Anda di halaman 1dari 6

PENILAIAN PORTFOLIO

Lukisan Kajian
Dilukis untuk mengkaji sesuatu benda.
Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan
maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu
dengan teliti sebagai bahan kajian.

Kebiasaannya lukisan kajian lebih tertumpu
kepada objek alam seperti tumbuh-tumbuhan
dan haiwan.

MERAKAMKAN KETELITIAN PADA SUBJEK YANG DIKAJI.
CONTOHNYA MEMASUKKAN UNSUR JALINAN, CAHAYA DAN
STRUKTUR BENTUK YANG TERPERINCI.

CONTOH-CONTOH LUKISAN KAJIAN
LUKISAN IMAGINASI DI ALAM NYATA ATAU KHAYALAN.

LUKISAN FANTASI
PENUMPUAN KEPADA TUBUH BADAN DAN ANATOMI
MANUSIA.
LUKISAN FIGURATIF
LUKISAN YANG MEMPUNYAI TEMA ATAU KETERANGAN
TERTENTU YANG INGIN DISAMPAIKAN KEPADA
AUDIENS.

LUKISAN ILUSTRASI
CONTOH LUKISAN OLEH ALBRECHT DURER

HEAD OF AN APOSTLE