Anda di halaman 1dari 6

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Butiran Am

Tarikh : 7 Ogos 2014
Masa : 9. 00 pagi 10.00 pagi
Tahun : KSSR 2
Bilangan Murid : 6 orang
Mata pelajaran : Kemahiran mengurus diri
Tajuk : Mengenal bahagian kepala


HASIL PEMBELAJARAN :

Pada akhir pelajaran murid dapat:
1. Menunjukkan bahagian kepala (mata, mulut, telinga dan hidung) dengan betul
pada bahagian kepala murid.
2. Mengenal bahagian tersebut pada belon sebagai kepala.

KEPERLUAN :
1. Kad gambar.
2. Belon.
3. Kad perkataan.
4. Gambar mata, mulut, telinga dan hidung

KEMAHIRAN SEDIA ADA :
1. Murid sudah mengenal anggota badan bahagian kepala.

PENGISIAN KURIKULUM :
1. Ilmu Muzik, Pendidikan Jasmani dan Sains
2. Nilai menghargai, bertanggungjawab, yakin, hubungan sosial dan
kesyukuran

2
3. Kemahiran Bernilai Tambah : Kecerdasan pelbagai muzik,
Kinesteik, Intrerpersona, verbal
Linguistik dan visual.
: Pembelajaran masteri.ANALISIS TUGASAN :
1. Mengenal bahagian kepala.
2. Menunjukkan bahagian kepala seperti mata, telinga, hidung dan mulut.
3. Melabelkan bahagian kepala tersebut dengan meletakkan bahagian itu pada belon.Langkah
dan Masa
Isi Pelajaran
BUTIRAN KEGIATAN

Catatan

Set
Induksi
( 5 minit)1. Murid mengenali dan menyebut
anggota bahagian kepala dengan
betul :


1. Guru menunjukkan gambar
anggota badan bahagian
kepala iaitu :
a. Mata
b. Telinga
c. Mulut
d. Hidung
2. Guru menunjukkan gambar
dan nama anggota badan
bahagian kepala kepada murid.
3. Guru menyebut setiap
bahagian kepala dengan jelas
sambil menunjukkan bahagian
tersebut.

BBM :
Kad gambar,
kad perkataan
dan gambar

KBT :
Kecerdasan
Pelbagai
interpersonal
dan verbal
linguistik.


Nilai:
-Menghargai
diri
-Bertanggung
jawab

MATA HIDUNG
GG
TELINGA MULUT
3


Langkah 1
( 10 minit)


Aras 1
1. Murid dapat membuat
pergerakan mengikut
pergerakan guru.
2. Murid dapat menyebut dan
menyanyikan lagu Bila Rasa
Gembira
Aras 2
1. Murid dapat mengenali
anggota bahagian kepala
2. Murid dapat melabel anggota
bahagian kepala.Aras 3

1. Murid dapat melakukan
aktiviti mewarna.


1. Guru menyanyikan lagu
"Bila Rasa Gembira" dan
seterusnya menyuruh murid
mengikut pergerakan guru.
"Bila anda rasa gembira,
Pegang mata (tunjuk mata),
Bila anda rasa gembira,
Pegang hidung (tunjuk
hidung),
Bila anda rasa gembira,
Pegang mulut (tunjuk
mulut),
Bila anda rasa gembira,
Pegang telinga (tunjuk
telinga)."


Aktiviti 2 (15 minit)

1. Guru mengajar murid
melabel bahagian-
bahagian kepala
seperti;
a. Menunjukkan belon
kepada murid yang
di gunakan sebagai
bahagian kepala.
b. MenunjukkanKBT :
Kecerdasan
pelbagai-muzik,
kinestetik dan
interpersonal.


Nilai :
-kesyukuran
-menghargai
anggota badan

KBT :
-Kecerdasan
pelbagai -
interpersonal
-Pembelajaran
Masteri

4
2. Murid boleh membezakan
anggota bahagian kepala
dengan anggota bahagian
badan lain.

Contoh :


gambar bahagian-
bahagian kepala.
c. Meminta murid
melekatkan gambar
tersebut pada
kedudukan yang
betul pada belon.

2. Guru membimbing
murid yang masih
sukar untuk
menguasai.

Aktiviti 3 ( 25 minit )

1. Guru memberi murid
lembaran kerja.
2. Guru menyuruh murid
mewarnakan aggota
bahagian kepala yang
terdapat dalam
lembaran kerja.
Nilai:
-Yakin pada diri
sendiri
-Mempunyai
hubungan
sosial

ABM :
kad gambar
dan belonKBT :
Kecerdasan
pelbagai
Visual.


Nilai :
Yakin pada diri
sendiri.
5


Penutup

- Kognitif
1. Murid dapat mengenal
anggota bahagian
kepala.

- Sosial
1. Murid dapat
menyanyikan lagu
anggota badan
BilaAnda Rasa
Gembira dan membuat
pergerakan
berdasarkan lagu.

KBT :
Kecerdasan
pelbagai-muzik,
kinestetik

Nilai :
kesyukuran

6NAMA : ..............................................
KELAS : ...............................................


Arahan :
Warnakan anggota bahagian kepala.