Anda di halaman 1dari 1

Sekiranya pekebun tersebut berhasrat untuk mengacukkan pokok kacang panjang yang

berbiji hijau dengan pokok kacang panjang heterozigot dengan biji berwarna kuning. Biji
berwarna hijau dikawal oleh sepasang alel resesif. Tentukan kebarangkalian pekebun
tersebut untuk menghasilkan anak pokok kacang panjang berwarna kuning.

A. 0.25
B. 0.50
C. 0.75
D. 1.00

Seorang pekebun baru di Selatan Kedah ingin menjalankan
perniagaan untuk menghasilkan pokok kacang panjang yang
berkualiti tinggi untuk dipasarkan ke seluruh negara. Sebelum
menjalankan perniagaan, dia mencuba mengacukkan beberapa
jenis biji kacang panjang untuk melihat apakah warna biji yang
akan terhasil.