Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kulo nuwun,
Langkung rumiyin sumangga kita unjukaken puji lan syukur dhumateng
Gusti Allah SWT. Sholawat dalah salam mugi kunjuk dhumateng junjungan
kita Nabi Muhammad SAW.
Salajengipun kula badhe nyuwun pambiyantu, eguh pratikel punapa dene
rerigen anggen kula badhe miwaha ijab qobul lan dhaupipun anak kula, awit
saking punika kula nyuwun karawuhan panjenengan benjing

Dinten : Sabtu Pon, 24 Mei 2014
Wanci tabuh : 19.30 WIB
Wonten ing :
Saperlu : Silaturahim lan Kumbokarnan

Wasana menggah kawigatosan lan karawuhan panjenengan salajengipun,
kula hangaturaken agenging panuwun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

.........................., Mei 2014
Atur kula,

(................................)
UNDANGAN KUMBOKARNAN


Katur dhumateng,
Bp./Ibu/Sdr. .....................................
ing palenggahanAssalamualaikum Wr. Wb.

Kulo nuwun,
Langkung rumiyin sumangga kita unjukaken puji lan syukur dhumateng
Gusti Allah SWT. Sholawat dalah salam mugi kunjuk dhumateng junjungan
kita Nabi Muhammad SAW.
Salajengipun kula badhe nyuwun pambiyantu, eguh pratikel punapa dene
rerigen anggen kula badhe miwaha ijab qobul lan dhaupipun anak kula, awit
saking punika kula nyuwun karawuhan panjenengan benjing

Dinten : Sabtu Pon, 24 Mei 2014
Wanci tabuh : 19.30 WIB
Wonten ing :
Saperlu : Silaturahim lan Kumbokarnan

Wasana menggah kawigatosan lan karawuhan panjenengan salajengipun,
kula hangaturaken agenging panuwun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

.........................., Mei 2014
Atur kula,

(................................)
UNDANGAN KUMBOKARNAN


Katur dhumateng,
Bp./Ibu/Sdr. .....................................
ing palenggahan