Anda di halaman 1dari 5

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK )

SEKOLAH MENENGAHNAMA SEKOLAH : ...

NAMA MURID : .. JANTINA: L / P

NO. KAD PENEGENALAN : .. NO. TEL. PENJAGA: ..


TAHUN TINGKATAN BERAT (KG) TINGGI (CM)
PERALIHAN
1
2


3
4
5
STATUS KESIHATAN MURID

Berpenyakit : YA / TIDAK Jika Ya, Nyatakan : .

Kecacatan Fizikal: YA / TIDAK Jika Ya, Nyatakan : .


STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
( SEGAK )
RENDAH


BIL

JENIS UJIAN

TAHUN 4


TAHUN 5

TAHUN 6

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 1

PENGGAL 2

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN
/ MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

1

Tekan Tubi2

Ringkuk3

Jangkauan Melunjur4

Naik Turun BangkuJUMLAH SKORGred Skala
(A/B/C/D/E)INDEKS JISIM
BADAN


Tarikh UjianTanda Tangan Guru
PJPKTanda Tangan
PenjagaULASAN GURU

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
( SEGAK )
MENENGAH


BIL

JENIS UJIAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 1

PENGGAL 2

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN
/ MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

1

Tekan Tubi2

Rengkuk3

Jangkauan Melunjur4

Naik Turun BangkuJUMLAH SKORGred Skala
(A/B/C/D/E)INDEKS JISIM
BADAN


Tarikh UjianTanda Tangan Guru
PJPKTanda Tangan
PenjagaULASAN GURU


STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
( SEGAK )
MENENGAH


BIL

JENIS UJIAN

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5


PENGGAL 1

PENGGAL 2

PENGGAL 1

PENGGAL 2

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN/
MASA/
JARAK


SKOR

ULANGAN
/ MASA/
JARAK


SKOR

ULANGA
N/ MASA/
JARAK


SKOR

1

Tekan Tubi2

Rengkuk 1 minit3

Jangkauan
Melunjur4

Naik Turun BangkuJUMLAH SKORGred Skala
(A/B/C/D/E)INDEKS JISIM
BADAN (BMI)


Tarikh UjianTanda Tangan
Guru PJPKTanda Tangan
PenjagaULASAN GURU


STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK )

SEKOLAH RENDAHNAMA SEKOLAH : ...

NAMA MURID : .. JANTINA: L / P

NO. KAD PENEGENALAN : .. NO. TEL. PENJAGA: ..TAHUN TAHUN BERAT (KG) TINGGI (CM)
4
5
6

STATUS KESIHATAN MURID

Berpenyakit : YA / TIDAK Jika Ya, Nyatakan : .

Kecacatan Fizikal: YA / TIDAK Jika Ya, Nyatakan : .