Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN 1 : PORTFOLIO KERJAYA (50%)

Selepas menamatkan pengajian anda dalam program pensiswazahan Program


Pensiswazahan Guru (PPG). Anda dikehendaki menghadiri temuduga untuk
memastikan bahawa anda adalah seorang guru siswazah. Sebagai langkah
persediaan untuk dokumen sokongan dalam temuduga, anda diminta menyediakan
portfolio kerjaya anda.
Sila rujuk panduan yang diberi untuk menyediakan Portfolio Kerjaya anda.
LAMPIRAN B.

TUGASAN 2 : PERANCANGAN PERKEMBANGAN KENDIRI (30%)
Perancangan Perkembangan Kendiri atau Perancangan Perkembangan
Peribadi (PPP) adalah satu proses yang dirangka dan disokong oleh tindakan
pelajar yang diperolehi hasil daripada refleksi pembelajaran mereka.
Sebagai guru berwawasan, anda merancang untuk memohon jawatan sebagai guru
cemerlang dalam subjek kepakaran anda. Sediakan perancangan Perancangan
Perkembangan Kendiri untuk menyokong usaha anda.
Sila rujuk panduan yang diberi untuk menyediakan Perancangan Perkembangan
Kendiri. LAMPIRAN 2
LAMPIRAN B
Panduan dalam penyediaan Portfolio Kerjaya
Komponen Portfolio
Pengenalan
Kulit Luar dan butiran seperti :
Nama dan maklumat perhubungan
Jawatan Sekarang
Bidang Kepakaran
Matlamat Profesion
Resume Profesion dan Pengalaman dengan memasukkan bersama maklumat-
maklumat seperti berikut :
Gred dan sekolah tempat anda mengajar
Senarai dan huraian kursus/subjek yang diajar
Tugas-tugas pengurusan yang dipegang
Jawatan kepimpinan yang dipegang
Kurikulum yang digunakan dll
Pernyataan Falsafah Pengajaran
Gelaran dan pengurniaan
Rekod-rekod akademik
Bilik darjah/ aktiviti-aktiviti
Bahan bukti/ artifak
Contoh Rancangan Mengajar
Contoh kerja dan projek murid
Contoh rancangan pemulihan
Bahan-bahan bantu yang disediakan Persembahan PowerPoint
Rakaman video pengajaran di kelas
Perancangan kemajuan profesional (growth plan)
Sijil guru
Penilaian dan pemerhatian
Kurniaan dan pengiktirafan
Akhbar, majalah, artikel tentang anda dan kelas anda.
Teknologi
Kemajuan Profesion Senarai aktiviti Kemajuan profesion seperti :
Bengkel yang dihadiri/diberi
Kursus-kursus lanjutan yang telah diperolehi
Konferens yang dihadiri
Pembentangan dalam konferens
Projek yang dibiayai dimana anda telah melibatkan diri
Keahlian anda dalam mana-mana persatuan persatuan keguruan
Usaha-usaha lain yang telah dilakukan dalam usaha
memperkembangkan kemahiran mengajar anda.
Dan lain-lain yang relevan.
Aktiviti-aktiviti latihan/persembahan.
Buku Skrap
Rujukan


LAMPIRAN C
Panduan Persediaan dalam Perancangan Perkembangan-Kendiri
Fahami diri sendiri kaji siapa diri anda dan apa anda mahu (kehendaki).
Anda boleh gunakan apa-apa saja alat untuk menilai kendiri anda seperti
Personal SWOT Analysis, Opportunity Analysis.
Definisikan objektif kerjaya anda (SMART) Penyataan Misi Kerjaya,
Matlamat Utama Kerjaya
Bentuk Perancangan Kemajuan Personal anda- Laksanakan semakan untuk
mengenal pasti kekuatan kemahiran yang ada pada anda sekarang yang
mana bertentangan kekuatan dengan kemahiran yang anda perlukan.
Laksanakan Kajian Tindakan