Anda di halaman 1dari 3

FITXA 1: La posici dels nombres

1- Completa:

1 1 7 . 6 7 5

unitat

2- Escriu en quina posici (unitat, desena, centena, unitat de miler, desena de miler,
centena de miler) es troben els nombres assenyalats:

342

___________________________

40.044

___________________________

425

___________________________

103.389 ___________________________

6973 ___________________________

1.050.366 ___________________________

___________________________

12.576

___________________________

34

___________________________

1.978

___________________________

113.647___________________________ 10.356

___________________________

3- Arrodoneix els segents nombres a les unitats:

323

17

4.989

21

578

10.262

356

40

4- Arrodoneix els segents nombres a les desenes:

224

100.456

675

1.036.359

5.769

10.100

2.836

489

5- Arrodoneix els segents nombres a les centenes:

125

137.943

1.365.222

10.529

4.698

727

356

6.999

6- Arrodoneix els segents nombres a les unitats de miler:

7.323

2.326

14.200

1.111

11.698

113.689

29.584

1.327.501

7- Arrodoneix els segents nombres a les desenes de miler:

12.423

119.600

49.020

18.474

15.000

1.323.000

11.687

21.000

8- Assenyala amb els segents colors els nombres que sindiquen:

Vermell: unitat
Verd: unitat de miler
Blau: desena
Groc: desena de miler
Taronja: centena
Marr: centena de miler

323

23

1.956

20.500

103. 259

635.849

9- Repassem la taula de multiplicar del 6:


6x1=

6x6=

6x2=

6x7=

6x3=

6x8=

6x4=

6x9=

6x5=

6x10=