Anda di halaman 1dari 4

Bidang

Ekonomi
Farhan Naim
Bidang
2
Ekonomi
Pertanian
Keperluan untuk makanan. Bayaran zakat
fitrah dalam bentuk makanan ruji (beras)
memerlukan pertanian
Pembuatan (Production)
Nabi Daud mengerjakan besi
Perniagaan
Nabi Muhamad berniaga ke Syam seawal
zaman kanak-kanak
Siapa Yang Layak Mendapat
hasil
Hasil layak dimiliki oleh orang yang
mengerjakan
Terlibat secara langsung: petani/tukang
2

/ahli perniagaan
Tidak langsung: Penaja/pemberi modal/
pemilk tanah
Pembuka tanah yang mati juga layak
memiliki tanah yang diterokai.
Cara membelanjakan
Wajib:
Zakat
Perbelanjaan keluarga (nafkah)

Sunat:
Perbelanjaan sendiri