Anda di halaman 1dari 2

Ulangan Tajwid

Nama

Kelas

Petunjunjuk Pengerjaan
Pilih jawaban yang tepat dengan mencentang

Contoh (... ....)

1.

Apa hukum mempelajari Ilmu tajwid?


(........)
Sunnah
(........)
Fardhu Kifayah

(........) Sunnah Muakad


(........) Fardhu Ain

2.

Apa hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar


(........)
Sunnah
(........) Sunnah Muakad
(........)
Fardhu Kifayah
(........) Fardhu Ain

3.

Dibawah ini adalah hukum Nun sukun (


(........)
(........)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ikhfa
Idzhar syafawi

) kecuali.............
(........) Idhgham bigunnah
(........) Idzhar halqi

Yang manakah huruf-huruf idzhar halqi?


(........)

(........)

(........)

(........)

Yang manakah huruf-huruf idhgam bigunnah?


(........)

(........)

(........)

(........)

Yang manakah huruf-huruf qalqalah?


(........)

(........)

(........)

(........)

Ada berapakah huruf-huruf ikhfa?


(........)
13 huruf
(........)
14 huruf

(........) 15 huruf
(........) 16 huruf

Apakah arti dari Iqlab?


(........)
Menyamarkan
(........)
menukar

(........) Masuk tanpa dengung


(........) Masuk dengan dengung

Disebut hukum bacaan apakah apabila nun sukun (


bertemu dengan huruf huruf

) atau tanwin (

(lam)?

(........)

qalqalah

(........) Idhgham bigunnah

(........)

Idhgam bilagunnah

(........) Idzhar halqi

10.

Ada hukum bacaan apakah dalam bacaan dibawah ini ?


(........)
(........)
11.

(........)

(........)
(........)

Huruf yang berharokat dommah (


dengan huruf apa?
(........)
Yaa sukun
(........)
Wawu sukun

13.

(........) Idhgham
(........) Ikhfa

Yang manakah dibawah ini yang mempunyai hukum bacaan idgham bigunnah?
(........)

12.

qalqalah
Idzhar halqi

) akan dikenai hukum mad thabii apabila bertemu


(........) Alif
(........) Taa sukun

Ada berapakah mad thabii dalam ayat di atas?
(........)
(........)

14.


(........)
(........)

15.

3 mad thabii
4 mad thabii


(........)
(........)

(........) 5 mad thabii


(........) 6 mad thabii

terdapat hukum bacaan apakah dalam penggalan ayat disamping?

Iqlab
Idzhar halqi

(........) Idhgam bigunnah


(........) Ikhfa

terdapat hukum bacaan apakah dalam penggalan ayat kata disamping?


Iqlab
Idzhar halqi

(........) Idhgam bigunnah


(........) Ikhfa

------------- Selamat mengerjakan santri pintar dan jujur.......... ----------Semangat santri.......