Anda di halaman 1dari 4

RANGKA:

Pendahuluan:

Tema:Kegiatan Lumba Haram (Rempit)

Kumpulan Sasaran: para remaja dan semua pihak

Tugasan:punca-punca berlakunya gejala mat rempit

Isi-Isi Jawapan:
1. Sikap remaja yang tidak mempunyai jati diri yang kental.
2. Pengaruh rakan sebaya
3. Pengaruh media massa

Penutup:

AP: Tuntasnya terdapat pelbagai punca berlakunya kegiatan mat rempit dalam kelangan
muda-mudi di negara kita.
AC: Sehubungan dengan itu, para remaja mestilah komited untuk menjauhi kagiatan yang
tidak sihat ini kerana merugikan masa depan mereka di hari muka nanti.
AH: Dengan ini, hasrat Perdana Menteri untuk melahirkan generasi muda yang berfikiran
kelas pertama menjelang tahun 2020 nanti akan menjadi kenyataan tidak lama lagi.

PENDAHULUAN:

JENIS AYAT PENANDA
WACANA
HURAIAN

AYAT TEMA
(tema)

Belakangan ini,.
Akhir-akhir ini,.
Dasawarsa ini,
Marcapada ini,

isu kegiatan mat rempit semakin heboh
diperkatakan dalam media cetak dan media
elektronik di seluruh negara.
AYAT
KUMPULAN
SASARAN


Sehubungan dengan
itu,
semua pihak mestilah menunjukkan keiltizaman
untuk menangani peningkatan gejala ini dalam
kalangan remaja.

AYAT
TUGASANPersolannya.

apakah punca-punca berlakunya gejala mat
rempit di negara kita sekarang.

ISI 1: Sikap remaja yang tidak mempunyai jatidiri
JENIS AYAT PENANDA
WACANA
HURAIAN
AYAT TOPIK
(tema)
Antara

punca berlakunya kegiatan mat rempit ialah
sikap remaja yang suka mencuba dan
melakukan perbuatan yang berbahaya.
AYAT HURAIAN
1
Buktikan?
Saya berpendapat
demikian kerana.
remaja zaman sekarang sudah hilang jatidiri
sehingga mudah terpengaruh dengan gejala mat
rempit itu.
AYAT
HURAIAN2
(KENAPA)

Sehubungan dengan
itu,.
mereka sanggup menjadikan jalan raya sebagai
litar perlumbaan pada waktu malam khususnya
malam minggu.
AYAT HURAIAN
3
(APAKAH)
Bukan itu sahaja,.. mat rempit telah menjadikan pelumbaan itu
sebagai satu pertarungan dengan ganjaran yang
lumayan seperti wang dan perempuan.
AYAT SIMPUL/
TEGAS
Oleh itu, sikap negatif remaja seakarang merupakan
pendorong utama berlakunya kegiatan ini.
ISI 2: Pengaruh Rakan Sebaya
JENIS AYAT PENANDA HURAIAN
WACANA
AYAT TOPIK
(tema)
Selain itu,.. rakan sebaya juga turut mempengaruhi remaja
terlibat dalam gejala mat rempit di seluruh
negara.
AYAT HURAIAN
1
Buktikan?
Dalam zaman yang
serba canggih ini,.
anak-anak muda lebih mudah dipengaruhi dan
dibentuk oleh rakan-rakan mereka berbanding
ibu bapa dan guru di sekolah.
AYAT
HURAIAN2
(KENAPA)

Dengan adanya,. sikap sebegini telah menyebabkan gejala ini
semakin serius kerana remaja akan mengikut
sama dalam perlumbaan yang disertai rakan
mereka.
AYAT HURAIAN
3
(APAKAH)
Natijahnya.. amat sukar untuk dikawa pihak berkuasa
mengawal dan menghapuskan gejala merempit
di negara ini.
AYAT SIMPUL/
TEGAS
Justeru,.. pujukan rakan sebaya turut meningkatkan lagi
kegiatan mat rempit di seluruh negara.ISI 3: Peranan Media Massa
JENIS AYAT PENANDA
WACANA
HURAIAN
AYAT TOPIK
(tema)
Di samping itu,.. media massa juga amat berpengaruh dalam
penyebaran maklumat kepada masyarakat
teutama budaya merempit.

AYAT HURAIAN

Dalam konteks ini, penyiaran filem-filem yang berunsurkan gejala
sosial seperti Mat Rempit telah menyuburkan
keinginan para remaja menirunya.
AYAT CONTOH

Misalnya, Filem KL menjerit dan KL Drift yang ditayangkan
di kaca televisyen setiap kali musim perayaan
telah mendorong para remaja merempit di jalan
raya.
BAHASA INDAH Persis peribahasa, orang mengantuk disoongkan bantal boleh
dikaitkan dengan pengaruh filem terhadap
menularnya gejala ini di Malaysia.
AYAT SIMPUL/
TEGAS
Jelaslah, pihak media massa bertanggungjawab
mempengaruhi minat remaja untuk merempit
walaupun aktiviti itu sangat berbahaya.


KESIMPULAN:

JENIS AYAT PENANDA
WACANA
HURAIAN
AYAT
PANDANGAN


Intihanya,......
Konklusinya,.....
Tuntasnya,....
Kesimpulannya,..
Akhirulkalam,....

terdapat pelbagai faktor yang telah mendorong
para remaja kita terlibat dalam gejala yang
kurang sihat ini.
AYAT
CADANGAN

Sehubungan
dengan itu,
para remaja mestilah komited untuk
mengelakkan diri masing-masing daripada terus
melibatkan diri menjadi mat rempit.

BAHASA
INDAH

Orang-orang tua
ada berpesan,
alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke
pangkal lengan perlu dihayati secara serius oleh
para remaja semua.

AYAT HARAPAN Dengan itu, hasrat Perdana Menteri untuk melahirkan
generasi muda berakhlak mulia akan dapat
direalisasikan menjelang tahun 2020 nanti.