Anda di halaman 1dari 3

Jawab semua soalan di bawah. Pilih satu jawapan yang betul sahaja.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Air Batu?


A Zaman gelap di mana cahaya matahari tidak dapat menembusi bumi
B Zaman ketika bumi ditimpa hujan berterusan
C Zaman ketika bumi dilanda musim kemarau yang panjang
D Zaman ketika permukaan bumi dilitupi oleh air batu.

2. Bilakah bermulanya Zaman Air Batu?
A 5.0 juta tahun dahulu
B 4.0 juta tahun dahulu
C 2.3 juta tahun dahulu
D 2.6 juta tahun dahulu

3. Berikut adalah keadaan yang berlaku pada Zaman Air Batu kecuali
A terdapat banyak bongkah ais besar terbentuk pada zaman ini
B air sungai dan air laut menjadi cair pada zaman ini
C bukit dan gunung dilitupi air batu
D haiwan dan tumbuh-tumbuhan menjadi beku

4. Pergerakan glasier yang disebabkan oleh pencairan air batu telah menyebabkan terbentuknya
A bukit dan gunung
B daratan dan lautan
C sungai dan tasik
D hutan

5. Apakah yang dimaksudkan dengan glasier?
A Pergerakan ais ke benua Antartika
B Timbunan besar ais yang bergerak menuruni cerun atau merebak ke permukaan lautan
C Daratan luas yang dikenali sebagai Pentas Sunda
D Peningkatan suhu bumi

6. Pilih jawapan yang tepat berkenaan dengan turutan Zaman Air BatuA Peningkatan suhu bumi, pembentukan 7 benua dan 7 daratan, pergerakan glasier kali
pertama, pembentukan lautan dan daratan
B Pembentukan lautan dan daratan, peningkatan suhu bumi, pergerakan glasier kali pertama,
pembentukan 7 benua dan 7 lautan
C Pembentukan 7 benua dan 7 lautan, pembentukan lautan dan daratan, peningkatan suhu
bumi, pergerakan glasier kali pertama
D Peningkatan suhu bumi, pergerakan glasier kali pertama, pembentukan lautan dan daratan,
pembentukan 7 benua dan 7 lautan

7. Air batu pada Zaman Air Batu mencair adalah disebabkan kerana
A Pergerakan glasier kali pertama
B Peningkatan suhu bumi
C Tiupan angin monsun
D Penurunan suhu bumi


Air batu
mencair
Pergerakan
glasier kali
kedua
8. Apakah faktor yang menyebabkan terbentuknya lautan dan benua?

A Matahari semakin terik
B Kemunculan bangsa-bangsa asing menjajah
C Pergerakan glasier kali pertama
D Ombak besar yang melanda dunia

9. Manakah di antara berikut merupakan nama-nama lautan?
A Amerika Utara, Pasifik Utara, Eropah, Hindi, Artik, Australia
B Antartika, Atlantik, Afrika, Asia, Atlantik Utara, Atlantik Selatan
C Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Afrika, Asia, Australia, Antartika
D Pasifik Utara, Pasifik Selatan, Hindi, Atlantik Utara, Atlantik Selatan, Artik, Atlantik

10. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya benua dan lautan kecuali
A Kejadian banjir
B pencairan air batu
C pergerakan glasier
D kenaikan paras air laut