Anda di halaman 1dari 11

1

Nama : __________________________ Tarikh : ______________Tingkatan : _____________________

Bab 7 Pembinaan Geometri

B3D8E1 - Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi.

Dengan hanya menggunakan pembaris dan jangka lukis,bina tembereng garis
yang berikut :
(a) MN = 3 cm
(b) PQ = 5.5 cm


2

B4D7E1 - Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi.

Bina segitiga yang berikut berdasarkan ukuran yang diberi di bawah.
Kemudian namakan segitiga-segitiga itu.

(a) AB = 6 cm, AC = 4 cm, BC = 5.2 cm

(b) AB = 3 cm, AC = 4 cm, BC = 5 cm


(c) XY = 5cm, YZ = 2.7 cm, ZX = 7 cm
3
(d) AB = 5cm, AC = 6 cm, BC = 6 cm

(e) PQ = 5 cm, QR = 5 cm, PR = 5 cm
4
B4D7E2 a) Membina pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng
garis yang diberi.

(a) Bina pembahagi dua sama serenjang dengan garis-garis yang berikut :
i.ii.

5
B4D7E2 b) Membina garis yang berserenjang dengan suatu garis dan
melalui suatu titik pada garis tersebut.

(a) Bina garis berserenjang dengan PQ dan melalui titik T pada garis itu.
B4D7E2 c) Membina garis yang berserenjang dengan suatu garis dan
melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

( a ) Bina garis berserenjang dengan PQ dan melalui titik T yang bukan
pada garis tersebut.
P
Q
T
T
P Q
6

B4D7E3 a) Membina sudut 60
o
dan 120
o
.

(a) Bina suatu sudut 60 pada titik A.
(b) Bina suatu sudut 120 pada titik Q.
A
B
P Q
7
(c) Bina EFG = 60 (d) Bina XYZ = 120


B4D7E3 b) Membina pembahagi dua sama sudut.

(a) Bina pembahagi dua sama PQR . (b) Bina pembahagi dua sama ABC .
AC BP
Q R
8
B5D6E1 a) Membina segitiga apabila diberi panjang satu sisi dan saiz dua
sudut.

Bina segitiga yang berikut berdasarkan maklumat yang diberi.

i. BC = 6 cm, ABC = 60 ACB = 30ii. RT = 3.5 cm, < SRT = 120 , < STR = 30

9
B5D6E1 b) Membina segitiga apabila diberi panjang dua sisi dan saiz satu
sudut.

Bina segitiga yang berikut berdasarkan maklumat yang diberi.

iii. PQ = 4 cm, QR = 6 cm, PQR = 120
iv. LM = 5 cm, LK = 4.5 cm, < KLM = 75

10
B5D6E2 a) Membina garis selari

(a) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, lukis satu garis lurus
yang selari dengan PQ.


(b) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, lukis satu garis lurus
yang selari dengan MN dan melalui titik B.


B


NM


P Q
11
B5D6E2 b) Membina segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz
satu sudut diberi

(c) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, bina sebuah segiempat
selari WXYZ berdasarkan maklumat yang diberi.

WX = 6 cm, WZ = 4 cm, XWZ = 30
W
(C) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis, bina sebuah segiempat
selari WXYZ berdasarkan maklumat yang diberi.

SR = 2.5 cm, RQ = 3.5 cm, SRQ = 45


S