Anda di halaman 1dari 17

Ujian Diagnostik

LITERASI
Literasi adalah
keupayaan
untuk membaca
atau
mendapatkan
makna daripada
perkataan
Definisi Ujian Diagnostik
LITERASI

Adalah aktiviti pengukuran yang


membolehkan guru LINUS
mengesan punca dan
kawasan kelemahan secara
terperinci yang dihadapi oleh
seseorang murid.
Tujuan menjalankan ujian
diagnostik
membantu guru mengenalpasti secara khusus
kesulitan- kesulitan yang dihadapi oleh murid
dalam pembelajaran.

membantu guru mengenalpasti punca kegagalan


murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

membantu guru mengenalpasti kumpulan tertentu


mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan
kesukaran yang dihadapi oleh murid.
membantu guru merancang satu program
pengajaran yang khusus pada individu atau
kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik.

membolehkan guru merancang dan membina


program dan bahan bantu mengajar yang
bersesuaian mengikut tahap murid.
RUMUSAN: TUJUAN UJIAN
DIAGNOSTIK

Untuk mengenalpasti dan mengesan


punca kekuatan dan kelemahan
pelajar, guru, institusi dan lain-lain
dalam satu set program, modul atau
perancangan.
MEMBINA UJIAN DIAGNOSTIK

1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik,


beberapa perkara utama perlu ditentukan :

1.1. Objektif ujian


1.2. Kemahiran yang hendak diuji
1.3. Bagaimana hendak menguji individu /
kumpulan.
1.4. Siapa yang hendak diuji – sasaran.

2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat


dan sempurna dapat memberikan penilaian
yang lebih adil terhadap murid LINUS. Oleh itu,
borang JPU perlu disediakan.


3. Ujian berbentuk bacaan dan bertulis lebih
sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi
oleh murid dalam pembelajaran.

4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar


sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah
disusun dari senang ke susah.

5. Item yang hendak dibina mestilah berdasarkan


kemahiran yang telah diperincikan terlebih
dahulu.
Objektif Kumpulan
sasar

Pengetahuan/
kemahiran/konstru
Bila
k yang hendak
diuji
Bila perlu dijalankan diagnostik?

 Untuk melihat kesediaan murid.

 Kedapatan murid yang lemah.

 Semasa pengajaran dan pembelajaran.

 Selepas sesuatu ujian saringan.


1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru
mengenal pasti murid-murid yang dipilih mengikuti
program LINUS.

2. Ujian diagnostik bacaan dijalankan secara individu,


sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara
kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu
masa.
3. Ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif
yang paling rendah kepada yang paling tinggi –
pengetahuan, pemahaman, penggunaan, maka
hendaklah dimulakan dengan ujian bacaan dan
diikuti dengan ujian bertulis.

4. Ujian ini hendaklah dihentikan sekiranya


seseorang yang diuji itu didapati gagal
menjawab semua item dengan betul dalam
TIGA kemahiran berturut-turut.
5. Hasil keputusan ujian bacaan dan tulisan
hendaklah direkodkan.

6. Keputusan ujian diagnostik dapat memberi


panduan kepada guru untuk menyusun satu
program pengajaran kepada murid tersebut.

7. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk


menjawab soalan supaya mereka dapat
menjawab dengan tenang dan selesa.
8. Markah ujian yang diberi tidak penting, tetapi
yang penting ialah keterangan-keterangan atau
data-data yang diberi bagaimana cara murid
belajar.

9. Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru


supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan
di mana kesilapan mereka.

10. Setiap kesalahan dan kesilapan murid


hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan
kepada guru pada satu masa yang lain.
Tetapi
Air tidak akan bersih hanya dengan
diukur kebersihannya berkali-kali
tanpa membuat apa-apa rawatan
terhadap air itu
UNGKU AZIZ
1 Prepare
2 Process
1
3 Decision
2 4 Proses/pemulihan

3 4

Next lesson