Anda di halaman 1dari 1

http://pdtpd.ns.gov.

my

MAKLUMAT PEMOHON
Unit / Bahagian :
Nama Pemohon : Telefon
Tujuan Pinjaman :
Lokasi :
Tarikh Pinjaman : Dari: ____________ Hingga: ________________
Masa Pinjaman : Dari: ____________ Hingga: ________________
Jenis Perkakasan
Laptop : _______unit Extention : _____ unit
LCD Projektor : _______unit Lain- Lain (nyatakan)
_____________: _______unit


TANDATANGAN PEMOHON / URUSETIA COP RASMI JABATAN
Tandatangan :..
Tarikh :

KEGUNAAN PEJABAT
Bantuan Sokongan Unit ICT


MAKLUMAT PEMULANGAN
Tarikh Dikembalikan :
Catatan :

Tandatangan PPTM / JURUTEKNIK

BORANG MOHON PINJAMAN PERALATAN ICT
PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
TEL: 06-6471555
BIL: / 50
Perlu
Tidak Perlu
Catatan:

Pemohon adalah bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas keselamatan peralatan
yang dipinjam
Pemohon perlu memohon sehari lebih awal
beserta surat mesyuarat /memo untuk
mengelakkan pertindihan permohonan.
Sila kembalikan dan memaklumkan kepada
Unit ICT setelah selesai pinjaman