Anda di halaman 1dari 5

RPH PENDIDIKAN ISLAM ASUHAN TILAWAH AL-QURAN (AYAT KEFAHAMAN)

Nama : Siti Khairunnisa binti Sabri


Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas : 3 Cerdik
Masa : 8.45-9.45 pagi
Bilangan Pelajar : 30 orang
Bidang : Asuhan Tilawah Al-Quran
Tajuk : Kefahaman Surah An-Nas
Standard Kandungan : 1.2.2 Memahami, mengamal dan menghayati Surah An-Nas
Standard Pembelajaran : 1.2.3.1 Menyatakan pengenalan Surah An-Nas secara ringkas
1.2.3.2 Menyatakan erti ayat-ayat Surah An-Nas
1.2.3.3 Menyebut dan menghayati isi-isi penting Surah An-Nas
Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran ini :
Aras 1 : Murid dapat mengetahui pengenalan surah An-Nas
dengan ringkas.
Aras 2 : Murid dapat menyatakan erti-erti surah An-Nas.
Aras 3 : Murid dapat menyebut isi-isi penting surah An-Nas.
Kemahiran Berfikir :
Penyerapan Nilai : 1) Bekerjasama
2) Keimanan
3) Kasih sayang
Gabung Jalin : Bidang Akidah
EMKkaitdgnsubjekjuga : 1) Teknologi - penggunaan teknologi maklumat dalam
pengajaran dan pembelajaran
2) Keusahawanan bekerjasama dalam melaksanakan
aktiviti
3) Kreativiti dan Inovasi -
Bahan Bantu Mengajar : 1) Video
2) Kad imbasan
3) Kad manila
4) LCD projector


Langkah /
Masa

Standard Pelajaran

Standard Pembelajaran

Catatan
Pendahuluan
(2 Minit)
Doa
doa baca sama2 (tahap 1)
doa bc sm2 @ asing (tahap 2)
(2 minit)
Syahadatain
1. Guru masuk ke dalam
kelas dan memberi
salam kepada murid.
2. Guru membaca doa
bersama-sama dengan
murid.
3. Guru meminta murid
duduk dan bersedia
untuk belajar.

Nilai
Keimanan
Hormat-
menghormati
Set Induksi Tayangan Video
-isi pasal video
-soal apa pasal video
-tajuk
(5 minit)
-soal jawab
-kaitkan
1. Guru menayangkan
video dan meminta murid
untuk menghayati video
yang ditunjukkan.
2. Guru bersoal jawab
dengan murid mengenai
isi kandungan dan
pengajaran yang
diperoleh daripada video
yang ditayangkan.
3. Guru membuat perkaitan
video yang ditayangkan
dengan tajuk yang akan
dipelajari hari ini.
Nilai
Tumpu
perhatian
Bahan Bantu
Mengajar
Video


Langkah 1 Surah An-Nas ayat 1 hingga
ayat 6
(10 minit)
-nyatakan isi atau soalan
-nyatakan apa yg guru n murid
buat
1. Guru memaparkan carta
surah An-Nas.
2. Guru memperdengarkan
bacaan surah An-Nas
kepada murid.
3. Guru meminta murid
untuk membaca surah
An-Nas secara
gabung jalin
penerapan nilai
* kepercayaan
* bekerjasama
Kaedah
Gerak Kerja
Berkumpulan
kumpulan.
4. Guru memberikan
penjelasan mengenai
surah An-Nas :
a) Hanya Allah SWT
yang wajib disembah.
b) Wajib memohon
perlindungan Allah
SWT.
c) Bisikan dan hasutan
datang daripada jin
dan manusia.
Langkah 2 Surah An-Nas ayat 1-6
bersama pengertian
(20 minit)
-isi
-gabungjalin
-penyerapan
-soalan
1. Guru meminta murid
untuk membaca ayat
yang dipaparkan.
2. Guru memaparkan surah
An-Nas berserta
pengertian mengikut
ayat.
3. Guru meminta seorang
murid untuk
membacakan pengertian
ayat serta murid yang
lain mengikutnya.
4. Guru melakukan
penerangan ringkas
berkenaan dengan
maksud ayat :

-gabung jalin
penerapan nilai
* bekerjasama
*keyakinan
*berani mencuba
Kaedah
* syarahan
* perbincangan
Langkah 3 Isi-isi penting yang terdapat
dalam surah An-Nas
(18 minit)
-soalan
1. Guru menyatakan isi-isi
penting yang terdapat
dalam surah An-Nas iaitu
:
a) Perintah Allah SWT.
Penerapan nilai
Tumpu
perhatian
bekerjasama
b) Angkara jin dan
manusia.
c) Kesan daripada jin
dan manusia.
2. Guru membahagikan
murid kepada lima
kumpulan.
3. Guru meminta murid
untuk menyusun semula
potongan ayat berserta
pengertian dengan betul.
4. Guru memberikan kad
manila kepada semua
murid dan meminta
murid untuk menulis
semula isi penting surah
An-Nas.

Kaedah
Perbincangan
Gerak kerja
kumpulan
Penutup Surah An-Nas ayat 1 6
(5 minit)
-isi
-kerja lanjutan
1. Guru menyatakan secara
ringkas pengajaran yang
diperoleh daripada surah
An-Nas.
2. Guru menyatakan
semula pengertian ayat
Surah An-Nas dan murid
mengikutinya.
3. Guru memperingatkan
murid untuk membaca
dan mengamalkan isi
pelajaran surah An-Nas
dalam kehidupan
seharian.
4. Guru memperingatkan
murid untuk membaca

dan mengamalkan Al-
Quran dalam kehidupan
seharian.


adakan permainan/nyanyian
refleksi (lepas abes mengajar)