Anda di halaman 1dari 15

1

BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu


SULIT
Bahasa Melayu
Pemahaman
011
50 minit
PERCUBAAN UPSR
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH
Sumber : Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu

Bahasa Melayu Pemahaman Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D atau A, B dan C. Bagi
objektif yang disediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baharu.


Kertas soalan mengandungi 15 halaman bercetak termasuk muka surat ini.

Nama : _________________________________________________
No. Angka Giliran : _________________________________________________

Nama Sekolah : _________________________________________________

011- Percubaan UPSR Terengganu 2014
2


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT3


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
4


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT


5


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
6


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
7


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT

8


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
9


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
10


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
11


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
12


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
13


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
14


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT
15


BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu
SULIT