik.
S5. 80% guru dan kakitangan Pendidikan Khas mahir dalam ICT.
S6. Sekolah satu sesi.
S7. 45% murid Pendidikan Khas tinggal di asrama.
S8. 95% guru Pendidikan Khas tinggal berhampiran dengan sekolah.
S9. Sumber kewangan yang mencukupi.
S10. 80% guru memberikan komitmen yang tinggi.
S11. Bilik guru yang selesa.
S12. Sekolah PTJ.
S13. 80% disiplin murid adalah terkawal

KELEMAHAN (WEAKNESS)
W1. 20% motivasi guru kurang memuaskan.
W2. 40% murid tidak menguasai kamahiran asas.
W3. Guru tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada
Pendidikan Khas kerana terlalu banyak aktiviti sampingan.
W4. Penguasaan BMKT di kalangan guru dan murid kurang memuaskan.
W5. Kehadiran murid kurang memuaskan.
W6. Kelemahan komunikasi antara guru dan murid.
W7. Kelemahan komunikasi pengusaha kantin dan murid Pendidikan Khas.
W8. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah.
W9. Hubungan murid Pendidikan Khas dan murid normal kurang memuaskan.
W10. 20% murid menghadapi masalah disiplindi sekolah atau asrama
W11. Guru yang sedia menjadi warden kurang.
W12. Guru kurang berpengetahuan dalam bidang Pendidikan Khas.

PELUANG (OPPORTUNITY)
O1. Sumber kewangan yang baik daripada PIBG dan agensi luar untuk
aktiviti Pendididkan Khas.
O2. Ibu bapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah.
O3. Ibu bapa berminat dengan program dan aktiviti Pendidikan Khas.
O4. Hubungan baik dengan PIBG dan komuniti luar.
O5. Bahan bantu mengajar yang mencukupi.
O6. JPK, JPN dan PPD sentiasa member sokongan yang padu terhadap
Pendidikan Khas.
O7. Sokongan dan kerjasama jabatan kerajaan, swasta dan NGO pada
Pendidikan Khas.
O8. Khidmat dari pakar luar.
O9. Sumber maklumat dari internet dan media elektronik.
O10. Hubungan baik dengan sekolah-sekolah yang berhampiran.STRATEGI 1
S1, S6 + O4,O5
Meningkatkan semangat kecintaan kepada
sekolah serta kerja berpasukan di kalangan
warga sekolah

STRATEGI 2
W1, W2, W3 + O1, O5, O6
Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti setiap masa di
kalangan guru Pendidikan Khas.


STRATEGI 3
W12 + O9
Meningkatkan profesionalisma guru Pendidikan Khas.

ANCAMAN/CABARAN (CHALLENGE)
C1. Kurang komunikasi guru dan ibu bapa.
C2. 80% keluarga murid berpendapatan rendah.
C3. 80% ibu bapa/penjaga tinggal jauh dari sekolah.
C4. Kurang mendapat perhatian dari pemimpin setempat.
C5. Ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada keperluan
Pendidikan Khas.
C6. Ibu bapa tidak memahami matlamat sebenar Pendidikan Khas yang
Dijalankan di sekolah.
C7. Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak.
C8. Sebaran maklumat Pendidikan Khas Yang Terhad.STRATEGI 4
S1, S3 + C6, C7
Mengadakan perjumpaan dan seminar
Pendidikan Khas untuk ibu bapa.
STRATEGI 5
W4, W5, W6 + C7, C8
Mengadakan Hari Pendidikan Khas pada hari Khamis
Minggu ke 2 setiap bulan.
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) PENGURUSAN HEM PENDIDIKAN KHAS
KEKUATAN (STRENGTHS)
S1. Guru bekerjasama, kerja berpasukan.
S2. Sekolah satu sesi.
S3. 45% murid Pendidikan Khas tinggal di asrama.
S4. Sistem maklumat murid yang lengkap dan kemaskini
S5. Disiplin murid terkawal.
S6. Bilangan murid adalah kecil.
S7. Murid terima bantuan KWAPM dan elaun khas.
S8. Sestem Merit Demerit membantu guru disiplin mengesan rekod
salah laku murid.
S9. 80% guru dan kakitangan Pendidikan Khas mahir dalam ICT.
S10. Mempunyai 6 orang Pembantu Pengurusan Murid.
S11. Mempunyai guru kounseling yang terlatih.
S12. Mempunyai perkhidmatan jaga 24 jam.
S13. Pihak pengurusan memberikan sokongan penuh.
S14. Guru memberikan komitmen yang tinggi.
S15. 95% guru Pendidikan Khas tinggal berhampiran dengan sekolah.
S16. Sumber kewangan yang mencukupi.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
W1. 10% murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah.
W2. Pengawas kurang cekap menjalankan tugas.
W3. Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama.
W4. Aktiviti pengukuhan disiplin kurang dijalankan.
W5. Kemudahan di asrama tidak mencukupi.
W6. Guru kurang motivasi.
W7. Kawasan asrama dan sekolah kurang ceria dan tidak cukup prasarana.
W8. Murid mudah diserang penyakit.
W9. Hubungan murid Pendidikan Khas dan murid normal kurang memuaskan.
W10. 20% murid menghadapi masalah disiplindi sekolah atau asrama
W11. Guru yang sedia menjadi warden kurang.
W12. Kelemahan komunikasi pengusaha kantin dan murid Pendidikan Khas.
W13. Kelemahan komunikasi antara guru dan murid.
PELUANG (OPPORTUNITY)
O1. Hubungan baik dan sokongan padu PIBG.
O2. Kerjasama baik dari komuniti setempat.
O3. Ibu bapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah.
O4. Kemudahan pusat rawatan Poly-klinik dan hospital) yang hampir
dengan sekolah.
O5. Sokongan dan kerjasama jabatan kerajaan, swasta dan NGO pada
Pendidikan Khas.
O5. JPK, JPN dan PPD sentiasa member sokongan yang padu terhadap
Pendidikan Khas.
O6. Khidmat dari pakar luar.
O7. Sumber maklumat dari internet dan media elektronik.ANCAMAN/CABARAN (CHALLENGE)
C1. Terdapat pusat rekreasi yang berhampiran dengan sekolah.
C2. Sekolah berhampiran dengan Bandar.
C3. Berhampiran dengan pusat Siber Cafe.
C4. 70% ibu bapa berpendapatan rendah.
C5. Kelemahan bantuan elaun Pendidikan Khas.
C6. Masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.
C7. 80% ibu bapa/penjaga tinggal jauh dari sekolah.
C8. Ibu bapa kurang kesedaran dan perhatian terhadap keperluan anak-anak
Pendidikan Khas.PENJANA STRATEGI

KEKUATAN (STRENGTHS)
S1. Guru bekerjasama, kerja berpasukan.
S2. Sekolah satu sesi.
S3. 45% murid Pendidikan Khas tinggal di asrama.
S4. Sistem maklumat murid yang lengkap dan kemaskini
S5. Disiplin murid terkawal.
S6. Bilangan murid adalah kecil.
S7. Murid terima bantuan KWAPM dan elaun khas.
S8. Sestem Merit Demerit membantu guru disiplin mengesan rekod
salah laku murid.
S9. 80% guru dan kakitangan Pendidikan Khas mahir dalam ICT.
S10. Mempunyai 6 orang Pembantu Pengurusan Murid.
S11. Mempunyai guru kounseling yang terlatih.
S12. Mempunyai perkhidmatan jaga 24 jam.
S13. Pihak pengurusan memberikan sokongan penuh.
S14. Guru memberikan komitmen yang tinggi.
S15. 95% guru Pendidikan Khas tinggal berhampiran dengan sekolah.
S16. Sumber kewangan yang mencukupi.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
W1. 10% murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah.
W2. Pengawas kurang cekap menjalankan tugas.
W3. Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama.
W4. Aktiviti pengukuhan disiplin kurang dijalankan.
W5. Kemudahan di asrama tidak mencukupi.
W6. Guru kurang motivasi.
W7. Kawasan asrama dan sekolah kurang ceria dan tidak cukup prasarana.
W8. Murid mudah diserang penyakit.
W9. Hubungan murid Pendidikan Khas dan murid normal kurang memuaskan.
W10. 20% murid menghadapi masalah disiplindi sekolah atau asrama
W11. Guru yang sedia menjadi warden kurang.
W12. Kelemahan komunikasi pengusaha kantin dan murid Pendidikan Khas.
W13. Kelemahan komunikasi antara guru dan murid.
PELUANG (OPPORTUNITY)
O1. Hubungan baik dan sokongan padu PIBG.
O2. Kerjasama baik dari komuniti setempat.
O3. Ibu bapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah.
O4. Kemudahan pusat rawatan Poly-klinik dan hospital) yang hampir
dengan sekolah.
O5. Sokongan dan kerjasama jabatan kerajaan, swasta dan NGO pada
Pendidikan Khas.
O5. JPK, JPN dan PPD sentiasa member sokongan yang padu terhadap
Pendidikan Khas.
O6. Khidmat dari pakar luar.
O7. Sumber maklumat dari internet dan media elektronik.


STRATEGI 1
S1, S2, S6 + O1, O3, O5
Memantapkan sahsiah dan jati diri dikalangan
murid Pendidikan Khas.
STRATEGI 2
S1, S2 + O1, O2, O3
Sambutan Bulan Kemerdekaan.
STRATEGI 3
S1, S2 + O1, O2,O3
Hari Kesihatan Pendidikan Khas.

STRATEGI 4
W1 + O2, O3
Kerjasama pihak luar untuk mengurangkan kes disiplin
dan memanggil ibu bapa pelajar ke sekolah.

STRATEGI 5
W7 + O1, O2
Gotong royong Pendidikan Khas.
ANCAMAN/CABARAN (CHALLENGE)
C1. Terdapat pusat rekreasi yang berhampiran dengan sekolah.
C2. Sekolah berhampiran dengan Bandar.
C3. Berhampiran dengan pusat Siber Cafe.
C4. 70% ibu bapa berpendapatan rendah.
C5. Kelemahan bantuan elaun Pendidikan Khas.
C6. Masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.
C7. 80% ibu bapa/penjaga tinggal jauh dari sekolah.
C8. Ibu bapa kurang kesedaran dan perhatian terhadap keperluan anak-anak
Pendidikan Khas.STRATEGI 6
S2, S3, S10, S12 + C1, C3
Meningkatkan kawalan keluar-masuk murid
dan orang luar.
STRATEGI 7
W4, W6 + C4
Penerapan budaya sekolah terhadap murid-murid dan
guru.
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) PENGURUSAN KO-KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
KEKUATAN (STRENGTHS)
S1. Pencapaian dalam bidang permainan hingga ke peringkat
negeri dan kebangsaan.
S2. Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti ko-kurikulum.
S3. Sekolah satu sesi.
S4. Pelajar tinggal di asrama/berhampiran dengan asrama.
S5. Mempunyai 2 orang guru PJK yang terlatih.

KELEMAHAN (WEAKNESS)
W1. Kehadiran murid kurang menggalakkan semasa aktiviti
ko-kurikulum.
W2. Guru kurang berpengetahuan dalam bidang ko-kurikulum.
W3. Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi
berbanding jumlah murid.
W4. Saiz padang kecil.
W5. 60% murid tinggal jauh dari sekolah.

PELUANG (OPPORTUNITY)
O1. Berhampiran dengan stadium Majlis Perbandaran Temerloh.
O2. Berhampiran dengan Sekolah Sukan Pahang (kemudahan
peralatan dan jurulatih.
O3. PIBG sekolah memberikan sumbangan.
O4. Kemudahan dewan dan gelanggang yang berhampiran
dengan sekolah.

ANCAMAN/CABARAN (CHALLENGE)
C1. Sumbangan yang terhad daripada ibu bapa.
C2. Kurang kesedaran ibu bapa tentang kepentingan
ko-kurikulum.
C3. Lokasi sekolah di kawasan berisiko tinggi (bandar).
GPPK