Anda di halaman 1dari 1

YA ALLAH YA KARIM YA WADUD

KAMI MEMANJATKAN KESYUKURAN KEPADAMU KERANA MENGIZINKAN KAMI


UNTUK MENGADAKAN DAN TURUT SERTA DALAM PROGRAM KEM BESTARI
SOLAT SIRI 2 DI MASJID TUANKU MIZAN PADA TAHUN 2014 INI. Kami
men!a"a#$an %em&a $em ini 'a#a( mem)an(* $ami %e"(a ana$+ana$
m*"i' $ami *n(*$ me,a$*$an i)a'a( %&,a( 'enan )e(*, 'an %em#*"na.
YA ALLAH YA FAAL LIMA YURID
KAMI MEMOHON KEPADAMU-AGAR ENGKAU BERKATI MAJLIS INI DENGAN
LIMPAHAN KASIH SAYANGMU-SEMOGA SEGALA USAHA KAMI DALAM
MENJAYAKAN MAJLIS INI MENDAPAT KEREDHAAN DAN HIDAYAHMU.
AMPUNKAN DOSA KAMI -DOSA KEDUA IBU+BAPA KAMI-DOSA GURU+GURU KAMI
DAN SELURUH UMAT ISLAM-LENGKAPKANLAH BUDI PEKERTI
KAMI-SEMPURNAKANLAH USAHA KAMI-PUASKANLAH HATI KAMI TERHADAP
REZEKI PEMBERIANMU DAN JANGAN BIARKAN HATI KAMI TERPEDAYA DENGAN
APA YANG ENGKAU HINDARKAN.
YA HAYYU YA QAYYUM
SESUNGGUHNYA PADA HARI INI KAMI BERKUMPUL BAGI MENGHUBUNGKAN
SILATURRAHIM -BERTUKAR+TUKAR PENDAPAT DI SAMPING MENYUMBANGKAN
BUAH .IKIRAN DALAM MEMBENTUK GENERASI YANG BERGUNA PADA MASA
HADAPAN.BERKATILAH USAHA INI YA ALLAH.
Ma$m*"$an,a! $e%e#a$a(an $ami ini 'enan ,im#a!an "a!ma( $a%i!M*.
Pe"(e*!$an,a! i$a(an *$!*//a! 'an %i,a(*""a!im an(a"a $ami. Ja'i$an,a!
$ami )an%a 0an (aa( $e#a'a #e"in(a!M*- $*a( )e"*%a!a- $*a( )e"i)a'a(
'an mam#* men!a'a#i %ea,a 1a)a"an %e"(a inin (e"*% ma2* $e
!a'a#an %e%*ai 'enan #e"e'a"an 3aman. Ja*!i,a! $ami 'a"i %ea,a %i4a(
ma3m*ma!- !a%a' 'en$i- 4i(na!- *m#a( $e2i 'an %ea,a 0an mem)a/a
)en1ana $e#a'a $ami.
YA ALLAH YA RAHIM
ENGKAU PERBAIKILAH AKHLAK KAMI DAN AKHLAK ANAK+ANAK DIDIK
KAMI-ENGKAU HIASI KAMI DENGAN AKHLAK+AKHLAK YANG BAIK DAN
TERPUJI-JUGA HINDARI KAMI DARI SI.AT+SI.AT YANG KEJI.HINDARILAH KAMI
DARI SI.AT LALAI YANG MERUGIKAN DAN BIMBINGLAH KAMI KE JALAN
KEBENARAN.

Anda mungkin juga menyukai