Anda di halaman 1dari 1

Dr. Zaki merupakan seorang saintis berpengalaman dalam bidang genetik.

Demi
untuk merealisasikan kajian terbarunya, dia telah menggunakan tikus sebagai
modus operandi. Dia mengacukkan spesies tikus jantan hitam dari spesies Rattus
rattus dan tikus betina putih dari spesies Peromyscus leucopus untuk melihat hasil
penemuan spesies baru kacukan kedua-dua tikus tersebut. Tikus hitam jantan
merupakan homozigot dominan dengan tikus betina putih homozigot resesif.

(a) Sebagai seorang pelajar Biologi yang mempunyai pengetahuan mengenai
perwarisan, berdasarkan penyataan di atas, nyatakan genotip yang mungkin bagi
kedua-dua spesies tikus tersebut. (2 markah)

(b) Anda dikehendaki menyenaraikan semua genotip & peratus kebarangkalian
yang mungkin bagi anak spesies tikus jantan hitam Rattus rattus dan tikus betina
putih dari spesies Peromyscus leucopus. Lukiskan rajah genetik sebagai bukti.
(6 markah)

(c) Ramalkan kebarangkalian peratus genotip berbulu hitam bagi anak tikus
jantan yang terhasil dari F
1
apabila dikacukkan dengan tikus betina putih heterozigot
dari spesies yang sama. (4 markah)

Anda mungkin juga menyukai