Anda di halaman 1dari 5

TUGASAN 2 - RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM


(ADAB DAN AKHLAK ISLAMIYAH)

1. Nama : Wan Naimah Fadhilah Bt Wan Chik
2. Mata Pelajaran : Pendidikan Islam
3. Kelas : 1 Furqan
4. Tarikh : 1 April 2014
5. Masa : 9.00 10.00 pagi
6. Bilangan Murid : 33 orang. (15 Lelaki) (18 Perempuan)
7. Bidang : Adab Dan Akhlak Islamiyah
8. Tajuk : Adab Makan Dan Minum
9. Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid pernah membaca doa sebelum makan.
2. Murid membasuh tangan sebelum makan.
10. Standard Kandungan : 5.1 Memahami dan mengamal adab makan dan
minum.
11. Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menyebut adab makan dan minum
Sebelum makan dan minum
Semasa makan dan minum
Selepas makan dan minum
5.1.2 Menyatakan kelebihan mengamalkan adab
makan dan minum
5.1.3 Membaca dan menghafaz doa sebelum dan
selepas makan serta minum
12. Hasil Pembelajaran
Aras 1 : Murid boleh menyebut adab sebelum makan dan
minum.
Aras 2 : Murid boleh menyebut adab selepas makan dan
minum.
Aras 3 : Murid dapat menyatakan 2 kelebihan mengamalkan
adab makan dan minum.
13. Kemahiran Berfikir : 1. Menyenaraikan adab makan dan minum
2. Menyenaraikan kebaikan mengamalkan dan
keburukan tidak mengamalkan adab makan dan
minum
14. Gabung Jalin : Sirah cara pemakanan Rasulullah SAW
15. Penerapan Ilmu : Sains kelebihan makan dan minum dengan cara yang
betul
16. EMK : 1. ICT : Pengenalan kepada penggunaan
komputer dan LCD dalam PdP.
2. Kreativiti : Murid dapat menyenaraikan kebaikan
dan keburukan tidak mengamalkan
adab makan dan minum.
3. Keusahawanan : Murid berinteraksi sesama
mereka dan dengan guru.
17. Bahan Bantu Mengajar : Komputer, pembesar suara, LCD, lembaran kerja,
carta, silde, pinggan, mangkuk
Langkah
/masa
Isi pelajaran Aktiviti pengajaran &
pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru dan Murid.

Muqaddimah
(2 minit)


Bacaan doa

1) Guru masuk ke dalam kelas dan
memberi salam kepada murid.
2) Murid berdiri dan menjawab
salam guru.
3) Guru meminta murid membaca
doa sebelum belajar.
4) Murid membaca doa seperti yang
diminta oleh guru.
5) Guru membaca doa bersama-
sama dengan murid.
6) Guru meminta murid duduk dan
bersedia untuk belajar.
7) Murid duduk mengikut arahan
guru.


Set induksi
(5 Minit)

Bahan maujud
(pinggan, mangkuk dan
cawan)1) Guru mengemukakan beberapa
soalan berkaitan dengan bahan
maujud tersebut. ( Apakah fungsi
pinggan? )
2) Murid memberi pelbagai jawapan
( Untuk makan. )
3) Guru mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk yang akan diajar

Teknik:
Soal jawab


BBM:
Bahan maujud
(pinggan)

Nilai:
Berani
Bersungguh-
sungguh

KBKK:
Menjana idea

Langkah 1
(20 Minit)

1. Carta adab sebelum makan
1. Cuci tangan terlebih dahulu
2. Makanan halal dimakan
4. Duduk dengan tertib
5. Berpakaian sopan
6. Dahulukan makanan yang
paling hampir dengan tempat
duduk.
7. Membaca doa Makan
2. Doa Makan

1) Guru mempamerkan carta adab
sebelum makan kepada kelas.
2) Murid memerhatikan carta adab
yang dipamerkan.
3) Guru meminta seorang pelajar
tampil kehadapan dan
memegang carta tersebut.
4) Seorang murid tampil ke
hadapan untuk memegang carta.
5) Guru meminta murid untuk
membaca carta secara kelas
(beramai-ramai).
6) Murid membaca carta adab
sebelum makan secara beramai-
ramai.
7) Guru meminta seorang murid
mengetuai bacaan carta.
8) Seorang murid membaca dan
murid lain mengikutnya.
9) Guru menerangkan tentang adab
sebelum makan kepada murid-
murid.
10) Murid mendengar penerangan
daripada guru.
11) Guru memainkan slide audio doa
sebelum makan.
12) Murid mendengar dengan teliti.
13) Guru meminta murid membaca
doa sebelum makan secara
beramai-ramai.
14) Murid membaca doa secara
beramai-ramai.
15) Guru meminta seorang murid
mengetuai bacaan doa dan
murid lain mengikutnya.
16) Seorang murid mengetuai
bacaan doa dan murid lain
mengikutnya.

Teknik:
Penerangan

Latih tubi


BBM:
Carta

Slide

Pembesar
suara


Nilai:
Berani

Bersungguh-
sungguhLangkah 2
(20 Minit)

1. Adab selepas makan1. Basuh tangan hingga bersih
2. Pastikan lebihan makanan
ditutup dengan kemas
3. Kemaskan meja makan
5. Membaca doa selepas
makan

2. Doa selepas makan
1) Guru menampal carta kosong
bertajuk Adab Selepas Makan
pada papan putih.
2) Guru bertanyakan kepada murid
tentang pengalaman mereka
tentang adab selepas makan.
3) Murid menceritakan pengalaman
masing-masing tentang adab
selepas makan di rumah.
4) Guru menerangkan tentang adab
selepas makan menggunakan
slaid
5) Murid mendengar dengan teliti
penerangan daripada guru.
6) Guru meminta murid menampal
adab selepas makan pada jadual
kosong di hadapan.
7) Murid menampal adab selepas
makan pada jadual kosong.
8) Guru memperdengarkan audio
doa selepas makan
9) Murid mendengar dengan teliti
10) Guru meminta murid membaca
doa sebelum makan secara
beramai-ramai.
11) Murid membaca doa secara
beramai-ramai.
12) Guru meminta seorang murid
mengetuai bacaan doa dan
murid lain mengikutnya.
13) Seorang murid mengetuai
bacaan doa dan murid lain
mengikutnya.Teknik:
Penerangan

Sumbangsaran

Perbincangan

Soal Jawab


BBM :
Manila Kad

Slide

Pembesar
suara

Nilai:

Berani

Kerjasama


KBKK:

Menjana idea

Langkah 3
(8 Minit)

Kebaikan mengikut adab
makan dan minum serta
keburukan tidak mengikut
adab makan dan minum.kebaikan keburukan
1. 1.
2. 2.
3. 3.

1) Guru memberi sehelai kertas
yang mempunyai jadual kosong
bertajuk Kebaikan
mengamalkan dan keburukan
tidak mengamalkan adab makan
dan minum.
2) Guru meminta murid untuk
mengisi jadual kosong berikut.
3) Murid mengambil masa untuk
berfikir dan mengisi jadual
kosong yang diberikan.
4) Guru meminta beberapa orang
murid untuk membentangkan
jawapan yang telah ditulis dalam
jadual berkenaan. Murid yang
aktif akan diberikan hadiah
misteri daripada guru.
5) Murid mengangkat tangan untuk
membentangkan jawapan
mereka.

Teknik:

Latih tubi

Soal jawab

BBM:

Lembaran kerja


KBKK :

Menjana idea

Penutup
(5 minit)

Merumus kembali adab-adab
sebelum dan selepas makan
dan minum serta menasihati
murid agar dapat
mengamalkan adab makan
dan minum selepas ini.1) Guru merumuskan kembali
adab-adab makan dan minum.
2) Murid mendengar dengan teliti
rumusan yang dibuat oleh guru.
3) Guru meminta murid membaca
doa sebelum dan selepas
makan secara beramai-ramai
4) Murid membaca doa makan
secara beramai-ramai.Teknik:
Merumus

Latih tubi

Anda mungkin juga menyukai