Anda di halaman 1dari 8

KERTAS KERJA

SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI


PERINGKAT SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM (4)
MATLAMAT
Sambutan Har Ra!a A"#$tr n "%ara& "a&at m'ra&at(an )#aturra%m "antara )'mua
*ar+a )'(,#a% )ama"a +uru- )ta$$ ),(,n+an- &'('r.a )*a)ta- )'rta mur"/mur" )'(,#a%0
RASIONAL
Sambutan n m'ru&a(an a(t1t ta%unan " S'(,#a% K'ban+)aan Su#tan Ibra%m (4)
)'#an "ar&a"a a(t1t/a(t1t #an0 Ian!a )'"(t )'ban!a( "a&at m'r'a#)a)(an %a)rat
('ra.aan m'mb'ntu( *ar+an'+ara !an+ m'm&un!a n#a murn !an+ tn++ "an )a#n+
%,rmat m'n+%,rmat " antara )atu )ama #an tan&a m'n+ra (aum "an a+ama0
OBJEKTIF
20 M'mb'ntu( )a%)a% "r !an+ tn++ "an m'n+ama#(an n#a/n#a murn "ar&a"a
('%"u&an )'%aran0
30 M'n+%,rmat "an m'n+%a!at ba%a*a )'ta& (aum m'm&un!a &'ra!aan !an+
"an b,#'% "ra(an ,#'% )'mua (aum0
40 M'n+ama#(an 5ara %"u& !an+ #'b% ba( "'n+an b'rmaa$ 6 maa$an "an %,rmat /
m'n+%,rmat )')ama n)an0
SASARAN PROGRAM
S'mua *ar+a SK Su#tan Ibra%m (4)
TARIKH
7 %b OGOS 3824
MASA
9088 &a+ 6 23047 t'na+a% %ar
TEMPAT
D'*an t'rbu(a SKSIE
(Ta&a( P'r%m&unan)
T'ntat$ Pr,+ram
9048 &a+ Mur" b'r(um&u# " "'*an t'rbu(a
9047 &a+ Ba5aan ",a
U5a&an +uru b')ar
La+u/#a+u &'rmntaan %ar ra!a
P'rtan"n+an m'*arna %ar ra!a
P'r)'mba%an &'#a.ar
B'r+ambar
23027 t'n+a% %ar Jamuan %ar ra!a
23047 t'n+a% %ar Ma.#) b'r)ura

JAWATAN KUASA INDUK
SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI
PERINGKAT SEKOLAH 2014
SK SULTAN IBRAHIM (4)
PENGERUSI:
EN CHE MOHD NOOR BIN CHE ABDULLAH
TIMBALAN PENGERUSI
EN MOHD TAJWI BIN CHE ISMAIL
TIMBALAN PENGERUSI I
EN JOPELY BIN AB RAHMAN
TIMBALAN PENGERUSI II
EN REDZUAN BIN AB. RASHID
SETIAUSAHA
PN RODIZAH BINTI MOHD YAMIN
BENDAHARI :
PN ZAINAB BINTI MOHAMED
AJK :
EN MOHD SAIFUZZAMAN BIN SULAIMAN
EN MOHD ADNAN BIN HUSSIN
PN ZAKIAH BINTI TAIB
PN HANAN FIRDAUS BINTI SALLEH
PN SHARIDZA BINTI MOHD SIDQUE
PN WAN AZIRAH BINTI WAN AHMAD
JAWATANKUASA KERA
SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI
PERINGKAT SEKOLAH 2014
.urua5ara:
PN SHARID;A BINTI SID<UE
)ara!a:
EN MOHD LOKMAN BIN YUSUF
",a:
EN NIK LAH BIN NIK YUSOFF
$,t,+ra$=
EN NIK A;MI BIN >AN HASSAN
br,5%ur':
EN SAIFU;;AMAN BIN SULAIMAN
EN0 MOHD ROSDI BIN NOH
&'r)'mba%an :
PN MARIAMAH BINTI HJ0 ONON
PN SITI MARINA BT ABD MALIK
PN NOR AKMAL BT0 ANDUL A;I;
(a*a#an mur"
PN ;AINAB BINTI MOHAMED
PN HANAN FIRDAUS BT0 SALLEH
PN0 NORSALI;A BT0 MAT ;IN
&'r)a&an &'nta):
PN RODI;AH BT MOHD YAMIN
PN >AN NORLAILI BT >AN ;AIN
EN MOHD HAFI; B0 RAMLI
EN0 A;RUL ;AILAN B0 A>ANG
?IK NURUL ;ETI FARHANA
?IK FAI;UN NISA< BT SULMAN
&'r)a&an t'm&at
EN ?HE NASIR B0 JUSOH
EN0 NA>I B0 MOHAMED
EN SHAMSUDDIN B0 ?HE GHANI
EN SHAARI B0 TAIB
EN YUSOFF B0 AHMAD
&'r)'+aran +uru :
PN ;AKIAH BT TAIB
EN MOHD ADNAN B HUSSIN
PN NIK HAMIMI BT ?HE HAMID
PN >AN A;IRAH BT >AN AHMAD
PN ROHILANI BT ABDUL RAHMAN
PN MALIANA BT ;AKAARIA
PN NORA;I;AH BT RAMLEE
PN NORAINI BT MOHAMMAD
?IK A;FANEE;A BT MOHD ADNAN
a)(rm
PN A;I;AH BT ALI
EN >AN MAR;UKI B0 >AN RAMLI
PN SITI SYA;RAH BT SUBRI
?IK ROSILA>ANI BT HUSIN
PN ATIKAH BT >AN SULAIMAN
PN RABIHAH BT >AN HASSAN
EN AHMAD B0 SAID
&'r)'+aran mur"
PN A;LINA BT YAA?OB
PN >AN MERIAM BT >AN YUSOF
PN FATIMAH ;AHARAH BT MALIK
PN HUSNI ROHAI;AN BT HUSSIEN
PN >AN HASNAH BT >AN OMAR
PN NORTYEDAYU BT BUSTAMAN
mnuman mur"
PN SHARIFAH ;UBADAH BT SYED HUSSIN PN
HJH NORAINI BT HASSAN
PN SITI NORAMINAH BT ELIAS
?IK A;FANEE;A BT MOHD ADNAN
?IK ROHAYA BT MOHD ;AIN
?IK NORA;RINAH FATIMAH MOHD FAU;I
PN NOREHA BT HASSAN
ANGGARAN PEBELANJAAN
PERKARA BUTIRAN KUANTITI JUMLAH (RM)
MAKANAN 44@ ,ran+ &'#a.ar RM3078 A 44@ @B8088
JUMLAH @B8088
HADIAH ME>ARNA TAHAP SATU
TEMPAT PERTAMA RM@088 A C 4@088
TAMPAT KE DUA RM7088 A C 48088
TEMPAT KE TIGA RM4088 A C 2@088
SAGUHATI RM3088 A 23 34088
JUMLAH 238088
PEMBALUT KERTAS PEMBALUT HADIAH RM08078 A 38 28088
JUMLAH 28088
JUMLAH BESAR 2888088
SUMBER KE>ANGAN
PERUNTUKAN KE>ANGAN
PANITIA SIDIK DAN KE>ARGANEGARAAN RM2888088
JUMLAH RM2888088
PENUTUP:
D)'"a(an ,#'% :
EEEEEEEEE
>AN MAR;UKI BIN >AN RAMLI
K'tua Panata S1( "an
K'*ar+an'+araan
D)'ma( ,#'% :
EEEEEEEEE
(EN JOPELY BIN ABD RAHMAN)
P'n,#,n+ Kanan P'nta"bran
D#u#u)(an ,#'%:
EEEEEEEEEEEEEE0
(EN MOHD NOOR BIN ?HE ABDULLAH)
Guru B')ar ?'m'r#an+
Pr,+ram Har Ra!a n "%ara& "a&at m'ra&at(an #a+ (atan )#aturra%m )')ama n)an
tan&a m'n+ra *arna (u#t- (aum mau&un a+ama0 S'm,+a &r,+ram n .u+a "a&at
m'mb'r &'n""(an ('&a"a )'mua &'#a.ar a(an &'ntn+n!a ma(anan "an )(a&
&'mbaFran !an+ t"a( ")u(a a##a%0 P'#a.ar .u+a ""'"a%(an "'n+an )(a& b'r%'ma%
"a#am &'n+uru)an ma.#) .amuan "an tata5ara )'ma)a b'ra"a "a#am ma.#)0"%ara& )'mua
n a(an b'r.a#an "'n+an #an5ar "an a(an m'mb'r m&a( !an+ tn++ ('&a"a )'mua
&'#a.ar (%a)n!a "an *ar+a )'(,#a% amn!a0
D)'"a(an ,#'% :
EEEEEEEEE
>AN MAR;UKI BIN >AN RAMLI
K'tua Panata S1( "an
K'*ar+an'+araan
D)'ma( ,#'% :
EEEEEEEEE
(EN JOPELY BIN ABD RAHMAN)
P'n,#,n+ Kanan P'nta"bran
D)a%(an ,#'%:
EEEEEEEEEEEEEE0
(EN MOHD NOOR BIN ?HE ABDULLAH)
Guru B')ar ?'m'r#an+
SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IBRAHIM (4)
KG ENDONG, 17000 PASIR MAS,
KELANTAN
KERTAS KERJA
SAMBUTAN HARI RAYA
AIDILFITRI
PERINGKAT SEKOLAH
PADA:
7 OGOS 3824
HARI=
SELASA
TEMPAT:
DE>AN TERBUKA SKSIE