Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG ) AMBILAN JUN 2011

IPGM KAMPUS RAJA MELEWAR


(SENARAI NAMA PELAJAR UNIT : PSV 2)
SEMESTER 6 ( JAN JUN 2014)
BIDANG : PENGAJIAN PENDIDIKAN SENI (PSV)
PENELARAS : TUAN HJ AHMAD BADRUDIN BIN SHEIKH OSMAN
KETUA UNIT : ZAMBER BIN MD USO!!
PEN" KETUA UNIT : NOOR AZRIEN BT JOHARI
EMEL KELAS : ##$#%&2'()*++",+-"-(
BIL NAMA SEKOLAH NO"TELE!
ON
EMEL
1
CHEE KIN HUEN
SJKC KUO MIN GEMAS 012-3766759 cheekh_rocketmail@yahoo.com
2
SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI
SK JIMAH BARU 013-6583988 sobzie13@gmail.com
3
FOO FANG CHIN
SJKC THOON HUA 016-2195569 cheryl81_foo@yahoo.com
NORAISHAH BINTI MASDAN SK!SEREMBAN JA"A 016-69296
noraishahmasdan@yahoo.com.my
5 THILAKA A#$ MUNI"ANDI SJK T LADANG REGENT 019-257320
thilakamuniyandi@yahoo.com
6 NOOR AZRIEN BINTI JOHARI SK SERI KELANA 01-3218726
ereenjohari@yahoo.com.my
zackereen@yahoo.com
7 TAN HUE" "IN SJKC TIANG DUA 01-6999515
hueyyin.tan81@gmail.com
8 DEE$ALASHMI A#$ SUBRAMIAM SJKT TAM$IN 016-2061830
sdeepalashmi@ymail.com
9 TACHAINEE A#$ %ASU SJKT LDG SG KELAMAH 012-7171602
tachaineevasu@yahoo.com
10 SUHI"AH BINTI SULIM SK $UTRA 01-220597
suhiyahsulim@yahoo.com.my
11 ZAMBER" BIN MD "USOF SK SUNGAI UDANG 017-305080
zam52!@gmail.com
12 NORSHAMIHAH BT MOHD SALLEH SK KLIA &SE$ANG 013-3903181
shamihah31@gmail.com
13 UMMA DE%I A#$ RAMAKASNA SJKT LADANG TUNGGALA 016-6039706
r.ummadevi@yahoo.com.my
1 CHAN "IT MIT SJKC KEL$IN 012-6011315
yimiechan@hotmail.com
15 MOHD FAUZAN BIN ZOLKI$LI SK $ASOH 3 017-6098676
fauzanzolkipli@yahoo.com.my
fauzanbinzolkipli@gmail.com
16 LAU HUI SIN SJKC $ENGKALAN BUKIT 016-2216656
hslau_12"8@hotmail.com
17 NG "EE LING ' NG EILEEN SJKC KG BARU SG NI$AH 017-2728606
eileen_nyl2""3@yahoo.com
18 LIONG SEAN FAH SJKC KG BARU SG NI$AH 018-777893
fesely##1"@gmail.com
19 SABRINA A#$ SENGODAN SJKT JALAN LDG ACOB 013-6261676
sb_#883@yahoo.com
20 SUIB BIN HAMID SK LKT$ TEMBANGAU 1 019-98569
ibmjay@gmail.com
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG ) AMBILAN JUN 2011
IPGM KAMPUS RAJA MELEWAR
(SENARAI NAMA PELAJAR UNIT : PSV 2)
SEMESTER 6 (JAN.JUN 2014)
BIDANG : PENGAJIAN PENDIDIKAN SENI (PSV)
PENELARAS : TUAN HJ AHMAD BADRUDIN BIN SHEIKH
OSMAN
KETUA UNIT : ZAMBER BIN MD USO!!
PEN" KETUA UNIT : NOOR AZRIEN BT JOHARI
EMEL KELAS : ##$#%&2'()*++",+-"-(
BI
L
NAMA NO"TELE!O
N
1! CHEE KIN HUEN
012-3766759
2! SITI RADZIAH BT AHMAD NAZLI
013-6583988
3! FOO FANG CHIN
016-2195569
! NORAISHAH BINTI MASDAN
016-69296
5! THILAKA A#$ MUNI"ANDI
019-257320
6! NOOR AZRIEN BINTI JOHARI
01-3218726
7! TAN HUE" "IN
01-6999515
8! DEE$ALASHMI A#$ SUBRAMIAM
016-2061830
9! TACHAINEE A#$ %ASU
012-7171602
10! SUHI"AH BINTI SULIM
01-220597
11! ZAMBER" BIN MD "USOF
017-305080
12! NORSHAMIHAH BT MOHD SALLEH
013-3903181
13! UMMA DE%I A#$ RAMAKASNA
016-6039706
1! CHAN "IT MIT
012-6011315
15! MOHD FAUZAN BIN ZOLKI$LI
017-6098676
16! LAU HUI SIN
016-2216656
17! NG "EE LING ' NG EILEEN
017-2728606
18! LIONG SEAN FAH
018-777893
19! SABRINA A#$ SENGODAN
013-6261676
20! SUIB BIN HAMID
019-98569
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG ) AMBILAN JUN 2011
IPGM KAMPUS RAJA MELEWAR
(SENARAI NAMA PELAJAR UNIT : PSV 2)
SEMESTER 6 (JAN.JUN 2014)
BIDANG : PENGAJIAN PENDIDIKAN SENI (PSV)
PENELARAS : TUAN HJ AHMAD BADRUDIN BIN SHEIKH
OSMAN
KETUA UNIT : ZAMBER BIN MD USO!!
PEN" KETUA UNIT : NOOR AZRIEN BT JOHARI
EMEL KELAS : ##$#%&2'()*++",+-"-(
TENTATI! PERLAKSANAAN BIG PPG SEMESTER
6/2014
BI
L
NAMA NO"TELE!
ON
TARIKH
DILAKSANAKAN
TEMPAT
DILAKSANAKAN
1. CHEE KIN HUEN 012-
3766759
22 MAC 2014
SJKC KUO MIN ,GEMAS
2. SITI RADZIAH BT AHMAD
NAZI
013-
65!39!!
5 MEI 2014
SK JIMAH BARU
3. "OO "ANG CHIN 016-
2195569
15 "EB 2014
SJKC TIANG DUA , MEAKA
4. NORAISHAH BINTI MASDAN 016-
6492964
! "EB 2014
SK SEREMBAN JA#A
5. THIAKA A$% MUNI#ANDI 019-
2573420
5 A%RI 2014
SJKT DG SG CHOH,RA&ANG
6. NOOR AZRIEN BINTI JOHARI
014-
321!726
ADA %INDAAN
TARIKH DAH
IN"ORM %N.AZIBAH
SK SERI KEANA ,SIKAMAT
7. TAN HUE# #IN 014-
6999515
15 "EB 2014
SJKC TIANG DUA ,MEAKA
!. DEE%AASHMI A$%
SUBRAMIAM
016-
2061!30
23 MEI 2014
SJKT TAM%IN ,N.SEMBIAN
9. TACHAINEE A$% 'ASU 012-
7171602
14 A%RI 2014 SJKT DG SUNGAA %ORT
DICKSON
10. SUHI#AH BINTI SUIM 014-
2205497
JUN 2014
SK %UTRA
11. ZAMBER# BIN MD #USO" 017-
30450!0
! MEI 2014
SK SUNGAI UDANG ,MEAKA
12. NORSHAMIHAH BT MOHD
SAEH
013-
39031!1
15 A%RI 2014
SK KIA ,SE%ANG
13. UMMA DE'I A$% RAMAKASNA 016-
6039706
14 A%RI 2014 SJKT DG SUNGGAA %ORT
DICKSON
14. CHAN #IT MIT 012-
6011315
22 MAC 2014
SJKC KE%IN ,SEREMBAN
15. MOHD "AUZAN BIN ZOKI%I 017-
609!676
15 MAC 2014
SK %ASOH 3 BATU KIKIR, N.S
16. AU HUI SIN 016-
2216656
15 "EB 2014
SJKC TIANG DUA ,MEAKA
17. NG #EE ING ( NG EIEEN 017-
272!606
25 JANUARI 2014
SJKC KG BARU SG NI%AH, %.D
1!. IONG SEAN "AH 01!-
7774!93
25 JANUARI 2014
SJKC KG BARU SG NI%AH, %.D
19. SABRINA A$% SENGODAN 013-
6261676
24 A%RI 2014
SJKT JAAN DG ACOB
20. SUIB BIN HAMID 019-
9!56944
13-14 JUN 2014
SK KT% TEMBANGAU 1 %AHANG