Anda di halaman 1dari 1

1.

Nilai
2.Definisi
3. Kepentingan/ faedah
mengamalkan nilai
4. Ciri-ciri individu yang
mengamalkan nilai
. Kesan tidak
mengamalkan nilai
!. "pa yg anda #uat utk
amalkan nilai itu$ %ukti
#ergam#ar dan lap&ran