Anda di halaman 1dari 26

BIDANG MATEMATIK

KALPANA A/P MURGAYA


SUHAIZA AFIRA BINTI RANI
SITI ZULAIHA BINTI UJANG @ MANAP
JASPREET KAUR A/P RAJINDAR SINGH

BIDANG
MATEMATIK
KUANTITI
RUANG
PERUBAHAN
STRUKTUR
DASAR
DAN
FALSAFAH
MATEMATIK
DISKRET
MATEMATIK
GUNAAN
KUANTITI
Kajian kuantiti adalah kajian
berkaitan dengan nombor dan
aritmetik (pengiraan yang
melibatkan nombor dan
operasi).

RUANG
Kajian tentang ruang adalah bertitik tolak daripada geometri (geometri
Euclid) yang berkembang kepada beberapa pecahan bidang kajian ruang.
PERUBAHAN
Kajian tentang perubahan adalah bertitik tolak
daripada kalkulus yang mengkaji perubahan
antara pembolehubah atau faktor-faktor yang
berkaitan.


CONTOH
STRUKTUR
Banyak objek matematik seperti set nombor
dan fungsi, menunjukkan struktur dalaman.

Sifat struktur objek-objek ini diselidiki
dalam kajian kumpulan, gelanggang, medan
dan sistem abstrak yang lain.

Geometri diskret dan geometri pengiraan

Penyelidikan operasi

Teori permainan, teori keputusan, teori utiliti,teori
pilihan sosial

Pendiskretan

Analog diskret matematik selanjar

Diskret hibrib dan matematik selanjar

Matematik Gunaan
Satu cabang matematik yang berkaitan
dengan teknik matematik yang digunakan
dalam aplikasi ilmu matematik untuk domain
yang lain.

Fizik Matematik
Fizik matematik bermaksud aplikasi
matematik ke dalam masalah-masalah fizik
dan pembangunan kaedah matematik yang
sesuai untuk aplikasi tersebut serta formulasi
teori-teori fizikal.
Antara bidang kajian utama dalam fizik
matematik ialah: analisis fungsi, fizik
quantum, geometri, teori kebarangkalian,
topologi, geometri kompleks.


Dinamik bendalir
Contoh:
Dinamik bendalir geofizik
- kajian aliran berskala besar yang berlaku secara
semula jadi di Bumi dan di planet-planet lain. Ini
digunakan untuk pergeakan bendalir di lautan dan teras
laut, dan untuk gas di dalam atmosfera dan planet lain.

Analisis berangka
Analisis berangka ialah ilmu algoritma yang
menggunakan penghampiran berangka
(bertentangan dengan manipulasi simbolik) bagi
masalah analisis matematik .
Antara penulisan matematik yang tertua ialah
tablet Babylon yang bertarikh 7289 S.M. Iaitu,
panjang bagi pepenjuru dalam segi empat unit.
Aplikasi analisis berangka secara tradisinya adalah
dalam bidang kejuruteaan dan sains fizik.
Ilmu sains hayat dan bidang seni juga telah
menyerap elemen pengiraan saintifik.

Teori kebarangkalian
Teori kebarangkalian adalah
cabang matematikberkenaan dengan analisis
fenomena rawak.


Tujuan utama teori kebarangkalian
ialah pembolehubah rawak, proses stokastik, dan
peristiwa: peniskalaan matematik peristiwa tak-
kwtentuan atau kuantiti yang diukur yang
mungkin merupakan kejadian tunggal atau
berkembang mengikut masa tampaknya secara
rawak.
Statistik
Statistik (atau perangkaan) adalah kajian pengumpulan, pengurusan,
analisis, tafsiran, dan pembentangan data.
Dalam teori statistik, kerawakan dan ketidakpastian dimodelkan
berasaskan teori kebarangkalian. Statistik termasuk perancangan,
meringkaskan, dan memahami pemerhatian yang tidak menentu.
Tujuan statistik adalah menghasilkan maklumat "terbaik" daripada data
yang ada, sesetengah orang menggolongkan statistik sebagai cabang teori
keputusan.
Memainkan peranan membuktikan sama ada sesuatu hipotesis diterima
atau ditolak.
Siri ujian statistik akan dijalankan seperti ANOVA, T-test, Spearman dan
lain-lain yang berkaitan untuk mendapatkan 'nilai-p'. Sekiranya nilai-p
melebihi 0.05 (atau 0.01) maka hipotesis palsu ditolak membuktikan
hipotesis asal betul dan terima.
Matematik kewangan
Matematik kewangan adalah cabang
matematik gunaan berkaitan pasaran
kewangan.

Pengoptimuman
Pengoptimuman atau pengaturcaraan matematik,
merujuk kepada pemilihan elemen yang terbaik dari
beberapa set alternatif yang tersedia.
Secara ringkasnya, pengoptimuman bermaksud
penyelesaian maslah meminimumkan atau
memaksimumkan satu fungsi nyata dengan memilih
secara sistematik nilai pembolehubah integer di dalam
set.
Pengoptimuman bermaksud mencari nilai "terbaik yang
tersedia" dari beberapa fungsi objektif berdasarkan
domain yang ditetapkan, termasuk pelbagai jenis fungsi
objektif yang berbeza dan jenis domain yang berbeza.
Teori permainan
Teori permainan memodelkan bagaimana agen-agen
(misalnya, manusia) bersaling tindak apabila hasil
tindakan sesuatu agen itu bergantung kepada tindakan
agen yang lain (yang diluar kawalan agen pertama).
Teori permainan digunakan dalam sains komputer,
terutama kepintaran untuk membina permainan
komputer.
Dalam ekonomi, digunakan untuk memodelkan
pembuatan keputusan.
Teori permainan juga banyak digunakan dalam model-
model multiagen dalam fizik sosial dan ekonofizik.

Dasar dan falsafah

Logik matematik merujuk kepada kajian
matematik ke atas logik dan gunaan logik
rasmi ke atas lapangan lain dalam
matematik.
Teori set pula ialah cabang matematik
yang mengkaji set atau himpunan objek-
objek.
Logik matematik mengambil berat tentang
meletakkan matematik di atas rangka
kerja aksiom yang terperinci, dan mengkaji
keputusan rangka kerja itu.

Matematik diskret
Satu bidang yang mengkaji struktur matematik
yang bersifat diskret (selanjar / tidak
berhubungan)
Matematik diskret adalah nama biasa untuk
bidang-bidang yang berguna dalam sains
komputer teori. Ini termasuk teori
kebolehkomputan, teori kekompleksan
perkomputan dan teori maklumat.

Teori kebolehkomputan mengkaji had-had kepada
berbagai model teori model untuk komputer, termasuk
antara model yang paling berkuasa - mesin Turing.
Teori kekompleksan ialah satu kajian tentang
kebolehkesanan dengan komputer; beberapa masalah,
walaupun secara teorinya boleh diselesaikan dengan
komputer, adalah sangat memakan masa dan ruang
sehingga menyelesaikannya tidak boleh dilaksanakan
secara praktikal, walaupun dengan penggunaan
perkakasan komputer yang sangat maju.
teori maklumat ialah teori yang mengkaji jumlah data
yang boleh dimuat di dalam medium-medium, dan ia
berurusan dengan konsep-konsep
seperti pemampatan dan entropi.
Topik-topik
Sains
komputer
Teori
maklumat
logik
Teori set
Kombinatorik
teorik
Teori graf
Kebarangkali
an
Teori nombor
Algebra