Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 23
TARIKH

23 JUN 2014

HARI

ISNIN

MASA

0840-0920

1220-1340

TINGKATAN

2E

2B

MATAPELAJARAN

KHB (PERTANIAN)

TANAMAN HIASAN

TAJUK
SUB TAJUK

KHB (ERT)

ii.

Penjagaan

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Mengaitkan
Membanding beza
Menyusun atur
Menerangkan
HASIL PEMBELAJARAN

Main peranan
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
/

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan
semula

Memberi idea baru


Menyelesaikan
Mengenal pasti
Menyatakan
AKTIVIT PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Set induksi: Guru mencungkil pengetahuan
sedia ada murid
Langkah 1: Penerangan guru dan perbincangan
Langkah 2: Murid membuat aktiviti pemasuan
semula
Langkah 3 Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama


BBM: sudip, tanaman hiasan dalam pasu
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


1

MINGGU 23
TARIKH

24 JUN 2014

HARI

SELASA

MASA

0920-1040

TINGKATAN

2F
KHB (ERT)

MATAPELAJARAN

TANAMAN HIASAN

TAJUK
SUB TAJUK

ii.

Penjagaan

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Mengaitkan
Memberi pandangan
Menerangkan
HASIL PEMBELAJARAN

Main peranan
/ Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
/

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan
semula

Memberi idea baru


Menyatakan
Menyelesaikan
AKTIVIT PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Set induksi: Guru mencungkil pengetahuan
sedia ada murid
Langkah 1: Penerangan guru dan perbincangan
Langkah 2: Murid membuat aktiviti pemasuan
semula
Langkah 3 Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama


BBM: sudip, tanaman hiasan dalam pasu
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 23
2

TARIKH

25 JUN 2014

HARI

RABU

MASA

0720-0800

0840-0920

0920 - 1040

TINGKATAN

2F

2B

2E

MATAPELAJARAN

KHB (PERTANIAN)

TANAMAN HIASAN

TAJUK
SUB TAJUK

KHB ( ERT)

KHB (ERT)

ii.

Penjagaan

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Mengaitkan
Memberi pandangan
Menerangkan
HASIL PEMBELAJARAN

Main peranan
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
/

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan
semula

Memberi idea baru


Menyatakan
Menyelesaikan
AKTIVIT PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Set induksi: Guru mencungkil pengetahuan
sedia ada murid
Langkah 1: Penerangan guru dan perbincangan
Langkah 2: Murid membuat aktiviti pemasuan
semula
Langkah 3 Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama


BBM: sudip, tanaman hiasan dalam pasu
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 23
TARIKH

25 JUN 2014
3

HARI
MASA
TINGKATAN
MATAPELAJARAN
TAJUK
SUB TAJUK

/
/
/
/
/

RABU
1100-1220
1A/1B
KHB (ERT)

Tanaman Hiasan
a. Penanaman

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Main peranan
/
Soal Jawab
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
Mengaitkan
Memberi idea baru
Memberi akibat
Membuat keputusan
Menyusun atur
Mengenal pasti
Menerangkan
/
Menyatakan
HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVIT PENGAJARAN DAN
Penerangan
Perbincangan
Tunjukcara

PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Menyediakan medium penanaman
Mengubah keratan berakar ke beg politena

Set induksi: Guru mencungkil


pengetahuan sedia ada
murid
Langkah 1: Penerangan guru dan
perbincangan
Langkah 2: Murid aktiviti penanaman
Langkah 3 Rumusan PdP

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama, hormat-menghormati


BBM: keratan batang
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 23
TARIKH
HARI
MASA
TINGKATAN
MATAPELAJARAN
TAJUK
SUB TAJUK

26 JUN 2014
KHAMIS
0720-0800
1A/1B

1220 - 1340
1C/1D
KHB (ERT)

Tanaman Hiasan
b. Penanaman
TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

/
/
/
/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara

Main peranan
/
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK
Mengaitkan
Memberi idea baru
Membanding beza
Menyelesaikan
Menerangkan
/
Menyatakan
HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVIT PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Penanaman
Menyediakan medium penanaman
Mengubah keratan berakar ke beg politena

Set induksi: Guru mencungkil


pengetahuan sedia ada
murid
Langkah 1: Penerangan guru dan
perbincangan
Langkah 2: Murid aktiviti penanaman
Langkah 3 Rumusan PdP

Penjagaan anak pokok


Menjaga anak pokok

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama, hormat-menghormati


BBM: keratan batang
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 23
TARIKH
HARI
MASA
TINGKATAN
MATAPELAJARAN
TAJUK
SUB TAJUK

/
/
/

Penerangan
Perbincangan
Sumbangsaran
Tunjukcara
Laporan

27 JUN 2014
JUMAAT
1020-1100
1C/1D
KHB (ERT)

Tanaman Hiasan
c. Penanaman
TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Main peranan
/
Soal Jawab
Projek / Amali
Inkuiri Penemuan
OBJEKTIF KBKK

/
/

Mengaitkan
Menerangkan

Memberi idea baru


Menyatakan

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVIT PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pembelajaran murid boleh:


Aras 1
Penanaman
Menyediakan medium penanaman
Mengubah keratan berakar ke beg politena

Set induksi: Guru mencungkil


pengetahuan sedia ada
murid
Langkah 1: Penerangan guru dan
perbincangan
Langkah 2: Murid aktiviti penanaman
Langkah 3 Rumusan PdP

Penjagaan anak pokok


Menjaga anak pokok

PENERAPAN NILAI MURNI: yakin diri, kerjasama, hormat-menghormati


BBM: keratan batang
REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 23

Tarikh / Hari

Masa
Tingkatan

23 JUN 2014

24 JUN 2014

26 JUN 2014

27 JUN 2014

Isnin

Selasa

Khamis

Jumaat

1100-1220
4D

0800-0920
4F

Matapelajaran

Tunjang
Kemahiran

1100-1220
4C

PJPK
3. Kesukanan.
3.1 - Pengurusan.
Sukan Dan Permainan, i. Dasar Sukan Negara:
- Sukan untuk semua
- Sukan massa
- Sukan untuk kecemerlangan
ii. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia.
- Struktur Organisasi
- Peranan
6

0720-0840
4E

Pada akhir pelajaran,murid dapat:


Hasil
Pembelajaran

Aktiviti
Pengajaran dan

1. Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.


2. Menghuraikan maksud sukan untuk kecemerlangan.
3. Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.
4. Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke
arah mencapai Dasar Sukan Negara.
1. Perbincangan
- peranan Dasar Sukan Negara
- sumbangan MSSM kearah mencapai Dasar Sukan Negara.

Pembelajaran
Penerapan Nilai

Yakin, kerjasama
i.
Buku teks

Bbm
Refleksi