Anda di halaman 1dari 34

KLIK DI SINI

NAMA: LIAN LI FANG


IC. NO: 931122-01-6728
PROGRAM: PISMP SEM 4
KELAS: TESL 2 (SJKC)

Rancangan Mengajar
Tajuk: Unit 4 Rajin Berusaha Seruan Agama

Kandungan Akademik:
-Amalan kerajinan tanda penganut yang baik.
-Agama menuntut amalan kerajinan mengikut perspektif pelbagai
agama.

Standard Pembelajaran:
1. Mematuhi ajaran agama.
2. Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan, diri,
ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.
3. Amalan kerajinan tanda penganut yang baik.Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-
murid dapat:
menyenaraikan pedoman pelbagai agama tentang
kerajinan
menyatakan 2 cara mematuhi ajaran agama
masing-masing.
mengamalkan sikap kerajinan dalam kehidupan
mengikut tuntutan agama.


Aktiviti:
1. Buku skrap dipamerkan bagi murid dan sedikit
aktiviti tampal tentang tempat ibadat telah dijalankan.
2. Perbincangan dan perkongsian ilmu tentang
agama yang dianuti.
3. Nilai kerajinan dijelaskan dan guru memberikan
penerangan mengenai cara mematuhi agama .
4. Menyanyi Lagu Terima Kasih Padamu.

Cadangan Masa : 60 minit.

Tunjang Utama: Kerohanian, Sikap & Nilai (Pendidikan
Moral)

Alatan dan Bahan: Slide Power Point.


Sambungan
Langkah-Langkah P & P:
Guru mempamerkan buku skrap yang mengandungi
gambar tempat-tempat ibadat.
Guru mengatakan agamanya serta berkongsi perkara yang
dipelajari dan diperolehi melalui agama yang dianuti.
Guru meminta murid berbincang tentang ciri-ciri seorang
murid yang rajin.
Guru menayangkan lagu Terima Kasih Padamu dan
murid menyanyi.
`
SILA KLIK
PILIHAN
ANDA!
Guru mempamerkan buku skrap
yang mengandungi gambar tempat-
tempat ibadat.
MENU
PENGENALAN
Tempat-tempat Beribadat
KLIK PILIHAN ANDA!
Kepentingan Beragama
Apa itu
tempat
ibadat?
Mengapa kita
perlu
beragama?
Tempat beribadat adalah
tempat orang sembahyang
berdasarkan kepercayaan
masing-masing.
Kita perlu beragama supaya:
Membentuk peraturan hidup manusia.
Mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
Mengawal nafsu manusia.
Menjadikan manusia berakhlak mulia.
Membentuk jiwa yang bersih.
Menentukan tingkah laku yang baik dan bermoral.


Tempat-tempat
beribadat
Masjid
Tokong Kuil
Gereje

Masjid
Masjid ialah
tempat
beribadat bagi
penganut
islam.
MENU

Tokong
Tokong ialah
tempat
beribadat bagi
penganut
Buddha.

MENU

Kuil
Kuil ialah tempat
beribadat bagi
penganut Hindu.


MENU

Gereje
Gereje ialah
tempat
beribadat bagi
penganut
Kristian.
MENU

Kepentingan Beragama:
- Membentuk peraturan hidup manusia.

- Mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan
hidup.

- Mengawal nafsu manusia.

- Menjadikan manusia berakhlak mulia.

- Membentuk jiwa yang bersih.

- Menentukan tingkah laku yang baik dan
bermoral.

LAGU Terima Kasih Padamu
Bila saya gembira,
Kamu menciumkan saya.

Bila saya sedih,
kamu mengembirakan saya.

Bila saya marah,
kamu mengatakan saya.

Bila saya takut,
kamu memelukkan saya.

Terima kasih padamu,
ibu bapa,
terima kasih kerana cinta
anda.

Terima kasih padamu,
rakan-rakan saya,
terima kasih kerana
penjagaan anda.

TEKA TEKI
Penganut Kristian sembahyang di
A
B D
C

LATIHAN 2


A B
Menghormati agama dan tempat-tempat ibadat orang lain.


TEKA TEKI


A B
Kuil ialah tempat ibadah bagi..

JAWAPAN ANDA BETUL
JAWAPAN SALAH
CUBA LAGI
JAWAPAN SALAH
CUBA LAGI
JAWAPAN SALAH
CUBA LAGI
JAWAPAN ANDA BETUL
JAWAPAN SALAH
CUBA LAGI
JAWAPAN ANDA BETUL
JAWAPAN SALAH
CUBA LAGI
JUMPA
LAGI
MENU UTAMA