Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR ABSENSI SISWA KELAS VII

MID SEMESTER GANJIL TH PELAJARAN 2009/2010 MTs SA MIN DOKO

MATA PELAJARAN :
HARI/TANGGAL :
NO NAMA L/P TTD
001 Achmad Sabiq Fahmi L 1.
002 Achmad Yususf Khabibie L 2.
003 Billy Alfathoni Nurul Rahman L 3.
004 Dau Kusumaningrum P 4.
005 Dewi Zulaichah P 5.
006 Diana Putri Sasmita P 6.
007 Dwi Syamrotul Fuad L 7.
008 Esti Isyroofana P 8.
009 Fahmi Ahmad Zakaria L 9.
010 Fitria Ayu Machlika P 10.
011 Ihsan Amirul Mu'minin L 11'
012 Ika Putri Rukiafianti P 12.
013 Imatus Solicha P 13.
014 Luki Cahya Nugraha L 14.
015 M. Abdullah Rohman Lutfi Jumat L 15.
016 Moch. Fajar Shodiq L 16.
017 M. Nasrudin Zuhri L 17.
018 Moh. Rozaqul Hakim L 18.
019 Muh. Sarifudin Arifin L 19.
020 Muh. Yusuf Abidin L 20.
021 Mochamad Ilham Firmansyah L 21.
022 Mohammad Latiful Khobir L 22.
023 Nur Rohmah Mutiana P 23.
024 Nur Ma'rifatul Afifah P 24.
025 Nurin Nihayah P 25.
026 Pudji Astuti P 26.
027 Putri Darmiyanti P 27.
028 Rezcio Narinda Indraprasta L 28.
029 Ribet Efendi L 29.
030 Riza Ayu Setyaningsih P 30.
031 Rizki Jabar Armadika L 31.
032 Rosyi Aviva Lydia Da Vega P 32.
033 Ruliana Wijayanti P 33.
034 Septian Anggaria P 34.
035 Yulia Ma'rifah P 35.
036 Zulin Nafisatu Zuhria P 36.
037 M. Fahmi L 37.
038 Imro'atul Khoirun Nisa 38.
039 39.
040 40.

Ketua Mid Semester 2009/2010

Moh. Nur Salim, S. Pd. I


NIP :
SENSI SISWA KELAS VII
LAJARAN 2009/2010 MTs SA MIN DOKO

KET

Kediri, Oktober 2009


Pengawas

(…………………………………………...)
DAFTAR ABSENSI SISWA KELAS VII MTs SA MIN DOKO
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN SISWA (LDKS) TH PELAJARAN 2009/201

MATA PELAJARAN :
HARI/TANGGAL :
NO NAMA L/P TTD
001 Achmad Sabiq Fahmi L 1.
002 Achmad Yususf Khabibie L 2.
003 Billy Alfathoni Nurul Rahman L 3.
004 Dau Kusumaningrum P 4.
005 Dewi Zulaichah P 5.
006 Diana Putri Sasmita P 6.
007 Dwi Syamrotul Fuad L 7.
008 Esti Isyroofana P 8.
009 Fahmi Ahmad Zakaria L 9.
010 Fitria Ayu Machlika P 10.
011 Ihsan Amirul Mu'minin L 11'
012 Ika Putri Rukiafianti P 12.
013 Imatus Solicha P 13.
014 Imro'atul Khoirun Nisa P 14.
015 Luki Cahya Nugraha L 15.
016 M. Abdullah Rohman Lutfi Jumat L 16.
017 M. Nasrudin Zuhri L 17.
018 Moch. Fajar Shodiq L 18.
019 Mochamad Ilham Firmansyah L 19.
020 Moh. Rozaqul Hakim L 20.
021 Mohammad Fahmi L 21.
022 Mohammad Latiful Khobir L 22.
023 Muh. Sarifudin Arifin L 23.
024 Muh. Yusuf Abidin L 24.
025 Nur Ma'rifatul Afifah P 25.
026 Nur Rohmah Mutiana P 26.
027 Nurin Nihayah P 27.
028 Pudji Astuti P 28.
029 Putri Darmiyanti P 29.
030 Rezcio Narinda Indraprasta L 30.
031 Ribet Efendi L 31.
032 Riza Ayu Setyaningsih P 32.
033 Rizki Jabar Armadika L 33.
034 Rosyi Aviva Lydia Da Vega P 34.
035 Ruliana Wijayanti P 35.
036 Septian Anggaria P 36.
037 Yulia Ma'rifah P 37.
038 Zulin Nafisatu Zuhria P 38.
039 39.
040 40.
ABSENSI SISWA KELAS VII MTs SA MIN DOKO
EPEMIMPINAN SISWA (LDKS) TH PELAJARAN 2009/2010

KET

Kediri, Nopember 2009


Ketua LDKS Tahun 2009/2010

Ellyana, S. Pd.
REKAPITULASI NILAI MIDLE SEMESTER GANJIL
MTs SA MIN DOKO TH 2009/2010

KELAS : VII
NO NAMA L/P REKAP NILAI PERINGKAT 80-90 70-79
A B
01 Esti Isyroofana P 89.44 01
02 Ihsan Amirul Mu'minin L 85.03 02
10.53
03 Putri Darmiyanti P 80.58 03
04 Fitria Ayu Machlika P 80.33 04
05 Rezcio Narinda Indraprasta L 77.67 05
06 Yulia Ma'rifah P 77 06
07 Diana Putri Sasmita P 76.19 07
08 Moh. Rozaqul Hakim L 75.67 08
09 Rosyi Aviva Lydia Da Vega P 75.28 09
23.68
10 Luki Cahya Nugraha L 74.64 10
11 Nur Rohmah Mutiana P 73.78 11
12 Zulin Nafisatu Zuhria P 72.13 12
13 Dewi Zulaichah P 71.53 13
14 Ruliana Wijayanti P 70.64 14
15 Fahmi Ahmad Zakaria L 69.53 15
16 Nurin Nihayah P 69.38 16
17 Ika Putri Rukiafianti P 68.97 17
18 Nur Ma'rifatul Afifah P 68.41 18
19 Septian Anggaria P 68.03 19
20 Riza Ayu Setyaningsih P 67.44 20
21 M. Abdullah Rohman Lutfi Jumat L 67.42 21
22 Mohammad Fahmi L 67.14 22
23 Muh. Yusuf Abidin L 66.47 23
24 Achmad Sabiq Fahmi L 64.75 24
25 Ribet Efendi L 64.03 25
26 Moch. Fajar Shodiq L 63.33 26
27 Billy Alfathoni Nurul Rahman L 62.39 27
28 Achmad Yususf Khabibie L 62.22 28
29 Imatus Solicha P 61.78 29
30 M. Nasrudin Zuhri L 60.05 30
31 Muh. Sarifudin Arifin L 59.79 31
32 Dwi Syamrotul Fuad L 59.64 32
33 Dau Kusumaningrum P 57.33 33
34 Imro'atul Khoirun Nisa P 55.44 34
35 Rizki Jabar Armadika L 42.86 35
36 Mohammad Latiful Khobir L 42.22 36
37 Mochamad Ilham Firmansyah L 41.67 37
38 Pudji Astuti P 41.16 38
39
40

Ketua Mid Semest


MTs SA MIN Doko

Moh. Nur Salim,


NIP :
ILAI MIDLE SEMESTER GANJIL
MIN DOKO TH 2009/2010

60-69 50-59 40-49


C D E

42.11

10.53

10.53

Ketua Mid Semester 2009/2010


MTs SA MIN Doko

Moh. Nur Salim, S. Pd. I