Anda di halaman 1dari 1

Contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari:

-
Jika kita sedang naik bus, tiba-tiba sopir mengerem bus, kita akan merasa terdorong ke
depan; Hal ini disebabkan tadinya kita sedang bergerak ke depan, sehingga 'ingin' terus
Hukum Newton II:
"Percepatan
Jang
dihasilkan oleh resultan gaya
Jang
beke$a
pada sitattr benda sebanding
' dengan resultan grya, dan berbanding terbalik dengan mdssa benda."
Secara sistematis dinyatakan dengan:
F
a=-ataul=m.a
m
dengan:
=
prcepatan (m/s'z)
=
gaya (N)
wala bus sudah direm.
=
massa
Hukum Newton III:
"Jika benda
pertama mengeqaken gaya pada benda ke duta maka benda kte dua akan
mengerlakan gaya yangbesarnya sama tetapi arahnya berlawanan,"
Contoh hukum III Newton dalam kehidupan sehari-hari:
.
Ketika sebutir
peluru ditembakkan dari sebuah senapan, senapan mengerjakan
gaya ke
depan pada peluru sehingga peluru juga
akan mengeriakan
gaya pada senapan dengan
arah yang berlawanan, yaitu ke belakang. Ini yang menyebabkan bahu
pengmbak
tersentakke belakang sesaat setelah peluru ditembakkan.
.
Ketika kaki pelari menolak papan start ke belakang maka papan start akan mendorong
pelari ke depan sehingga pelari dapat melaju ke depan.
Hukum Nenton
a. Benda dalam keadaan setimbang
(diam).
Dalam keadaan ini akan berlaku:
T-m.g=O atau T=ryr.g
di mana: T
=
tegangan tali
m.g
=beratbenda
aambar 1.3 Benda diam
b. Benda bergerak ke atas dengan percepatan
=
c. Dalam keadaan ini akan berlaku:
T-m.E
=m.aatau
T
tm.g+m.a
a
F
m
"t
aambar 1.4
c. Benda bergerak ke bawah dengan percepatan
=
a. Dalam keadaan ini akan berlaku:
m.
g-T
=
m. aatau
-T=-m.g+m.a
T=m.g-m.a
T
+
'l
E
t
-'s
oambar 1.5 Benda bergerah Be
dengan
percepatan
bawah
a