Anda di halaman 1dari 1

Hari Jam Matakuliah Kelas Ruang

Senin 07:00 - 08:40 WIB Elektronika A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Senin 10:40 - 12:20 WIB &e'ro$e$an Sin(al A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Senin 12:)0 - 14:10 WIB &an*a$ila &+L,0) Ruang Kuliah 0) Geung &er-u$ Baru !&% &er-u$takaan
Sela$a 07:00 - 08:40 WIB .ean Elektro'agnetik A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Sela$a 14:20 - 1/:00 WIB &engukuran Li$trik A Ruang Kuliah 00 Lt 1 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Sela$a 10:10 - 21:)0 WIB &rakt, %eknik 2igital + R, LAB, ELEK%R, 2ASAR 3 4&%IK Geung 5 #akulta$ %eknik
Ra6u 07:00 - 08:40 WIB Elektronika A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Ra6u 10:40 - 12:20 WIB .ate'atika %eknik 2 A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Ka'i$ 07:00 - 08:40 WIB .ean Elektro'agnetik A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Ka'i$ 12:)0 - 14:10 WIB .ate'atika %eknik 2 A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik
Ka'i$ 14:20 - 17:00 WIB &en, Ke7arganegaraan &K8,40 Ruang Kuliah 0/ Geung &er-u$ Baru !&% &er-u$takaan
5u'9at 07:00 - 08:40 WIB .ikrokontroller A Ruang Kuliah 17 Lt 2 Geung K!LIA" B #akulta$ %eknik