Anda di halaman 1dari 1

Nama Murid : ____________________

BORANG TEMU BUAL


1. Adakah kamu tahu mengenai kata ganti nama diri orang?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Adakah kamu mengetahui jenis kata ganti nama diri orang?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Mengapakah anda kerap menggunakan kata ganti nama diri orang dengan salah?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Adakah kamu memahami kata ganti nama diri selepas menjalankan setiap aktiviti yang
telah dijalankan menggunakan teknik MaBa-KaGaNDO?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Adakah anda dapat menguasai kata ganti nama diri orang melalui aktiviti MaBaKaGaNDO ini?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Adakah kamu bertambah yakin untuk belajar kata ganti nama diri orang melalui teknik
MaBa-KaGaNDO ini?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________