Anda di halaman 1dari 2

Gejala sosial dalam kalangan remaja :

Pada zaman moden ini, gejala sosial merupakan sesuatu gejala


yang amatdiminati dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat
dalam gejala sosialsering menimbulkan masalah kepada
masyarakat. Antara gejala sosial ialahseperti merosakkan harta
awam, menconteng dan sebagainya. Perbuatantersebut amat
merugikan sesiapa sahaja terutamanya kerajaan.Untuk
mengelakkan berlakunya gejala sosial, terdapat pelbagai
tindakanuntuk mengatasinya. Antaranya ialah nilai kasih sayang
haruslah diamalkansejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur
telur biarlah dari rebungnya.Mereka akan mempunyai kepekaan
dan perasaan cinta yang mendalam sertaberkekalan yang lahir
daripada hati yang ikhlas, lama-kelamaan mereka
akanmenghindari daripada gejala sosial. Lantaran itu, mereka
juga akan sentiasamengingati dan mengamalkan nilai tersebut
kerana mereka mengamalkannyasejak kecil lagi.Selain itu, para
remaja yang terlibat dalam gejala sosial juga patutmengamalkan
nilai harga diri. Hal ini demikian kerana kegiatan gejala
sosialini akan menjatuhkan nama dan maruah diri serta keluarga.
Mereka seharusnyapatut mempunyai keupayaan dan keyakinan
diri agar mampu memulia danmenjaga maruah diri dalam
kehidupan. Kebanyakan remaja yang terlibat dalamkegiatan
gejala sosial ini adalah kerana untuk melepaskan perasaan tidak
pusahati. Hal ini banyak berlaku kerana mereka berpendapat
mereka tidak perlumenanggung perbuatan meraka yang tidak
bertanggungjawab.Sehubungan itu, mereka juga harus
mengamalkan nilai bertanggungjawab. Para pelajar
perlu mempunyai kesanggupan diri untuk memikul dan
melaksanakan tugas tugas serta kewajipan dengan
sempurna.Dengan mengamalkan nilai bertanggungjawab,
mereka akan sedar akanperbuatan tersebut sama ada betul
dilakukan atau tidak. Secara tidak langsung,mereka akan
menjauhi kegiatan gejala sosial dan tahu akan
akibatnya.Kesimpulannya, saya sedar bahawa kegiatan gejala
sosial mempunyaibanyak keburukan dan saya berazam tidak
akan sesekali terlibat dalam kegiatangejala sosial. Lantaran itu,
semua pihak yang berkenaan haruslah bergandingbahu
mengatasi masalah tersebut. Bak kata pepatah, pemudi tiang
negara,pemuda harapan bangsa. Remaja kini harus insaf supaya
dapat menjadiseseorang yang berbakat dan berguna terhadap
negara pada masa yang akandatang.