Anda di halaman 1dari 11

PERKEMBANGAN

PENDIDIKAN PADA
ZAMAN KERAJAAN
ABASIYAH
Sebab
perkembangan
pendidikan lebih
pesat
Faktor
perkembangan
ilmu
Institusi
pendidikan
zaman Abasiyah
Bidang ilmu
Kepentingan dan
kesan kepada
tamadun
PENGENALAN .
SEBAB PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZMN
ABASIYAH BERBANDING ZMN UMAYYAH
Khalifah kerajaan Umayyah banyak
menumpukan pada perluasan kuasa dan
pembukaan wilayah
Kerajaan Umayyah menghadapi
pemberontakan
Kerajaan Umayyah lebih menumpukan
perhatian pada penyebaran agama Islam
Galakan dan
usaha
khalifah
Kestabilan
ekonomi
dan politik
Kewujudan
prasarana
pendidikan
yg baik
Hubungan
diplomatik
dgn negara
luar
Galakan
terhadap
umat islam
utk terokai
alam sekitar
FAKTOR
MENDORONG
PERKEMBANGAN
ILMU
Masjid
Istana
khalifah
INSTITUSI
PENDIDIKAN
ZAMAN
ABASIYAH .
Perpustakaan
Pusat
pengajian
Masjid
-Tempat beribadah dan pusat
penyebaran ilmu
-Dipenuhi halaqah ilmu spt
zaman rasul dan para sahabat
-Masjid Jamek Al-Mansor
(Khalifah Abu Jaafar)
Istana Khalifah
-tempat ulama bermuzakarah
-menyediakan sudut tertentu
untuk para sarjana islam
menyampaikan ilmu di
istananya (Khalifah Al-Muktadid
Billah)
Perpustakaan
-Pusat perkembangan dan
penyelidikan
-Baitul Hikmah
(Khalifah Harun Ar-Rasyid)
-Pusat pertemuan para sarjana, pusat
penterjemahan, pusat sumber, pusat
penyelidikan ilmiah, pusat latihan para
ilmuan
- Perpustakaan awam yang besar
( Darul hikmah Kaherah, Mesir)
Pusat Pengajian
-Didirikan oleh kahlifah, menteri
dan orang kaya atas tanah milik
persendirian, wakaf atau kerajaan
-Madrasah An-Nazamiyyah
(Perdana Menteri Nizam Al-Mulk)
Bidang ilmu
Ilmu berteraskan wahyu
- ilmu Al-Quran, ilmu
hadis, fekah, tauhid
Ilmu berteraskan akal
- matematik, ilmu falak,
ilmu kimia, ilmu fizik,
ilmu perubatan
ILMU BERTERASKAN WAHYU
a) Ilmu tafsir
- Disusun ikut surah oleh Yahya Bin Ziyad Al-Farra dalam kitab Maani Al-Quran
- Diteruskan Jarir Al-Tabari dalam kitab Tafsir Al-Tabari
b) Ilmu hadis
- Zaman kegemilangan pengumpulan dan penyusunan hadis
- Pakar hadis ialah Imam Al-Bukhari ( Sohih Al-Bukhari), Imam Muslim (Sohih Muslim),
Imam At-Tirmizi (Sunan At-Tirmizi), Imam Abu Daud (Sunan Abu Daud), Imam Nasai
(Sunan An-Nasai), Imam Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah)
c) Ilmu fekah
- Muncul ulama muktabar yang asaskan mazhab fekah
- Ulama tersebut ialah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafie, Imam Ahmad Bin
Hambali, Qadi Abu Yusof, Shahnun, Al-Mathuridi
d) Imu tauhid
- Perkembangan ilmu falsafah beri kesan negatif kepada umat islam dalam bidang akidah
kerana mereka
menganggap falsafah yunani sebagai rujukan utama masalah akidah
- Ulama berusaha memurnikan kembali akidah umat islam
- Imam Abu Hassan Al-Asyari dan Imam Al-Ghazali